Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AUSTRIACARD: Στις 27/1 η εισαγωγή των μετοχών στο ΧΑ με αναστολή διαπραγμάτευσης

Η Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης για τις Αρχικές Μετοχές και τις νέες μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Συγχώνευσης στο ATHEX και το VSE αναμένεται μέχρι τις 27.03.2023 με το σύμβολο «ACAG».

AUSTRIACARD: Στις 27/1 η  εισαγωγή των μετοχών στο ΧΑ με αναστολή διαπραγμάτευσης

Η εταιρεία AUSTRIACARD HOLDINGS AG (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 27.01.2023, οι υφιστάμενες σήμερα 16.862.067 κοινές ανώνυμες μετοχές της (οι «Αρχικές Μετοχές») θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών («ΑΤΗΕΧ») με αναστολή διαπραγμάτευσης έως την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των Μετοχών της - όπως ορίζονται κατωτέρω - (η «Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης»).

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της, που έλαβε χώρα στις 25.01.2023, ενέκρινε την εισαγωγή των 16.862.067 Αρχικών Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών υπό την αίρεση

α) ολοκλήρωσης της διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία της Ελληνικής εισηγμένης θυγατρικής της «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Διασυνοριακή Συγχώνευση») και

β) επίτευξης επαρκούς διασποράς των μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του ATHEX.

Η Διασυνοριακή Συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 21.03.2023, ενώ η ακριβής ημερομηνία εξαρτάται από την απόφαση του Αυστριακού Δικαστηρίου Μητρώου Εταιρειών σχετικά με την έγκριση και την καταχώριση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης στο Αυστριακό Μητρώο Εταιρειών.

Επιπροσθέτως, η εισαγωγή των Αρχικών Μετοχών στο Χρηματιστήριο της Βιέννης («VSE») χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης έως την Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης αναμένεται στις ή περί τις 30.01.2023.

Η Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης για τις Αρχικές Μετοχές και τις νέες μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Συγχώνευσης (οι «Νέες Μετοχές» και μαζί με τις Αρχικές Μετοχές, οι «Μετοχές») στο ATHEX και το VSE αναμένεται μέχρι τις 27.03.2023 με το σύμβολο «ACAG». Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας για την Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης.

Η τιμή εκκίνησης των Μετοχών έχει οριστεί σε €13,42, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Εταιρείας της 17.01.2023, με βάση την αποτίμηση που περιλαμβάνεται στη γνώμη για τον εύλογο χαρακτήρα της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής («Fairness Opinion») με ημερομηνία 15.12.2022, που εξέδωσε η PwC Advisory Services GmbH και έχει καταστεί διαθέσιμη στο κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση: https://www.austriacard.com/wpcontent/uploads/2023/01/Opinion-on-the-financial-fairness-of-the-share-exchange-ratio-1.pdf.

Για να διαβάσετε το ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την εισαγωγή των Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο ATHEX και το VSE, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση: https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/listing-prospectus-relevant-documents/.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v