Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανοδική πορεία για Entersoft, τι λέει έκθεση της VRS

Με βάση τις προβλέψεις, ο κύκλος εργασιών της εισηγμένης θα αυξηθεί από τα 30 εκατ. του 2022 στα 38 εκατ. φέτος και στα 48 εκατ. το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη θα ανεβούν από τα 6 εκατ. του 2022, στα 8 εκατ. φέτος και στα 10 εκατ. το 2024.

Ανοδική πορεία για Entersoft, τι λέει έκθεση της VRS

Την αύξηση του κύκλου εργασιών και των λοιπών οικονομικών επιδόσεων της Entersoft προβλέπει για τη διετία 2023-2024 η VRS, σε έκθεση που εκπόνησε για λογαριασμό της Κύκλος Χρηματιστηριακή.

Ειδικότερα, με βάση τις συγκεκριμένες προβλέψεις, ο κύκλος εργασιών θα αυξηθεί από τα 30 εκατ. του 2022 στα 38 εκατ. φέτος και στα 48 εκατ. το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη θα ανεβούν από τα 6 εκατ. του 2022, στα 8 εκατ. φέτος και στα 10 εκατ. το 2024.

Η VRS αναφέρεται μεταξύ άλλων στην έκθεσή της:

• Στους άξονες ανάπτυξης της Entersoft, σημειώνοντας ότι κύριοι άξονες ανάπτυξης της εταιρείας είναι οι ακόλουθοι: 1. Οργανική ανάπτυξη μέσω της υπάρχουσας προϊοντικής γκάμας αλλά και μέσω προσέλκυσης νέων πελατών ή/και επέκτασης της υπάρχουσας πελατειακής βάσης. 2. Ανάπτυξη και διανομή στην αγορά νέων προϊόντων πληροφορικής, δηλαδή λογισμικών προγραμμάτων για τις επιχειρήσεις. 3. Εξαγορά νέων εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό αναλόγως των ευκαιριών που θα προκύψουν. Η εταιρεία έχει θέσει ένα στόχο ετήσιας αύξησης των εσόδων της, συνδυαστικά από τους ανωτέρω τρεις πυλώνες, άνω του 25%, για την περίοδο 2022 - 2025.

• Στο νέο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, καθώς στη διάρκεια των τελευταίων ετών, η εταιρεία επένδυσε σε ένα νέο χαρτοφυλάκιο προϊόντων επιχειρηματικού λογισμικού, με σκοπό την περαιτέρω διείσδυσή της στην ελληνική αγορά. Ειδικότερα: 1) Λογισμικό Πρόγραμμα Μισθοδοσίας. Το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει στην εταιρία να εισέλθει σε μία αγορά όπου δεν ήταν πριν παρούσα. Η εταιρία αναμένει έσοδα από τις αρχές του 2024 και μεταξύ των ενεργειών της θα είναι η προσέγγιση ενός υπάρχοντος πελατολογίου της, περίπου 4.000 επιχειρήσεων. Τόσο το εν λόγω προϊόν όσο και η πρόσφατη εξαγορά της εταιρίας SmartCV ενισχύουν το offering της Entersoft γύρω από τον ενιαίο τομέα “Human Resources - Payroll”. Το πρόγραμμα είναι ήδη διαθέσιμο στην αγορά. 2) Πρόγραμμα Μικρο-Εμπορολογιστικής Διαχείρισης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με προσωπικό 1-5 εργαζόμενων. Απευθύνεται σε μία ακόμη αγορά όπου δεν ήταν παρούσα η Entersoft. Το πρόγραμμα είναι επίσης διαθέσιμο στην αγορά. 3) Εφαρμογή B2B E-Commerce, το οποίο υποστηρίζει τη δυνατότητα των εταιρειών χονδρεμπορίου να πραγματοποιούν απευθείας πωλήσεις στους μεταπωλητές τους. Θα λανσαριστεί στην αγορά προς το τέλος του έτους 2023 και η εφαρμογή θα εμπλουτισθεί επίσης με περιβάλλον B2C από τις αρχές του έτους 2024.

• Στρατηγική Εξαγορών: Η λογική της στρατηγικής εξαγορών της εταιρείας αφορά στην προσθήκη προϊόντων που δεν υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιό της, καθώς και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των δυνάμεων ανταγωνισμού με επίτευξη στρατηγικών συνεργασιών και ανάδειξη συνεργιών. Ειδικότερα, οι ακόλουθες ενδεικτικές εξαγορές έλαβαν χώρα από τις αρχές του έτους 2022:

  • SW RetailSoft (πωλήσεις 1,45 εκατ. ευρώ, EBITDA 0,2 εκατ. ευρώ),
  • SmartCV (πωλήσεις 0,10-0,20 εκατ. ευρώ),
  • CGSoft (πωλήσεις 1,6 εκατ. ευρώ, EBITDA 0,64 εκατ. ευρώ),
  • Smartware (πωλήσεις 1,1 εκατ. ευρώ, EBITDA 0,22 εκατ. ευρώ),
  • Logon.

Οι εξαγορές αυτές ενισχύουν τόσο το πελατολόγιο όσο και την κερδοφορία της εταιρείας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v