Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: 5 small caps που φαντάζουν ευκαιρίες

Έδειξαν ισχυρές άμυνες στην κρίση, είναι υγιείς και ίσως κλείσουν τη χρονιά με μονοψήφιο Ρ/Ε. Πέντε μετοχές της λεγόμενης "περιφέρειας" της Σοφοκλέους που φαίνεται να αποτελούν επενδυτικές ευκαιρίες.

ΧΑ: 5 small caps που φαντάζουν ευκαιρίες
Tο P/E του Γενικού Δείκτη με βάση τα προβλεπόμενα κέρδη του 2009 κυμαίνεται μεταξύ του 12 και του 13, αλλά στην πράξη οι περισσότερες μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες με ακόμη μεγαλύτερο δείκτη, γιατί ο μέσος όρος στρεβλώνεται από τις επιδόσεις του ΟΠΑΠ και της ΔΕΗ.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, υπάρχουν κάμποσες περιφερειακές μετοχές της Σοφοκλέους που μέχρι σήμερα προβάλλουν ισχυρή αντίσταση απέναντι στην κρίση και φαίνεται να είναι διαπραγματεύσιμες με P/E σαφώς χαμηλότερο του 10!

Ένα μέρος της μεγάλης αυτής διαφοράς στους δείκτες ενδεχομένως να οφείλεται στην έλλειψη ικανοποιητικής διασποράς και εμπορευσιμότητας των small caps ή ακόμη και στη δυσκολία αυτών των μετοχών να προσελκύσουν τα διεθνή funds, στα οποία άλλωστε έχει σχέση κατά κύριο λόγο το χρηματιστηριακό rebound των τελευταίων μηνών.

Ενδεχομένως, στην τόσο μεγάλη διαφορά των δεικτών επιδρά και η αβεβαιότητα του επενδυτικού κοινού για το κατά πόσον οι συγκεκριμένες εταιρείες θα συνεχίσουν να επιτυγχάνουν κέρδη ανάλογα με αυτά του πρώτου εξαμήνου τόσο κατά το υπόλοιπο μισό του έτους όσο και το 2010.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε σε μερικά από τα small caps του χρηματιστηρίου τα οποία:

-Είτε αύξησαν τα κέρδη τους κατά το πρώτο μισό του έτους είτε περιόρισαν την πτώση τους σε χαμηλά επίπεδα.

-Είναι υγιείς εταιρείες.

-Πολύ πιθανόν να κλείσουν το 2009 με τέτοια κέρδη ώστε τα P/E των μετοχών τους να είναι μονοψήφια.


RILKEN

Με τρέχουσα κεφαλαιοποίηση στα 13,6 εκατ. ευρώ, η εταιρεία έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, ταμείο 3,2 εκατ. ευρώ (30/6/09), ακίνητο στη Νέα Κηφισιά που θα διατεθεί προς πώληση όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και καθαρά κέρδη πρώτου εξαμήνου στις 936.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο μισό του 2009, η Rilken αύξησε τις πωλήσεις της από τα 21 εκατ. ευρώ στα 21,99 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας καθαρά κέρδη 936.000 ευρώ, έναντι 105.000 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, η εταιρεία δηλώνει: «Σκοπεύουμε αργά αλλά σταθερά να ενισχύσουμε τη θέση μας και τα οικονομικά μεγέθη στο 2009. Τα προγράμματα και τα μέτρα περικοπής κόστους που έλαβαν χώρα κατά το πρόσφατο παρελθόν και τα οποία -τηρουμένων των αναλογιών- θα συνεχιστούν και στο μέλλον προσδοκούμε πως θα στηρίξουν ενεργά τη διατήρηση των πωλήσεων και των κερδών της εταιρείας σε ικανοποιητικά επίπεδα».


MEDICON

Με κεφαλαιοποίηση στα 12 εκατ. ευρώ, η εισηγμένη κατάφερε στο πρώτο φετινό εξάμηνο να αυξήσει οριακά τις πωλήσεις της (από τα 9,1 εκατ. ευρώστα 9,2 εκατ. ευρώ) και να βελτιώσει την καθαρή της κερδοφορία από τα 650.000 ευρώ στα 840.000 ευρώ, παρά την αύξηση των χρεωστικών τόκων.

Η εταιρεία παράγει και εμπορεύεται προϊόντα που απευθύνονται σε μονάδες υγείας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Οι έντονες καθυστερήσεις πληρωμών από τα κρατικά νοσοκομεία την υποχρεώνουν να έχει συνάψει υψηλό δανεισμό, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας.

Ενδεικτικό είναι το στοιχείο ότι με στάσιμες πωλήσεις στο πρώτο εξάμηνο του έτους οι απαιτήσεις της Medicon από τους πελάτες της αυξήθηκαν περισσότερο από 5 εκατ. ευρώ (από 44,7 εκατ. ευρώ στα 50,4 εκατ. ευρώ).

Η όξυνση επίσης του ανταγωνισμού έχει παγώσει τις τιμές των προϊόντων τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα η άνοδος τζίρου της εταιρείας να επιτυγχάνεται μέσα από τους αυξημένους όγκους πωλήσεων και από τη διεύρυνση των προσφερόμενων προϊόντων. Ενδεικτικά, εντός του 2009 ξεκίνησε η σταδιακή διείσδυση αυτόματων βιοχημικών αναλυτών στην εγχώρια αγορά.

Η διοίκηση της εισηγμένης δηλώνει ότι «το δεύτερο εξάμηνο ο περιορισμός της χρηματοδότησης του συστήματος υγείας υπάρχει πιθανότητα να δείξει νέες δυσλειτουργίες του».


ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ

Με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση στα 17,9 εκατ. ευρώ, η εισηγμένη κατάφερε στο πρώτο εξάμηνο να διατηρήσει το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της (από 36,4 εκατ. ευρώ σε 34 εκατ. ευρώ) και το σύνολο των καθαρών κερδών της (1,45 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω του περιορισμού των χρηματοοικονομικών εξόδων.

Η εισηγμένη εταιρεία δηλώνει ότι θα συνεχίσει την πολιτική εισαγωγής νέων προϊόντων και θα επενδύσει στην ανέγερση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων στη Βουλγαρία, με δεδομένη την ικανοποιητική της ρευστότητα.


MODA BAGNO

Στα 14,9 εκατ. διαμορφώνεται η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εταιρείας, όταν στο πρώτο φετινό εξάμηνο κατάφερε να ενισχύσει την κερδοφορία της από το 1,1 εκατ. ευρώ στο 1,42 εκατ. ευρώ (μικρή υποχώρηση πωλήσεων από τα 20,5 εκατ. ευρώ στα 19 εκατ. ευρώ, ανοδικό EBIT και χαμηλότεροι χρεωστικοί τόκοι).

Η διοίκησή της σημειώνει: «Για το δεύτερο εξάμηνο αναμένεται να εξακολουθήσει η τάση-κάμψη του πρώτου εξαμήνου για τις τιμολογήσεις, με ελαφρά αυξητικές τάσεις. Για την αντιστάθμιση των πιέσεων από τη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης θα συνεχιστεί η πολιτική μείωσης οργανικών εξόδων».


AS Company

Οι όποιες απώλειες πωλήσεων από τον κλάδο των παιχνιδιών το πρώτο εξάμηνο, αντισταθμίστηκαν -και μάλιστα με το παραπάνω- από τις πωλήσεις παιδικών ρούχων (πωλήσεις 13 εκατ. ευρώ έναντι 12,1 εκατ. ευρώ πέρυσι). Τα καθαρά κέρδη διατηρήθηκαν σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο (1,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,14 εκατ. ευρώ), όταν η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της AS Company υπολογίζεται στα 20,6 εκατ. ευρώ.

Για το σύνολο της χρονιάς η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας έχει ως στόχο τη διατήρηση των πωλήσεων στα περυσινά επίπεδα, παρά την κρίση, πλην όμως αναμένει μείωση κερδών. Η εταιρεία κάνει λόγο για μικρότερα περιθώρια κέρδους, αν και κατά την περυσινή χρονιά είχαν εγγραφεί έκτακτα κέρδη ύψους 810 χιλ. ευρώ από ρευστοποίηση μέρους προαγορασθέντων δολαρίων.

** Επικαιροποιημένη αναδημοσίευση από το 598ο φύλλο της εβδομαδιαίας εφημερίδας ΜΕΤΟΧΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, 4-8 Σεπτεμβρίου 2009.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v