Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 9 εταιριών στο ΧΑ

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 9 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 19 Απριλίου 2010.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 9 εταιριών στο ΧΑ
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 9 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 19 Απριλίου 2010.

Στην Φουρλής η συμμετοχή της FMR LLC υποχώρησε στις 12/4 στο 4,35% έναντι 5,01% προηγουμένως.

Την ίδια ημέρα η συμμετοχή της Montanaro Group στη Frigoglass διαμορφώθηκε στα 5,12%.

Στο μετοχικό κεφάλαιο της Jumbo, η Capital Research and Management στις 9/4 αύξησε το ποσοστό της στο 15,8632% από 14,6722%. Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται έμμεσα, μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρία.

Στην Αγροτική ΑΕΕΓΕ το ποσοστό του Ομίλου της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στις 16/4 ανήλθε στο 87,99% από 86,98% προηγουμένως. Η ανωτέρω πράξη αφορά μεταβολή ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου στα πλαίσια υποβολής προαιρετικής δημόσιας πρότασης από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος.

Στο 6,805% διαμορφώθηκε η συμμετοχή του Ταυρίδη Ευστάθιου στις 12/4, στην Ευρωσύμβουλοι ενώ το ποσοστό των Ταυρίδη Ε. - Ταυρίδη Γ. - Προκοπίου Ελισσάβετ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) υποχώρησε στο 14,003% από 20,808% προηγουμένως. Διευκρινίζεται ότι:

* Ο Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ, κατέχει συνολικά 1.528.901 δικαιώματα ψήφου ήτοι 20,808% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, που αναλύεται σε 1.028.901 δικαιώματα ψήφου στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα ήτοι ποσοστό 14,003% και 500.000 δικαιώματα ψήφου στην ατομική του μερίδα, ήτοι ποσοστό 6,805%.

* Ο μέτοχος Γαβριήλ Ταυρίδης του Ευσταθίου, κατέχει συνολικά συνολικά 1.282.823 δικαιώματα ψήφου, ποσοστό 17,459% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, το οποίο αναλύεται σε 1.028.901 δικαιώματα ψήφου στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα ήτοι ποσοστό 14,003% και 253.922 δικαιώματα ψήφου στην ατομική του μερίδα, ήτοι ποσοστό 3,456%.

* Η μέτοχος Ελισσάβετ Ταυρίδου του Προκόπη, κατέχει συνολικά 1.028.901 δικαιώματα ψήφου, ποσοστό 14,003% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα.

Παράλληλα στη MIG Real Estate το ποσοστό του Γουλανδρή Ν. διαμορφώθηκε στο 5,006% στις 14/4.

Στο μετοχικό κεφάλαιο της Λυμπέρης, ο Αντώνης Λυμπέρης στις 16/4 αύξησε το ποσοστό του στο 96,16% από 94,57%.

Στη Μπενρουμπή η συμμετοχή της Sadrinas ανήλθε στο 93,656% στις 16/4. Σημειώνεται ότι η εταιρία "SANDRINA A. E." έχει υποβάλει από την 9/3/2010 υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την αγορά του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας "Χ. Μπενρουμπή & ΥΙΟΣ". Η εταιρία "SANDRINA" ειναι συμφερόντων εξ ημισείας της κυρίας Αλίκης Μπενρουμπή και της κυρίας Νόρας Μπενρουμπή. Σημειώνεται επίσης ότι για τους σκοπούς της δημόσας πρότασης, ως πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα μετά του Προτείνοντος θα νοούνται η κυρία Αλίκη Μπενρουμπή, η κυρία Νόρα Μπενρουμπή και ο κύριος Σαμ Μπενρουμπή.

Στην Vivere η συμμετοχή του Κ. Πηλαδάκη ανήλθε στις 13/4 στο 33,292% έναντι 33,2832% προηγουμένως.


**Το αρχείο με τις μετοχικές αλλαγές των εισηγμένων με ημερομηνία 19/04/2010 επισυνάπτεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v