ΧΑ: Νέος δείκτης θεμελιωδών μεγεθών

Με σκοπό την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών υλοποιείται η δημιουργία ενός νέου δείκτη με μηχανισμό αξιολόγησης τα θεμελιώδη στοιχεία των επιχειρήσεων.

ΧΑ: Νέος δείκτης θεμελιωδών μεγεθών
Με σκοπό την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών υλοποιείται η δημιουργία ενός νέου δείκτη με μηχανισμό αξιολόγησης τα θεμελιώδη στοιχεία των επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στη σύνθεση των δεικτών FTSE/XA Large Cap & FTSE/XA Mid Cap.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνεργασία με τον οίκο FTSE, σχεδίασε τον νέο δείκτη με στόχους:

• Την εισαγωγή μιας νέας τάσης στην ελληνική αγορά αναφορικά με τη δημιουργία δεικτών, χρησιμοποιώντας μια μέθοδο διαφορετική από την ισχύουσα.

• Τη βελτίωση της εστίασης της επενδυτικής κοινότητας σε εταιρείες με θεμελιώδη στοιχεία που ικανοποιούν συγκεκριμένα ποσοτικά κριτήρια.

Η επιλογή μετοχών για συμμετοχή στον δείκτη θα βασίζεται σε ένα πλήθος αριθμοδεικτών, οι οποίοι είθισται να χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση εταιρειών.

Ο δείκτης θα λαμβάνει υπόψη του το ποσοστό ευρείας διασποράς (Free Float) των μετοχών, ενώ θα υπάρχει συντελεστής στάθμισης των μετοχών με βάρος μεγαλύτερο από το 20% της αξίας του (capping).

Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στις 1.000 μονάδες και ο υπολογισμός θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012.

***Αναλυτικά οι μετοχές του νέου δείκτη δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v