Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Société Générale: Ποιες ελληνικές μετοχές θα βγουν από τον MSCI

Οι εκτιμήσεις του γαλλικού οίκου για την αναδιάρθρωση των δεικτών. Ποιοι τίτλοι οδεύουν προς υποβάθμιση και ποια μετοχή αναμένεται να είναι η πλέον κερδισμένη. Οι υπολογισμοί για τις εκροές και τις εισροές κεφαλαίων.

Société Générale: Ποιες ελληνικές μετοχές θα βγουν από τον MSCI

H Société Générale αναμένει πλέον ότι οι μετοχές της Eurobank, της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank, της Motor Oil αλλά και της Titan Cement International θα αφαιρεθούν από τον μεγαλύτερο δείκτη MSCI Greece Standard και θα υποβιβαστούν στον μικρότερο δείκτη MSCI Greece Small Cap στην αναθεώρηση της επόμενης εβδομάδας.

H άποψη της Société Générale έχει βαρύτητα, γιατί εκτός ότι διαθέτει υψηλή εξειδίκευση στις αναθεωρήσεις των δεικτών που ακολουθούν τα passive funds, είχε εκτιμήσει εγκαίρως τις αρνητικές αλλαγές του Νοεμβρίου του 2018 για την έξοδο των τριών τραπεζών από τον δείκτη MSCI Greece Standard αλλά και τις θετικές αναθεωρήσεις που προέκυψαν, με την επάνοδο των τραπεζικών μετοχών πέρυσι τον Μάρτιο.

Από τις αλλαγές, οι οποίες ωστόσο εμφανίζονται με μικρή πιθανότητα, ο κερδισμένος τίτλος μπορεί να αποδειχθεί η Μυτιληναίος. Η γαλλική τράπεζα δικαιολογεί την είσοδο της Μυτιληναίος στον δείκτη MSCI Greece Standard, ως αποτέλεσμα της υψηλότερης κεφαλαιοποίησής της (σταθμισμένη με το free float) σε σχέση με τις άλλες εταιρείες.

Οι πιθανές εκροές προϋπολογίζονται σε 192,4 εκατ. δολάρια και οι εισροές σε 34,8 εκατ. δολάρια. Το συνολικό πρόσημο είναι αρνητικό, της τάξεως των 157,6 εκατ. δολαρίων. Αν οι αλλαγές λάβουν χώρα, η στάθμιση του δείκτη MSCI Greece Standard θα μειωθεί σημαντικά κατά 0,015% στον δείκτη MSCI EM και αυτό είναι αρκετά πιθανό να επηρεάσει συνολικά τη βαρύτητα της χώρας στις αναδυόμενες αγορές και άρα και τους άλλους τίτλους που συνθέτουν τον δείκτη MSCI Greece Standard (OTE, ΟΠΑΠ και Jumbo).

Η εκτίμηση είναι ότι οι τίτλοι των Αlpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Titan Cement International θα εξέλθουν του δείκτη MSCI Emerging Markets (EM), είτε εξαιτίας της γενικότερης απομείωσης του κλάδου/χώρας (segment decrease country/Europe segment) είτε ως αιτία προβάλλεται η μείωση της σταθμισμένης με το free float κεφαλαιοποίησης της ίδιας της εταιρείας.

Αναφορικά με την πιθανότητα των αλλαγών για τις Eurobank, Αlpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Titan Cement International, τη χαρακτηρίζει χαμηλή, ενώ αποφεύγει τον σχολιασμό για την περίπτωση της Motor Oil και της Μυτιληναίος. Οι περιπτώσεις των Αlpha Bank και Εθνικής Τράπεζας αποτελούν από τις μεγαλύτερες πιθανές εκροές στις αναδυόμενες αγορές σε σχέση με τις πιθανές περιπτώσεις διαγραφών που υπολογίζει η Société Générale σε αυτή την έκδοση της μελέτης στο τέλος Απριλίου και οι οποίες ανέρχονται σε 104 εταιρείες για τις αναδυόμενες αγορές.

H MSCI Inc., που είναι ίσως ο κορυφαίος πάροχος δεικτών, έχει ήδη ανακοινώσει ότι η ανασκόπηση των αλλαγών του εξαμήνου του έτους θα γίνει στις 12 Μαΐου ενώ η ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών είναι η 1η Ιουνίου του 2020, οπότε την Παρασκευή 29 Μαΐου θα λάβουν χώρα οι όποιες αλλαγές (ημερομηνία rebalancing).

Οι πιθανές εκροές και εισροές στις μετοχές

Η Société Générale εκτιμά ότι οι μεγαλύτερες πιθανές εκροές σε χρηματικούς όρους θα αφορούν τον τίτλο της Eurobank, με τις εκροές που υπολογίζει και αφορούν μόνο τις εκροές από τη μετάβαση στον μικρότερο δείκτη και όχι τις πιθανές εισροές από την είσοδο στο δείκτη Small Cap να ανέρχοναται σε 46,4 εκατ. δολάρια ή 120,32 εκατ. μετοχές και 8,5 φορές την ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα, την οποία την υπολογίζει σε 14,15 εκατ. μετοχές στις τελευταίες 20 συνεδριάσεις. Η γαλλική τράπεζα ωστόσο τοποθετεί την πιθανότητα στο χαμηλό εύρος και όχι στο υψηλό όπως ήταν π.χ. στην έξοδο της μετοχής του Νοεμβρίου του 2018 ή στο μέσο όπως ήταν π.χ. η επιστροφή τη μετοχής στον δείκτη MSCI EM τον Μάρτιο πέρυσι.

Η Société Générale υπολογίζει ότι οι εκροές στη μετοχή της Αlpha Bank θα είναι της τάξεως των 45,22 εκατ. δολαρίων ή 64,38 εκατ. μετοχές και 7,70 φορές την ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα των τελευταίων 20 συνεδριάσεων, η οποία υπολογίζεται σε 8,36 εκατ. μετοχές. Η γαλλική τράπεζα τοποθετεί την πιθανότητα στο χαμηλό εύρος.

Για την Εθνική Τράπεζα, η Société Générale υπολογίζει ότι οι εκροές στη μετοχή θα είναι της τάξεως των 33,35 εκατ. δολαρίων ή 25,43 εκατ. μετοχών και 4,66 φορών την ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα, η οποία υπολογίζεται σε 5,46 εκατ. μετοχές στις τελευταίες 20 συνεδριάσεις. Επίσης, για την ΕΤΕ, η γαλλική τράπεζα θεωρεί χαμηλή (low) την πιθανότητα επιβεβαίωσης.

Για την περίπτωση της Titan Cement International, η Société Générale υπολογίζει ότι οι εκροές στη μετοχή θα είναι της τάξεως των 26,18 εκατ. δολαρίων ή 1,91 εκατ. μετοχών και 23,17 φορών την ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα, η οποία υπολογίζεται σε 82.500 χιλιάδες μετοχές ημερησίως στις τελευταίες 20 συνεδριάσεις. Η γαλλική τράπεζα θεωρεί χαμηλή (low) την πιθανότητα επιβεβαίωσης.

Στη Motor Oil, η Société Générale υπολογίζει ότι οι εκροές στη μετοχή θα είναι της τάξεως των 41,20 εκατ. δολαρίων ή 2,82 εκατ. μετοχών και 15,5 φορών την ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα, η οποία υπολογίζεται σε 182 χιλιάδες μετοχές ημερησίως στις τελευταίες 20 συνεδριάσεις.

Τέλος, για τον τίτλο του Μυτιληναίου, που είναι και ο μόνος που μπορεί να ευνοηθεί απευθείας από το rebalancing -αποτελεί ήδη τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον δείκτη MSCI Greece Small Cap-, η Société Générale υπολογίζει ότι οι εισροές στη μετοχή θα είναι σημαντικές, της τάξεως των 34,76 εκατ. δολαρίων ή 4,58 εκατ. μετοχών και 14,13 φορών την ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα, η οποία υπολογίζεται σε 324 χιλιάδες μετοχές ημερησίως στις τελευταίες 20 συνεδριάσεις.

Τι εκτιμά η αγορά

Το γεγονός ότι το rebalancing συμβαίνει σε μια ιδιαίτερη χρονική στιγμή, με την πανδημία να έχει διαταράξει τις αποτιμήσεις των αγορών παγκοσμίως και ιδιαίτερα της Ελλάδας, της οποία ο δείκτης MSCI σημειώνει πτώση 40,2% στο έτος και 37,1% στο τρίμηνο έναντι μείωσης 16,6% φέτος και 12,5% πτώσης στο τρίμηνο για τον δείκτη των αναδυόμενων αγορών, δείχνει ότι οι γενικές συνθήκες είναι πολύ ειδικές.

Μεγάλη μερίδα της αγοράς θεωρεί ότι στην παρούσα φάση είναι αρκετά πιθανό να μη γίνουν αλλαγές και η MSCI να περιμένει να ξεκαθαρίσει η εικόνα στην εγχώρια αγορά στις επόμενες αναθεωρήσεις του Αυγούστου (12/08/2020) ή του δεύτερου εξαμήνου τον Νοέμβριο (10/11/2020).

Ακόμα και αν γίνουν αλλαγές, που, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο για την ώρα, υπάρχει η διαφορετική εκτίμηση ότι οι υπόλοιπες μετοχές δεν θα υποχρεωθούν απαραίτητα σε περιορισμό θέσης από τα passive funds, γιατί ο νέος μικρός αριθμός τίτλων που θα συνθέτουν τον δείκτη MSCI Greece Standard μπορεί να προκαλέσει συγκέντρωση των κεφαλαίων στους επιμέρους τίτλους.

 

Γιώργος Α. Σαββάκης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v