Ειδικούς διαπραγματευτές ενέκρινε το ΧΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή για τρεις εισηγμένες εταιρίες στο ΧΑ.

Ειδικούς διαπραγματευτές ενέκρινε το ΧΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή για τρεις εισηγμένες εταιρίες στο ΧΑ.

Αναλυτικά το ΧΑ ενέκρινε την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» από την εταιρία - Μέλος του Χ.Α. «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

Επιπλέον ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» από την εταιρία - Μέλος του Χ.Α. «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας τη Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2010.

Την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στο παράγωγο προϊόν της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. «Δικαιώματα επί των μετοχών της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» από την εταιρία - Μέλος του Χ.Α. «ΕΘΝΙΚΗ Π&Κ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2010.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v