Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στην σύνθεση των δεικτών του Χ.Α.

Οι μετοχές των εταιριών "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο" και "AVENIR" από 14 Σεπτεμβρίου αφαιρούνται από τη σύνθεση όλων των Δεικτών στους οποίους συμμετέχουν, λόγω της συνέχισης της παραμονής τους σε αναστολή διαπραγμάτευσης.

Αλλαγές στην σύνθεση των δεικτών του Χ.Α.
Οι μετοχές των εταιριών "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο" και "AVENIR" από 14 Σεπτεμβρίου αφαιρούνται από τη σύνθεση όλων των Δεικτών στους οποίους συμμετέχουν, λόγω της συνέχισης της παραμονής τους σε αναστολή διαπραγμάτευσης.

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές:

FTSE/Χ.Α. Mid Cap 

*  Οι μετοχές της εταιρείας "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο" αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας "Κυριακούλης" με συντελεστή στάθμισης 40%.

* Οι μετοχές της εταιρείας "AVENIR" αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας "PASAL" με συντελεστή στάθμισης 30%.

FTSE/Χ.Α. Liquid Mid
* Οι μετοχές της εταιρείας "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο" αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας "ΟΛΘ" με συντελεστή στάθμισης 20%.

FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης
Οι μετοχές της εταιρείας "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο" αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς 

* Οι μετοχές της εταιρείας "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο" αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση. 

* Οι μετοχές της εταιρείας "AVENIR" αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

Δείκτης Τιμών Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΧΑ
Οι μετοχές της εταιρείας "AVENIR" αφαιρούνται από το Δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας "MEVACO" με συντελεστή στάθμισης 100%.

FTSE/Χ.Α. Τράπεζες
Οι μετοχές της εταιρείας "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο" αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή
Οι μετοχές της εταιρείας "AVENIR" αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v