Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Από 16/9 με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές €0,04

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 4.783.872,68 ευρώ, διαιρούμενο σε 119.596.817 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ.

Νίκας: Από 16/9 με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές €0,04

Ανακοινώνεται από την εταιρία Νίκας ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Mετόχων της 30ης Μαΐου 2019 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 31.095.172,42 ευρώ.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,04 ευρώ.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 4.783.872,68 ευρώ, διαιρούμενο σε 119.596.817 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ.

To Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. 80728/02.08.2019. απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α., στη συνεδρίασή της, της 12ης Σεπτεμβρίου 2019 ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από τη Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,04 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v