Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 8 εταιρειών

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση οκτώ εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου 2009.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 8 εταιρειών
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση οκτώ εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου 2009.

Ειδικότερα, το ποσοστό της Capital Research and Development στη ΔΕΗ διαμορφώθηκε στο 4,5635% από 5,4196% κατόπιν πώλησης μετοχών στις 11/2/09.

Επίσης, στην Κλουκίνας-Λάππας, με αγορά μετοχών που πραγματοποιήθηκε στις 12/2/09 το ποσοστό του κ. Λουκά Σπεντζάρη διαμορφώθηκε στο 15,08% από 12,450%.

Εν τω μεταξύ η συμμετοχή της Βιοχάλκο στη Χαλκόρ αυξήθηκε σε 56,430% από 53,430%, κατόπιν αγοράς μετοχών στις 11/2/09. Σημειώνεται πως στο ανωτέρω ποσοστό της Βιοχάλκο, ήτοι 56,43%, συμπεριλαμβάνεται έμμεση συμμετοχή μέσω των θυγατρικών της Alcomet ήτοι 4,41%, και Διατούρ ήτοι 1,59%.

Ακόμη, το ποσοστό της Μηχανικής στη Βαλκάν ανήλθε σε 65,33% από 62,317% μετά από αγορά μετοχών στις 10/2/09.

Επίσης, στην Βιοκαρπέτ, μετά από αγορά μετοχών στις 11/2/09, το ποσοστό του κ. Καντώνια Ιωάννη ανήλθε σε 22,49% από 22,42%.

Επιπλέον, το ποσοστό της Adion Enterprises στην Centric διαμορφώθηκε στο 13,38% από 10,080% μετά από συναλλαγές που έλαβαν χώρα στις 12/2/09.

Στην Dionic, το ποσοστό ιδίων μετοχών διαμορφώθηκε στο 5,037% μετά από αγορά που πραγματοποιήθηκε στις 13/2/09.

Τέλος, στη Γρηγόρης το ποσοστό της Prime Κέφαλος ανήλθε στο 96,120% από 95,620% κατόπιν αγοράς μετοχών στις 13/2/09.

Σημειώνεται ότι η Prime Κέφαλος έχει υποβάλει από τις 22/12/2008 υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την αγορά του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Γρηγόρης. Η Prime Κέφαλος ελέγχεται από τους Βλάση Γεωργάτο και Άρτεμις Γεωργάτου, κατά τις διατάξεις του Ν. 3556/2007. Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν ή ελέγχουν οι παραπάνω στην εταιρία ανερχόταν στις 6/2/2009 στο 96,12% (ήτοι κ.κ. Βλάσης Γεωργάτος, Άρτεμις Γεωργάτου, Ασανία Γεωργάτου και η Prime Κέφαλος, με ποσοστά 26,29%, 18,44%, 2,26% και 49,13% των δικαιωμάτων ψήφου, αντίστοιχα).

*Το αρχείο με τις μετοχικές αλλαγές των εισηγμένων με ημερομηνία 16/02/09 επισυνάπτεται στη διπλανή στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v