Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αυτή είναι η κατ’ αρχήν συμφωνία ΤΧΣ-Ellington για Attica Bank

ΑΜΚ 490 εκατ. ευρώ ως το τέλος του έτους. Πόσα θα βάλουν ΤΧΣ, Ellington, ΤΜΕΔΕ. Σκόντο στις προβλέψεις (300 εκατ. ευρώ). Μένουν εκτός Ηρακλή οι τιτλοποιήσεις.

Αυτή είναι η κατ’ αρχήν συμφωνία ΤΧΣ-Ellington για Attica Bank

Σε κατ’ αρχήν συμφωνία κατέληξαν, χθες, μετά από πολύμηνη διαπραγμάτευση, οι βασικοί μέτοχοι (ΤΧΣ, Ellington, ΤΜΕΔΕ) της Attica Bank για το ύψος της κεφαλαιακής ενίσχυσης και τον οδικό χάρτη ενεργειών αντιμετώπισης του υψηλού αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας, δεσμευόμενοι να συντάξουν τα τελικά συμβατικά κείμενα, στα οποία θα αποτυπωθεί η συμφωνία.

Με επιστολή τους προς τη διοίκηση της Attica Βank, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), Ellington (Rinoa Ltd) και ΤΜΕΔΕ, που εκπροσωπούν, αθροιστικά, το 87,5% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, γνωστοποίησαν τις βασικές αρχές της κατ’ αρχήν συμφωνίας. Ήτοι, να προχωρήσει η τράπεζα σε αύξηση κεφαλαίου 490 εκατ. ευρώ και να μην υπαχθούν οι τιτλοποιήσεις Omega, Astir 1 και Astir 2 στο πρόγραμμα παροχής κρατικής εγγύησης Ηρακλής 2.

Από τα 490 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ, ΤΧΣ και σχήμα ΤΜΕΔΕ-Ellington δεσμεύονται να βάλουν περίπου 459 εκατ. ευρώ. Ειδικά, για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η συμμετοχή του στην ΑΜΚ πραγματοποιείται με όρους αγοράς (με  ίδιο επίπεδο ανάληψης κινδύνου και πλεονεκτημάτων, σε σχέση με ιδιώτες επενδυτές που συμμετέχουν) και δεν συνιστά κρατική ενίσχυση. Τέλος, απαιτείται έκθεση δύο ανεξάρτητων συμβούλων, που θα τεθούν στη διάθεση του Δ.Σ πριν την απόφασή του.

Από τα 490 εκατ. ευρώ, που επιδιώκεται να αντλήσει η Attica Bank ως το τέλος του έτους,  τα περίπου τα 300 εκατ. ευρώ προβλέπεται, βάσει της επιστολής μετόχων, να διατεθούν για σχηματισμό πρόσθετων προβλέψεων. Αν υλοποιηθεί η πρόθεση, οι συσσωρευμένες προβλέψεις θα φθάσουν στα 630 εκατ. ευρώ και ο συντελεστής κάλυψης από το 46,16% θα προσεγγίσει τα επίπεδα του 65%. Το NPE ratio θα παραμείνει, όμως, υψηλό. Τα υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν για κάλυψη ελλείμματος των κεφαλαιακών δεικτών, έξοδα αναδιάρθρωσης και χρηματοδότηση πιστωτικής επέκτασης.

Την 30η Ιουνίου η Attica είχε CET 1 ύψους 6,4% και συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 9,9%, ενώ η ΤτΕ έχει ορίσει από τις 12 Μαίου  ελάχιστο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας για την τράπεζα 10,43%. Με βάση τις δεσμεύσεις των μετόχων για ΑΜΚ 490 εκατ., οι δείκτες CET 1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας θα αυξηθούν κατά περίπου 18 ποσοστιαίες μονάδες, αναφέρει η διοίκηση, σημειώνοντας ότι η μεταβολή  επαρκεί ακόμα και έπειτα από την εξέταση δυσμενών σεναρίων για την αποκατάσταση των εποπτικών δεικτών.

Στην επιστολή προς τη διοίκηση της Attica Bank, οι βασικοί μέτοχοι διατυπώνουν την άποψη ότι η κατ’ αρχήν συμφωνία τους «διασφαλίζει τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της τράπεζας καθώς αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της και την αναπτυξιακή της πορεία για το μέλλον».

Η διοίκηση της τράπεζας αναφέρει ότι εγκρίθηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο το πλάνο κεφαλαιακών ενεργειών της (capital plan), όπως και το υποβληθέν business plan τριετίας, βάσει του οποίου η τράπεζα στοχεύει σε λειτουργική κερδοφορία ως το τέλος του 2024.

Η απόφαση να μείνουν οι τιτλοποιήσεις εκτός Ηρακλή

Το σχέδιο της τράπεζας, που εγκρίθηκε κατά την συνεδρίαση του ΔΣ της 30.9.2022, δεν προβλέπει την ένταξη των τιτλοποιήσεων Astir 1, 2 και Omega στο πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙ λόγω του αυξημένου κόστους, το οποίο σημείωσε σημαντική άνοδο τη φετινή χρονιά, ως αποτέλεσμα της ανόδου του spread των ελληνικών ομολόγων.

Επιπλέον, σε σχέση με τις τιτλοποιήσεις Astir 1 και 2, με βάση το πλάνο διαχείρισης που έχει εκπονηθεί από τον Servicer (Quant), οι εκτιμώμενες μελλοντικές εισροές υπερκαλύπτουν την καθαρή λογιστική αξία των δύο αυτών χαρτοφυλακίων, έπειτα και από την αφαίρεση των σχετικών αμοιβών διαχείρισης και εξόδων.

Αναφορικά με τις υπόλοιπες τιτλοποιήσεις (Omega, Metexelixis) και με βάση το εγκεκριμένο σχέδιο, στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, η Διοίκηση της Τράπεζας θα προβεί στην ανάθεση σε διεθνή συμβουλευτικό οίκο της εξέτασης εναλλακτικών ενεργειών αναφορικά με τη διαχείριση των συναλλαγών , με στόχο την περαιτέρω μείωση του πιστωτικού κινδύνου των χαρτοφυλακίων αυτών, τα επόμενα έτη.

Σημειώνεται πάντως ότι μόνο για την τιτλοποίηση Omega η προκαταρκτική έκθεση πιστοληπτικής διαβάθμισης της DBRS φέρεται να έβγαλε ανάγκη πρόσθετων προβλέψεων 310 εκατ. ευρώ για να λάβουν οι senior notes ομολογίες της τιτλοποίησης Omega την ελάχιστη απαιτούμενη πιστοληπτική διαβάθμιση για Ηρακλή ενώ αν όδευαν και Astir I και ΙΙ στο σχήμα κρατικής εγγυοδοσίας οι πρόσθετες προβλέψεις θα ξεπερνούσαν τα 450 εκατ. ευρώ.

Οι βασικοί άξονες του Business plan

Το επιχειρησιακό σχέδιο τριετίας της τράπεζας προβλέπει σχεδόν διπλασιασμό του υπολοίπου χορηγήσεων της Attica, με έμφαση στις νέες χορηγήσεις σε κλάδους υποδομών/κατασκευών, του τουρισμού, της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Στόχος είναι η χρηματοδότηση του οικοσυστήματος των κατασκευών καθώς και όλων των ελεύθερων επαγγελματιών που εμπλέκονται στην υλοποίησή του, με την αύξηση των χορηγήσεων μέχρι το τέλος του 2025 να έχει προϋπολογιστεί σε 1,3 δισ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, θα υλοποιηθούν ενέργειες αναδιάρθρωσης, συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ μέχρι το 2024 για περαιτέρω εξορθολογισμό του δικτύου καταστημάτων της (49 καταστήματα), με στόχο την περαιτέρω αποκλιμάκωση του λειτουργικού κόστους και ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω νέων επενδύσεων. Τέλος, αναφέρεται ότι η τράπεζα θα επαναξιολογήσει θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική συμφωνία ΤΧΣ-Ellington προέβλεπε τη μετατροπή της Attica σε challenger bank, χωρίς δίκτυο και με σημαντική συρρίκνωση αριθμού εργαζομένων.

Οι παραπάνω ενέργειες αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν το τέλος του 2023. Η διοίκηση προσδοκά ότι η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας θα είναι κοντά σε διψήφια επίπεδα μέχρι το τέλος του 2025, ενώ το business plan 2022-2025 στοχεύει σε λειτουργική κερδοφορία μέχρι το τέλος του 2024.

Οι βασικοί στόχοι του νέου επιχειρηματικού σχεδίου για την περίοδο 2022-2025, συνοψίζονται στα κάτωθι σημεία:

Κατά τη διάρκεια του Α εξαμήνου, οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις ανήλθαν περίπου σε 185 εκατ. ευρώ, επίδοση «πενιχρή» σε σχέση με την πιστωτική επέκταση και την αύξηση της πίτας των εξυπηρετούμενων δανείων, που επέδειξαν οι πιστωτικές τράπεζες.  Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν ενδείξεις για αύξηση των NPEs καθώς ο ρυθμός δημιουργίας νέων ροών παρέμεινε αμετάβλητος το Β τρίμηνο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v