Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Inform Λύκος: Από 8 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος €0,038/μετοχή

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη μερίσματος έχει οριστεί η 1η Ιουλίου 2021.

Inform Λύκος: Από 8 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος €0,038/μετοχή

Η«INFORM Π. ΛΥΚΟΣ» γνωστοποίησε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18ης Ιουνίου 2021 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος € 0,04 ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2020.

Το μέρισμα για τη χρήση 2020 ανέρχεται σε € 823.134,96 προ της παρακράτησης φόρου, αντιστοιχεί σε € 0,04 ανά μετοχή και υπόκειται σε παρακράτηση 5% σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4646/2019, ήτοι € 0,002. Κατά συνέπεια οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό μέρισμα μετά την ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση €0,038 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 2α Ιουλίου 2021 (ημ/νία προσδιορισμού-record date). Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη μερίσματος έχει οριστεί η 1η Ιουλίου 2021 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η 8η Ιουλίου 2021.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v