Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 7 εταιριών στο ΧΑ

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 7 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 2010.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 7 εταιριών στο ΧΑ
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 7 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 2010.

Στην ΔΕΗ, το ποσοστό της Silchester International Investors στις 8/1, ανήλθε στο 5,01%. Σημειώνεται ότι η εταιρεία "Silchester International Investors Limited" δρα με την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων για τους πελάτες της: Silchester International Investors International Value Equity Trust, Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust, Silchester International Investors International Value Equity Group Trust, Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust, The Calleva Trust.

Παράλληλα στη Jumbo, η συμμετοχή του Απόστολου- Ευάγγελου Βακάκη περιορίστηκε στις 31/12 στο 26,79% από 29,12% προηγουμένως. Σημειώνεται ότι ο Ευάγγελος-Απόστολος Βακάκης, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, παρ' ότι ο ίδιος δεν κατέχει μετοχές της εταιρείας, γνωστοποίησε ότι κατέχει έμμεσα ποσοστό 26,79% δικαιωμάτων ψήφου, μέσω του αλλοδαπού Ιδρύματος "KARPATHIA FOUNDATION", το οποίο την 7.1.2010 απέκτησε τον έλεγχο της αλλοδαπής εταιρείας "TANOCERIAN MARITIME S.A.", που είναι κυρία ποσοστού 99,99% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της μετόχου "ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που είναι μέτοχος της εταιρείας με ποσοστό 26,79%.

Στην Βιοκαρπέτ, το ποσοστό του Καντώνια Γεώργιου αυξήθηκε στις 14/1, στο 20,23% από 20,19% προηγουμένως.

Στους Μύλους Λούλοι, το ποσοστό ιδίων μετοχών της εταιρίας, ανήλθε στο 8,025%. Σημειώνεται ότι οι μετοχές αυτές αφορούν αγορά/πώληση ιδίων μετοχών, συνεπώς η εταιρία κατέχει τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από αυτές τις μετοχές πλην όμως δεν μπορεί να τα ασκεί στη Γενική Συνέλευση.

Επιπλέον, στην Medicon η συμμετοχή του Σπυρίδων Δημοτσάντου περιορίστηκε στο 19,1577% από 47,25% προηγουμένως, ενώ το ποσοστό της Μαρίας Δημοτσάντου ανήλθε στο 9,6127% και της Μαρίας Ελένης Δημοτσάντου 9,5720%. Παράλληλα η συμμετοχή του Γεώργιου Δημοτσάντου διαμορφώθηκε στο 9,5720%, του Ευάγ. Μπαλτζόγλου 4,5976% και του Χρυς. Μητρόπουλου στο 3,4011%. Ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκαν από την μεταβίβαση μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής: α) λόγω γονικής παροχής από τον Σπυρίδων Δημοτσάντο προς τα τέκνα του Μαρία Ελένη Δημοτσάντου και Γεώργιο Δημοτσάντο και β) λόγω δωρεάς από τον Σπυρίδων Δημοτσάντο προς την σύζυγό του Μαρία Δημοντσάντου.

Στην Yalco, το ποσοστό του Δημήτριου Κωνσταντίνου μειώθηκε στο 28,04% έναντι 31,91%.

Στην Φιέρατεξ , η συμμετοχή της Ελένη Ανεζουλάκη μηδενίστηκε ενώ το ποσοστό του Ιωάννη Τεκέλογλου ανήλθε στο 13,505%. Σημειώνεται ότι ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκε από την μεταβίβαση μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής από την κ. Ελένη Ανεζουλάκη 1.392.525 μετοχών της εταιρίας, που ενσωματώνουν και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που κατείχε μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας (ΚΕΜ), στον μοναδικό συγκύριο της ΚΕΜ και υιό της Ιωάννη Τεκέλογλου του Κων/νου, ο οποίος είναι πλέον ο μόνος κύριος των 1.392.525 δικαιωμάτων ψήφου.

**Το αρχείο με τις μετοχικές αλλαγές των εισηγμένων με ημερομηνία 18/01/2010 επισυνάπτεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v