Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ε.Κ.: Πρόστιμα σε Compucon και Μπουτάρη

Πρόστιμα σε  Compucon, Μπουτάρη και σε πρόεδρο και αντιπρόεδρο της Ελβιεμέκ, επέβαλε μεταξύ άλλων αποφάσεων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

Ε.Κ.: Πρόστιμα σε Compucon και Μπουτάρη
Πρόστιμα σε Compucon, Μπουτάρη και σε πρόεδρο και αντιπρόεδρο της Ελβιεμέκ, επέβαλε μεταξύ άλλων αποφάσεων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

Αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή 602η/11.11.2011 συνεδρίασή του έλαβε τις εξής αποφάσεις: 

* Επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στον κ. Νικόλαο Ρεμαντά και 50.000 ευρώ στον κ. Νικόλαο Ρίζο, Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αντίστοιχα του ΔΣ της εταιρίας «ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΕ», διότι δεν συμπεριέλαβαν σε ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας σημαντική πληροφορία, αναφορικά με προσύμφωνο μεταβίβασης σημαντικού ποσοστού της εισηγμένης εταιρίας σε τρίτο πρόσωπο, κατά παράβαση της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 1969/91. 

* Επέβαλε πρόστιμο ύψους € 5.000 στην εταιρεία «COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΕ» επειδή δεν κατάρτισε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008. 

* Επέβαλε πρόστιμο € 4.000 ευρώ στον κ. Κωνσταντίνο Μπουτάρη διότι δεν γνωστοποίησε εμπρόθεσμα σημαντική μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του στην εταιρεία « Ι. Μπουτάρης και Υιος Holding ΑΕ», κατά παράβαση διατάξεων του ΠΔ 51/1992. 

* Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της εταιρείας «STATUS ΑΕΕΔ», με έδρα τα Τρίκαλα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 (δ) του άρθρου 39 του ν. 3606/2007. 

* Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας ΑΕΕΔ της εταιρείας «ΖΩΤΟΣ ΑΕΕΔ», νυν «ΖΩΤΟΣ ΑΕΠΕΥ», με έδρα τη Θεσσαλονίκη, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της για μετατροπή της εταιρείας σε ΑΕΠΕΥ.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τοποθέτηση της κ. Γερασιμίνας Φίλιππα στη θέση της Γενικής Διευθύντριας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v