Τα "φθηνά" χαρτιά της περιφέρειας

Οκτώ ενδεικτικά παραδείγματα από το Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου οι τιμές των μετοχών θα μπορούσαν ενδεχομένως να ήταν σαφώς υψηλότερες αν η εμπορευσιμότητά τους ήταν μεγαλύτερη.

Τα
Οκτώ ενδεικτικά παραδείγματα από τη Σοφοκλέους, όπου οι τιμές των μετοχών θα μπορούσαν ενδεχομένως να ήταν σαφώς υψηλότερες αν η εμπορευσιμότητά τους ήταν μεγαλύτερη.

Με το μέσο P/E της χρηματιστηριακής αγοράς να βρίσκεται σήμερα γύρω στο 13,5 και με τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου της Αθήνας να έχει κερδίσει 50% το τελευταίο εξάμηνο, κάποιος διαπιστώνει ότι σήμερα υπάρχουν αρκετές εισηγμένες που:

Α. Φαίνεται να διαπραγματεύονται με μονοψήφιο δείκτη P/E με βάση τις φετινές τους κερδοφορίες.

Β. Έχουν υποαποδώσει έναντι του βασικού χρηματιστηριακού δείκτη κατά το τελευταίο ράλι της Σοφοκλέους.

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που μπορεί να εξηγούν την αναντιστοιχία αυτή, ωστόσο ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες είναι αυτός της χαμηλής εμπορευσιμότητας των συγκεκριμένων τίτλων. Έτσι λοιπόν από πολλούς εκτιμάται ότι αν ο όγκος των ημερήσιων συναλλαγών ήταν υψηλότερος σε πολλές από τις μετοχές αυτές τότε πολύ πιθανό να βλέπαμε και τις τρέχουσες τιμών των μετοχών τους να είναι διαπραγματεύσιμες σε ανώτερα επίπεδα τιμών σε σχέση με τα τρέχοντα.

Αμέσως παρακάτω θα αναφερθούμε ενδεικτικά σε οκτώ τέτοια πιθανά παραδείγματα.

ΕΛΤΟΝ Χημικά: Εταιρία με ισχυρά μερίδια αγοράς και με διευρυνόμενη προϊοντική γκάμα. Με την τρέχουσα κεφαλαιοποίησή της στα 18,4 εκατ. ευρώ (14/10/09), διαθέτει ίδια κεφάλαια 30,2 εκατ. ευρώ (30/6/09), καλή ρευστότητα και στο πρώτο φετινό εξάμηνο σημείωσε καθαρά κέρδη 1,45 εκατ. ευρώ, οριακά χαμηλότερα από την αντίστοιχη περυσινή της επίδοση. Όλα δείχνουν ότι το P/E της μετοχής θα είναι έντονα μονοψήφιο.

Κανάκης: Νοικοκυρεμένη εμπορική εταιρία με άριστη ρευστότητα, που διαπραγματεύεται με κεφαλαιοποίηση 10,8 εκατ. ευρώ (14/9/09) όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της υπολογίζεται σε 15,4 εκατ. (30/6/09) και τα καθαρά κέρδη του πρώτου φετινού εξαμήνου διαμορφώθηκαν στις 776 χιλ. ευρώ (προφανώς και εδώ αναμένεται μονοψήφιο P/E) έναντι 818 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Medicon: Παρά την οικονομική κρίση, στο πρώτο εξάμηνο η εισηγμένη κατάφερε να ανεβάσει ελαφρά τις πωλήσεις της και ακόμα περισσότερο την κερδοφορία της, από τα 650 στα 840 χιλ. ευρώ. Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση των 12,5 εκατ. ευρώ είναι χαμηλότερη από το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της (16,3 εκατ. στις 30/6/09) και φαίνεται να οδηγεί σε μονοψήφιο δείκτη P/E.

O δανεισμός είναι μεν υψηλός λόγω των γνωστών χρεών των κρατικών νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους, ωστόσο η ρευστότητα διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Σημαντικές εξελίξεις για το μέλλον είναι οι συζητήσεις για εξόφληση των υποχρεώσεων του κράτους προς τους προμηθευτές τους αλλά και η επόμενη μέρα των κρατικών προμηθειών στον τομέα της υγείας, μετά την πρόσφατη κυβερνητική αλλαγή.

Μινέρβα: Η εισηγμένη δεν μπόρεσε να μείνει ανεπηρέαστη από τη γενικότερη κρίση όσον αφορά στις πωλήσεις και στις λειτουργικές επιδόσεις, ωστόσο κατάφερε στο πρώτο φετινό εξάμηνο να διατηρήσει το περυσινό ύψος των καθαρών κερδών της (277 έναντι 270 χιλ. ευρώ).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των κερδών προκύπτει στο δεύτερο εξάμηνο (συνολικά περυσινά κέρδη 1,16 εκατ. και μέρισμα ανά μετοχή 0,08 ευρώ) και σε περίπτωση που επαναληφθεί αυτή η επίδοση, το P/E της μετοχής θα κυμανθεί στις 8 φορές (τρέχουσα κεφαλαιοποίηση 9,5 εκατ. και σύνολο ιδίων κεφαλαίων 21,1 εκατ. ευρώ).

Η διοίκηση βέβαια δεν έχει προχωρήσει σε πρόβλεψη αποτελεσμάτων για το δεύτερο μισό του 2009, λόγω της συγκυρίας, και το μόνο βέβαιο είναι ότι θα συνεχιστεί το πρόγραμμα περικοπών κόστους που άρχισε να αποδίδει από το πρώτο φετινό εξάμηνο.

RILKEN: Άλλη μία εταιρία που κατάφερε στο πρώτο φετινό εξάμηνο να αυξήσει τον όγκο των πωλήσεών της (προσθήκη νέων προϊόντων) και των κερδών από τα 105 στα 935 χιλ. ευρώ. Έχει μηδενικές τραπεζικές υποχρεώσεις, ταμείο 3,16 εκατ. (30/6/09) και ακίνητο αξίας κάποιων εκατ. ευρώ, που θα πουληθεί όταν οι γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά του real estate το επιτρέψουν. Με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση των 14 εκατ. ευρώ είναι πολύ πιθανόν το P/E του τίτλου να καταστεί μονοψήφιο, πέρα από την κατοχή του ακινήτου.

Ζάμπα: Τα λειτουργικά της αποτελέσματα είναι πολύ χαμηλά (αντιπροσώπευση κλιματιστικών Sharp), ωστόσο όταν διαπραγματεύεται στη Σοφοκλέους προς 11,3 εκατ. ευρώ έχει μηδενικό δανεισμό, διαθέτει ταμείο 12,2 εκατ. ευρώ και σημαντική ακίνητη περιουσία. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 15,5 εκατ., με τα ακίνητα αποτιμημένα ουσιαστικά σε τιμές κτήσης.

Η περίπτωση της ΕΝ.Α.

Στις 21 Οκτωβρίου η εταιρία της Εναλλακτικής Αγοράς Envitec προχωρά σε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της για να αποφασίσει την ανάκληση του θέματος της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου -βασικός στόχος της οποίας ήταν η διεύρυνση της εμπορευσιμότητας της μετοχής- και αντίθετα οι βασικοί μέτοχοι προτίθενται να ρευστοποιήσουν μέρος των δικών τους μετοχών σε περιορισμένο κύκλο επενδυτών.

Για περισσότερες βέβαια πληροφορίες θα πρέπει να περιμένουμε έως την 21η Οκτωβρίου, ωστόσο το πρόβλημα της χαμηλής εμπορευσιμότητας είναι ιδιαίτερα έντονο για τις περισσότερες μετοχές της ΕΝ.Α. Ειδικότερα για την Envitec, η μετοχή είναι διαπραγματεύσιμη με έντονα μονοψήφιο P/E, καθώς η τρέχουσα κεφαλαιοποίησή της υπολογίζεται στα 44,1 εκατ. ευρώ, όταν τα περυσινά της κέρδη είχαν διαμορφωθεί στα 11 εκατ. ευρώ.

Με μονοψήφιο δείκτη P/E είναι διαπραγματεύσιμες και άλλες μετοχές της Εναλλακτικής Αγοράς (όπως για παράδειγμα της Epsilon Net, με κεφαλαιοποίηση 12,2 εκατ., περυσινά κέρδη 1,69 εκατ. και κέρδη α΄ εξαμήνου 2009 στα 698 από 621 χιλ. ευρώ), καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ακολούθησαν το υπόλοιπο ταμπλό ούτε στην κατακόρυφη πτώση αλλά ούτε και στο ράλι που ξεκίνησε από τη φετινή άνοιξη.

H εμπορευσιμότητα στο Χ.Α. είναι γενικά χαμηλή, ωστόσο στις πιο πολλές μετοχές της ΕΝ.Α. τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα, αφού συχνά δεν γίνεται ούτε μία συναλλαγή μέσα σε μία συνεδρίαση.

Χαρακτηριστική άλλωστε ήταν και η δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της Κρητών Άρτος κ. Δαμιανάκη: "Η χαμηλή εμπορευσιμότητα της μετοχής μας δεν οφείλεται μόνο στην περιορισμένη διασπορά αλλά και στο γεγονός ότι μέρος αυτής κατέχεται από εργαζομένους, συνεργάτες και φίλους που επιλέγουν να μη ρευστοποιήσουν.

Εμείς, από την πλευρά μας θα πρέπει πρώτα να πείσουμε το επενδυτικό κοινό ότι μπορούμε να πάμε καλύτερα και στη συνέχεια -σε 2 ή 3 χρόνια- να προχωρήσουμε σε μεγάλη αύξηση κεφαλαίου, προκειμένου να διευρυνθεί και η διασπορά".

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v