Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MSCI: H μείωση της στάθμισης χώρας, οι εκροές και οι μεγάλοι χαμένοι

Οι νέες εκτιμήσεις μετά την αναδιάρθρωση των δεικτών, οι υπολογισμοί για τις εκροές και τις εισροές κεφαλαίων. Τι μπορεί να σημαίνει η μεγάλη μείωση στη στάθμιση της χώρας στα διεθνή χαρτοφυλάκια των επενδυτών.

MSCI: H μείωση της στάθμισης χώρας, οι εκροές και οι μεγάλοι χαμένοι

Πλήρης επιβεβαίωση της Société Générale και του Euroday.gr ήταν η τελευταία ανακοίνωση με τις αλλαγές στους δείκτες της MSCI Inc. Πλέον οι μετοχές της Eurobank, της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank αλλά και της Titan Cement International θα αφαιρεθούν από τον μεγαλύτερο δείκτη MSCI Greece Standard και θα υποβιβαστούν στον μικρότερο δείκτη MSCI Greece Small Cap στην αναθεώρησή της, που θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου, όπου θα λάβουν χώρα οι αλλαγές (ημερομηνία rebalancing).

Για την περίπτωση της Motor Oil (πιθανολογούμενη διαγραφή) αλλά και της Μυτιληναίος (πιθανολογούμενη είσοδος), η MSCI δεν προχώρησε τελικά σε αλλαγές, παρότι η γαλλική τράπεζα Société Générale δικαιολογούσε την είσοδο της Μυτιληναίος στον δείκτη MSCI Greece Standard, ως αποτέλεσμα της υψηλότερης κεφαλαιοποίησής της (σταθμισμένη με το free float) σε σχέση με τις άλλες εταιρείες.

Οι διαγραφές των τεσσάρων τίτλων και η είσοδός τους στον δείκτη MSCI Small Cap Greece έχει ωστόσο μια ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη για την ευρύτερη αγορά. Η συμμετοχή της Ελλάδας στον δείκτη MSCI EM των αναδυόμενων αγορών (Emerging Markets) μειώνεται κατά 30% από 0,20% σε 0,14%. Ακόμα μεγαλύτερη σημασία έχει η μείωση της στάθμισης της χώρας στον δείκτη MSCI EMEA (Europe, Middle East και Africa), ο οποίος είναι ο δείκτης της γεωγραφικής μας περιοχής, με το ποσοστό από το 1,52% να διαμορφώνεται πλέον σε 1,06%, μείωση επίσης της τάξεως του 30%. Το ποσοστό 1,06% έχει πολύ μικρότερη βαρύτητα από το 1,52% και είναι πλέον αρκετά πιθανό η Ελλάδα να χαρακτηριστεί ως tracking error από τους διαχειριστές που ακολουθούν τους δείκτες της MSCI.

Οι πιθανές εκροές προϋπολογίζονται σε 157,4 εκατ. δολάρια και οι εισροές σε 3,81 εκατ. δολάρια μόλις και αφορούν τους τίτλους του ΟΠΑΠ και της Motor Oil. Το συνολικό πρόσημο είναι αρνητικό, της τάξεως των 153,6 εκατ. δολαρίων. Οι τίτλοι των Αlpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Titan Cement International θα εξέλθουν του δείκτη MSCI Emerging Markets (EM), συνδυαστικά λόγω της μείωσης της σταθμισμένης με το free float κεφαλαιοποίησης της ίδιας της εταιρείας αλλά και της γενικότερης απομείωσης του κλάδου/χώρας (segment decrease country/Europe segment).

Οι εκροές - εισροές

Η Société Générale υπολογίζει ότι οι εκροές στη μετοχή της Αlpha Bank θα είναι της τάξεως των 45,22 εκατ. δολαρίων ή 69,47 εκατ. μετοχές και 8,85 φορές την ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα των τελευταίων 20 συνεδριάσεων, η οποία υπολογίζεται σε 7,85 εκατ. μετοχές. Οι επιμέρους εκροές υπολογίζουν και τις εισροές για την περίληψη των τεσσάρων μετοχών στους δείκτες MSCI Greece Small Cap.

Οι εκροές στη μετοχή της Eurobank θα είναι της τάξεως των 46,59 εκατ. δολαρίων ή 129,82 εκατ. μετοχές και 10,34 φορές την ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα των τελευταίων 20 συνεδριάσεων, η οποία υπολογίζεται σε 12,55 εκατ. μετοχές.

Για την Εθνική Τράπεζα, η Société Générale υπολογίζει ότι οι εκροές στη μετοχή θα είναι της τάξεως των 33,78 εκατ. δολαρίων ή 27,44 εκατ. μετοχών και 7,03 φορών την ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα, η οποία υπολογίζεται σε 3,90 εκατ. μετοχές στις τελευταίες 20 συνεδριάσεις.

Για την περίπτωση της Titan Cement International, η Société Générale υπολογίζει ότι οι εκροές στη μετοχή θα είναι της τάξεως των 26,19 εκατ. δολαρίων ή 2,06 εκατ. μετοχών και 26,33 φορών την ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα, η οποία υπολογίζεται σε 78.000 μετοχές ημερησίως στις τελευταίες 20 συνεδριάσεις.
Στη Motor Oil, η Société Générale υπολογίζει ότι οι εισροές στη μετοχή θα είναι της τάξεως των 2,60 εκατ. δολαρίων ή 0,19 εκατ. μετοχών και 1,33 φορών την ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα, η οποία υπολογίζεται σε 146 χιλιάδες μετοχές ημερησίως στις τελευταίες 20 συνεδριάσεις.

Τέλος, για τον τίτλο του ΟΠΑΠ, η Société Générale υπολογίζει ότι οι εισροές στη μετοχή θα είναι οριακές, της τάξεως των 1,20 εκατ. δολαρίων ή 0,14 εκατ. μετοχών και 0,21 φορών την ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα, η οποία υπολογίζεται σε 670 χιλιάδες μετοχές ημερησίως στις τελευταίες 20 συνεδριάσεις.

Τι εκτιμά η αγορά πλέον

Το γεγονός ότι το rebalancing περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό δεικτοβαρών μετοχών και με σημαντική βαρύτητα σε χρηματικούς όρους, όταν οι συναλλαγές στην αγοράς είναι μειωμένες, δημιουργεί συνθήκες υψηλής μεταβλητότητας έως και την ολοκλήρωση των καθορισμένων αλλαγών.

Η μεγάλη μερίδα της αγοράς, που θεωρούσε ότι στην παρούσα φάση ήταν αρκετά πιθανό να μη γίνουν αλλαγές και η MSCI, είχαν εκτιμήσει εντελώς λάθος την κατάσταση στην αγορά. Το ενδιαφέρον επίσης θα μετατοπιστεί στις μετοχές των ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Motor Oil και Jumbo, για τις οποίες ο περιορισμός της στάθμισης της χώρας μπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις από τα passive funds.

* Δείτε τα γραφήματα σε υψηλότερη ανάλυση στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

Γιώργος Α. Σαββάκης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v