Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κεφαλαιαγορά: Τι ισχύει για τις προτάσεις επενδύσεων μέσω social media

Οι επενδυτικές συστάσεις πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένο -και διαφανή- τρόπο, ώστε οι επενδυτές, προτού λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση, να μπορούν να γνωρίζουν και να αξιολογούν την αξιοπιστία της σύστασης και κατά πόσο αυτή είναι αντικειμενική, τονίζει η ευρωπαϊκή EAKAA.

Κεφαλαιαγορά: Τι ισχύει για τις προτάσεις επενδύσεων μέσω social media

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ήθελε να εφιστήσει την προσοχή των ενδιαφερόμενων μερών στη δήλωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ/ESMA) ημερομηνίας 28 Οκτωβρίου 2021, σχετικά με τις Επενδυτικές Συστάσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (η «Δήλωση»).

Με τη Δήλωση αυτή, η ΕΑΚΑΑ εξηγεί τους κανόνες που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος, εγκατεστημένος εντός ή εκτός της ΕΕ, διαδίδει πληροφορίες που προτείνουν μια επενδυτική απόφαση σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα της ΕΕ (π.χ. μετοχές ή ομόλογα), οι οποίες απευθύνονται σε ευρύ κοινό.

Για παράδειγμα, η διάδοση πληροφοριών μπορεί να περιλαμβάνει τη διατύπωση απόψεων σχετικά με την τρέχουσα ή μελλοντική τιμή μιας συγκεκριμένης μετοχής.

Βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, ως επενδυτική σύσταση ορίζεται κάθε πληροφορία που συνιστά ή προτείνει μια επενδυτική στρατηγική, ρητά ή έμμεσα, όσον αφορά ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα ή τους εκδότες, συμπεριλαμβανομένης κάθε γνώμης σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία ή τιμή των μέσων αυτών, οι οποίες προορίζονται για διαύλους επικοινωνίας ή για το κοινό.

Οι δίαυλοι επικοινωνίας μπορεί να είναι εκθέσεις αναλυτών, άρθρα, παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης ή ακόμη και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι επενδυτικές συστάσεις πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένο -και διαφανή- τρόπο, ώστε οι επενδυτές, προτού λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση, να μπορούν να γνωρίζουν και να αξιολογούν την αξιοπιστία της σύστασης και κατά πόσο αυτή είναι αντικειμενική, καθώς και τυχόν συμφέροντα όσων προβαίνουν σε συστάσεις.

Για το πλήρες κείμενο της Δήλωσης, ακολουθήστε τον σύνδεσμο:
http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/news

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v