Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Euroxx: Ξεκίνημα 2022 με το δεξί για τις ελληνικές τράπεζες

H χρηματιστηριακή πιστεύει ότι διατηρείται το ελκυστικό επενδυτικό story του κλάδου, που βασίζεται στη μεγάλη πτώση του κόστους ρίσκου (CoR) και την αύξηση του δανεισμού.

Euroxx: Ξεκίνημα 2022 με το δεξί για τις ελληνικές τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν ως επί το πλείστον βελτιωμένα αποτελέσματα, τα οποία οφείλονται στην αξιοσημείωτη δημιουργία εσόδων από προμήθειες, την επέκταση των χορηγήσεων με συνολικές εκταμιεύσεις 7,5 δισ. ευρώ και την εξοικονόμηση κόστους, επισημαίνει η Euroxx σε ανάλυσή της. Επιπλέον, παρά τις ανησυχίες για επιδείνωση της κουλτούρας πληρωμών λόγω της ενεργειακής κρίσης και του αυξανόμενου πληθωρισμού, η ποιότητα του ενεργητικού συνέχισε να βελτιώνεται, λόγω μη οργανικών ενεργειών καθώς και από τον αρνητικό σχηματισμό κόκκινων δανείων. Τέλος, οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν τα στέρεα κεφάλαιά τους και την άφθονη ρευστότητα που μπορούν πλέον να επενδύσουν σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερης απόδοσης.

Από άποψη αποτίμησης, παρά την κρίση στην Ουκρανία και τα προβλήματα στην ενέργεια, η Euroxx πιστεύει ότι διατηρείται το ελκυστικό επενδυτικό story του κλάδου, που βασίζεται στη μεγάλη πτώση του κόστους ρίσκου (CoR) και την αύξηση του δανεισμού.

Ετσι, τα τρέχοντα επίπεδα τιμών (οι μετοχές τελούν υπό διαπραγμάτευση με αποτίμηση 0,50x P/TBV) παραβλέπουν την ανάκαμψη του κλάδου και τις προοπτικές διανομής μερίσματος.

Οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν άμεση ή ελάχιστη έκθεση στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Ωστόσο, η ενεργειακή κρίση θα επηρεάσει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και τα εταιρικά κέρδη, γεγονότα που μπορούν να ανακόψουν την αναμενόμενη πιστωτική επέκταση και να αυξήσουν τις εισροές νέων NPEs. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v