Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 8 εταιριών στο ΧΑ

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση οχτώ εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετοχών τους, με ημερομηνία 3 Αυγούστου 2009.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 8 εταιριών στο ΧΑ
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 8 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετοχών τους, με ημερομηνία 3 Αυγούστου 2009.

Στην Intralot το ποσοστό της Intesa SanPaolo διαμορφώθηκε στις 27/7 στο 5,0135% από 0% προηγουμένως. Σημειώνεται ότι η εταιρία Intesa SanPaolo κατέχει τις μετοχές αυτές για λογαριασμό πελατών της, ουδείς εκ των οποίων κατέχει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5%.

Επιπλέον στη Eurobank Properties με αγορά τίτλων από τη Lamda Development στις 23/7 το ποσοστό της εταιρίας αυξήθηκε στο 13,22% έναντι 10,22%.

Στη Βιοκαρπέτ το ποσοστό του Καντώνια Ιωάννη στις 28/7 διαμορφώθηκε στο 23,10% από 23,10 προηγουμένως.

Παράλληλα, στην Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος το ποσοστό του ομίλου Credit Suisse στις 8/4 διαμορφώθηκε στο 26,27%. Η εταιρεία Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος, μετά από σχετική ενημέρωση που της έγινε, ανακοινώνει ότι η CLARIDEN LEU AG , ως μέλος του ομίλου Credit Suisse, απέκτησε 1.000 μετοχές της Εταιρείας, στις 08.04.2009. Η ως άνω κατέχει 1.098.360 μετοχές και ως εκ τούτου ο όμιλος Credit Suisse κατέχει 1.098.360 έμμεσα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 26,27%.

Στην REDS, το ποσοστό της εταιρίας Ελλάκτωρ, στις 31/7, αυξήθηκε στο 55,404% από 50,80%. Αντίστοιχα το ποσοστό του Χρ. Παναγιωτόπουλου αυξήθηκε στο 10,209% από 5,175%. Σημειώνεται ότι η εταιρεία Irina Investments κατέχει το σύνολο των μετοχών (100%) της εταιρείας Marginplus Investments. Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκε μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, στις 31/7/2009

Στην Rainbow, το ποσοστό τoυ Γ. Βαμιάλη, στις 31/7, διαμορφώθηκε στο 0% από 79,56%. Αντίστοιχα το ποσοστό της InfoQuest αυξήθηκε στο 79.56% από 0%. Το ανωτέρω ποσοστό, ήτοι 79,56%, η εταιρεία Info-Quest ΑΕΒΕ το κατέχει έμμεσα, μέσω της 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία IsQuare Α.Ε..

Επιπλέον στη SingularLogic το ποσοστό της MIG αυξηθηκε στις 3/8, στο 53,807% έναντι 30,63%. Το ανωτέρω ποσοστό, ήτοι 57,807%, η εταιρεία το κατέχει έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης επιχείρησης MIG TECHNOLOGY HOLDING ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

Παράλληλα, στην εταιρία Imako Media το ποσοστό μετοχών που κατέχει ο κ. Πέτρος Κωστόπουλος στις 31/7, αυξήθηκε στο 96,63% από 96,32% προηγουμένως. Συγκεκριμένα ο κ. Πέτρος Κωστόπουλος ελέγχει το ανωτέρω ποσοστό άμεσα και έμμεσα, μέσω της εταιρίας ΑΜΑ Ακίνητα, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 99%. Σημειώνεται ότι η εταιρία ΑΜΑ Ακίνητα, έχει υποβάλει στις 9/6/2009 προαιρετική δημόσια πρόταση για την αγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρίας Ιmako Media.

*Το αρχείο με τις μετοχικές αλλαγές των εισηγμένων με ημερομηνία 3/8/2009 επισυνάπτεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v