Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: 11+8 αλλαγές στο καθεστώς διαπραγμάτευσης

Αλλαγές στο καθεστώς διαπραγμάτευσης (σύνθεση των χρονισμών) για 19 μετοχές, οι οποίες ισχύουν από την συνεδρίαση της Τρίτης 13 Απριλίου 2004, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του ΧΑ. Εντεκα τίτλοι μεταφέρονται σε καθεστώς πεντάωρης διαπραγμάτευσης, ενώ 8 τίτλοι περνούν στην τρίωρη διαπραγμάτευση. Δείτε τη σχετική λίστα του ΧΑ.

ΧΑ: 11+8 αλλαγές στο καθεστώς διαπραγμάτευσης
Αλλαγές στο καθεστώς διαπραγμάτευσης (σύνθεση των χρονισμών) για 19 μετοχές, οι οποίες ισχύουν από την συνεδρίαση της Τρίτης 13 Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2004, αποφάσισε στη σημερινή του συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του ΧΑ. *

Ειδικότερα, μεταφέρονται από το χρονισμό βραχείας διάρκειας (τρίωρη συνεχή διαπραγμάτευση) στον χρονισμό μακράς διάρκειας (πεντάωρη συνεχή διαπραγμάτευση) οι κατωτέρω ένδεκα (11) μετοχές:

* ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ (ΚΑ)

* Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ (ΚΟ)

* ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)

* ΕΛΑΪΣ ΑΕ – ΕΛΑΙΟΥΡΓΙ. ΕΠΙΧ. (ΚΟ)

* ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕΕ (ΚΟ)

* MICROMEDIA-ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ ΑΕ (ΚΟ)

* ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ (ΚΑ)

* ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ (ΚΑ)

* ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ (ΚΟ)

* ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ (ΚΟ)

* ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΚΟ)

Εξάλλου, μεταφέρονται από το χρονισμό μακράς διάρκειας στον χρονισμό βραχείας διάρκειας οι κατωτέρω οκτώ (8) μετοχές:

* MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΕ (ΚΟ)

* ALFA ALFA ENERGY ΑΒΕΕ (ΚΑ)

* INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΑΕ (ΚΟ)

* ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΑΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ (ΚΑ)

* ΔΟΥΡΟΣ ΑΕ (ΚΟ)

* ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ (ΚΑ)

* EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ)

* OPTIMA AEEX (KO)

Πλέον, οι μετοχές που βρίσκονται σε καθεστώς τρίωρης διαπραγμάτευσης ανέρχονται σε 76, ενώ το κριτήριο του spread +/-2% υπερβαίνουν και οι μετοχές Περσεύς, ΕΤΕΜ, Πλαστικά Κρήτης, Unibrain και Δρομέας οι οποίες ωστόσο, παραμένουν σε καθεστώς πεντάωρης διαπραγμάτευσης για το λόγο ότι διαθέτουν Ειδικό Διαπραγματευτή.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά την σημερινή του συνεδρίαση, καθόρισε ως ημερομηνίες έναρξης ειδικής διαπραγμάτευσης επί των κοινών μετοχών των εισηγμένων εταιρειών:

* ”ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ ΔΡΟΜΕΑΣ” με Ειδικό Διαπραγματευτή την ”CFS AXEΠΕΥ”, την 8/4/2004

* ”ETEM AE” με Ειδικό Διαπραγματευτή την ”ΜΕRΙΤ ΑΧΕΠΕΥ”, την 8/4/2004

* ”ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ” με Ειδικό Διαπραγματευτή την ”EUROXX ΑΧΕΠΕΥ”, την 20/4/2004.

Επίσης το Δ.Σ. του Χ.Α. ενέκρινε κατά τη σημερινή του συνεδρίαση την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 5.586.250 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH AE” στην Παράλληλη Αγορά.

Ενέκρινε, επίσης, την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 31.512 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”Ο. ΔΑΡΙΓΚ & Σ.Ι.Α. Α.Β.Ν.Ε.” που προέκυψαν από μετατροπή 125 Ομολογιών από το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 9.010 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.” που προέκυψαν από την άσκηση 5.800 δικαιωμάτων προαίρεσης έτους 2002 που ασκήθηκαν με τιμή διάθεσης 6,19 Ευρώ και 3.210 δικαιωμάτων έτους 2003 που ασκήθηκαν με τιμή διάθεσης 6,11 Ευρώ, από τα μέλη Δ.Σ. και τα στελέχη της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών.

Τέλος το Δ.Σ. του Χ.Α., λόγω της επικείμενης έναρξης δραστηριότητας της ΕΑΓΑΚ, αποφάσισε την τροποποίηση των Βασικών Κανόνων κατάταξης των εισηγμένων εταιριών σε κλάδους, προκειμένου να καλύπτονται και οι τίτλοι που εισάγονται στην αγορά αυτή.

* Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των Χρονισμών

Σχετικά με την λειτουργία των χρονισμών, υπενθυμίζονται τα κατωτέρω:

A. Συνεχή διαπραγμάτευση πέντε ωρών, 11πμ έως 4μμ, έχουν οι μετοχές με spread συνεδρίασης μικρότερο ή ίσο των δύο ποσοστιαίων μονάδων, ενώ

B. Συνεχή διαπραγμάτευση τριών ωρών σε δυο περιόδους, από 11πμ έως 11:30πμ και από 1:30μμ έως 4μμ, έχουν οι μετοχές με spread συνεδρίασης μεγαλύτερο των δυο ποσοστιαίων μονάδων. Μεταξύ των δυο αυτών περιόδων, στο σύστημα θα συγκεντρώνονται εντολές αγοράς και πώλησης προκειμένου με την έναρξη της δεύτερης περιόδου να προσδιορίζεται η τιμή εκκίνησης ανά μετοχή (διαδικασία preopening).

Γ. Κινητές αξίες που διαπραγματεύονται ήδη σε Χρονισμό Βραχείας Διάρκειας εντάσσονται στο Χρονισμό Μακράς Διάρκειας, εφόσον το Μέσο Spread Περιόδου τους είναι μικρότερο ή ίσο του 80% του Ετησίως Καθοριζομένου.

Δ. Ως περίοδος για την σημερινή τρίτη αξιολόγηση ελήφθη το διάστημα από 1-10-2004 έως 31-3-2004. Για την επόμενη αξιολόγηση θα ληφθεί το διάστημα 1/4/2004 έως 30/9/2004.

Σημειώνεται επίσης ότι:

1. Μετοχές που διαπραγματεύονται ήδη στη τρίωρη συνεχή διαπραγμάτευση θα μεταφέρονται στη πεντάωρη συνεχή διαπραγμάτευση εφόσον συναφθεί σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανεξαρτήτως του μέσου ημερησίου ανοίγματος τιμών τους (spread). Σε αυτές τις περιπτώσεις η ημερομηνία ένταξης της μετοχής στην πεντάωρη συνεχή διαπραγμάτευση θα είναι η ημερομηνία από την οποία, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, θα ξεκινήσει η ειδική διαπραγμάτευση επί της μετοχής.

2. Στον Γενικό Δείκτη της Κύριας & Παράλληλης Αγοράς, στους κλαδικούς Δείκτες και στους Δείκτες FTSE/ASE, θα μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι μετοχές που διαπραγματεύονται στην πεντάωρη συνεχή διαπραγμάτευση.

* Ο αναλυτικός πίνακας με το καθεστώς διαπραγμάτευσης των μετοχών δημοσιεύεται στη Δεξιά Στήλη ”Συνοδευτικό Υλικό”.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v