Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αναβαθμίσεις ελληνικών τραπεζών από Fitch και Moody's

Η Fitch αναβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών. Σταθερό το outlook. Αναβάθμιση έξι ελληνικών τραπεζών από τη Moody's με θετικό outlook. Επενδυτική βαθμίδα για ΕΤΕ και Eurobank.

Αναβαθμίσεις ελληνικών τραπεζών από Fitch και Moodys

Σε αναβαθμίσεις ελληνικών τραπεζών προχώρησαν την Τρίτη η Fitch και η Moody's.

Ειδικότερα, η Μοοdy's, μετά την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας, αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων έξι ελληνικών τραπεζών κατά μία ή δύο βαθμίδες, δίνοντας την επενδυτική βαθμίδα στις ΕΤΕ και Eurobank. Το outlook είναι θετικό. 

Όπως αναφέρει η Moody’s, η πράξη αξιολόγησης αντανακλά τις διαρθρωτικές βελτιώσεις στην ελληνική οικονομία, καθώς και τη σημαντική ενίσχυση των θεμελιωδών μεγεθών των ελληνικών τραπεζών.

Λαμβάνει επίσης υπόψη την εκτίμηση του οίκου αξιολόγησης για τις καλές προοπτικές των ελληνικών τραπεζών να διατηρήσουν τις σχετικά καλές επιδόσεις για τα επόμενα δύο χρόνια, το οποίο θα ενισχύσει επίσης την κεφαλαιακή τους βάση και τη δυνατότητα απορρόφησης ζημιών.

Η αξιολόγηση της Alpha Bank αναβαθμίστηκε σε «Ba1» από «Ba2», της Eurobank σε «Baa3» από «Ba2», της Εθνικής Τράπεζας σε «Baa3» από «Ba2», της Πειραίως σε «Ba1» από «Ba3», της Αττικής σε «B3» από «Caa1» και της Παγκρήτιας σε «B2» από «B3».

Η Fitch αναβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας σε «ΒΒ» από «ΒΒ-» και την αξιολόγηση βιωσιμότητας σε «bb» από «bb-».

Ο οίκος αξιολόγησης αναβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Πειραιώς σε «ΒΒ-» από «Β» και την αξιολόγηση βιωσιμότητας σε «bb-» από «b».

Tέλος, η Fitch αναβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Αlpha Bank σε «ΒΒ-» από «Β+» και την αξιολόγηση βιωσιμότητας σε «bb-» από «b+».

Το outlook των αξιολογήσεων είναι σταθερό. 

Αναλυτικά το σκεπτικό της Fitch για την αναβάθμιση:

Εθνική Τράπεζα:

Όπως αναφέρει η Fitch, η αναβάθμιση αντανακλά τη διαρθρωτική βελτίωση στην κερδοφορία από τα υψηλότερα επιτόκια και τα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων, την προσεκτική διαχείριση του κόστους και την ομαλοποίηση των δαπανών απομείωσης μετά την επιτυχή στρατηγική μείωσης του ρίσκου στον ισολογισμό της.

Αυτό έχει επιτρέψει στην Eθνική Τράπεζα να συσσωρεύσει κεφάλαια αρκετά πάνω από τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών και έχει προσφέρει ευελιξία για την πραγματοποίηση επενδύσεων και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, οι οποίες αναμένεται σύμφωνα με τη Fitch να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της τράπεζας.

Πειραιώς:

Η αναβάθμιση αντανακλά την επιτάχυνση της στρατηγικής της Πειραιώς στη μείωση του ρίσκου στον ισολογισμό της, η οποία οδήγησε σε μεγάλη μείωση στον δείκτη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) σε επίπεδα που είναι πιο κοντά σε αυτά των άλλων ελληνικών τραπεζών. 

Αντανακλά επίσης την ενίσχυση των κεφαλαιακών δεικτών και την επακόλουθη μείωση στην κεφαλαιακή επιβάρυνση από προβληματικά στοιχεία ενεργητικού. 

Η αναβάθμιση λαμβάνει επίσης υπόψη τη διαρθρωτικά βελτιωμένη κερδοφορία, η οποία θα αποτελέσει μοχλό για περαιτέρω δημιουργία κεφαλαίων, καθώς και τη σταθερή χρηματοδότηση και τη βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά χρέους.

Eurobank:

H αναβάθμιση αντανακλά τη διαρθρωτική βελτίωση της κερδοφορίας της Eurobank από τα υψηλότερα επιτόκια και τα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων, την προσεκτική διαχείριση του κόστους και την ομαλοποίηση των δαπανών απομείωσης μετά την επιτυχή στρατηγική της τράπεζας για τη μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό. Αυτό επέτρεψε στην τράπεζα να συσσωρεύσει κεφάλαια πάνω από τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών και παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία για την πραγματοποίηση επενδύσεων και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Αlpha Bank:

H αναβάθμιση αντανακλά τη διαρθρωτική βελτίωση στην κερδοφορία της Αlpha Bank, η οποία αναμένεται να αποτελέσει μοχλό για περαιτέρω δημιουργία οργανικών κεφαλαίων και να οδηγήσει σε υψηλότερους κεφαλαιακούς δείκτες. 

Η αναβάθμιση αντανακλά επίσης τη συνεχιζόμενη πτωτική τροχιά του δείκτη NPEs, τη σταθερή χρηματοδότηση και τη βελτιωμένη πρόσβαση στις αγορές χρέους. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v