Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μύλοι Κεπένου: Από 30 Αυγούστου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,044/μετοχή

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος στο πλαίσιο της ως άνω χρηματικής διανομής, ορίσθηκε η 24 η .08.2022.

Μύλοι Κεπένου: Από 30 Αυγούστου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,044/μετοχή

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ γνωστοποιεί ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις 05.08.2022 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 314.900,00 ευρώ ή 0,047 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό ποσό).

Από το μέρισμα θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το νόμο φόρος 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,04465 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος στο πλαίσιο της ως άνω χρηματικής διανομής, ορίσθηκε η 24 η .08.2022.

Δικαιούχοι στη λήψη του μερίσματος που θα διανεμηθεί, θα είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 25 η .08.2022 (record date).

Η καταβολή του μερίσματος που θα διανεμηθεί θα ξεκινήσει στις 30.08.2022, από την πληρώτρια Τράπεζα Alpha Bank,

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v