Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εκτός διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος Πορτογαλία-Κροατία

Τέσσερις χώρες παραμένουν στο μικροσκόπιο της Κομισιόν λόγω ελλειμμάτων και δημοσιονομικών ανισορροπιών, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. «Δεκτά» τα επιπλέον μέτρα της Ιταλίας. Συστήνεται ευελιξία για Λιθουανία και Φινλανδία.

Εκτός διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος Πορτογαλία-Κροατία

Πράσινο φως για να εξέλθουν Πορτογαλία και Κροατία από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος δίνει η Κομισιόν, ενώ στέλνει μήνυμα στη Γαλλία που παραμένει πάνω από το όριο του 3%.

Η Ελλάδα παραμένει στη διαδικασία καθώς όπως διευκρίνισε ο Πιέρ Μοσκοβισί πληρεί μεν τους όρους θα πρέπει όμως να προηγηθεί η συμφωνία για το θέμα του χρέους.

Η Ελλάδα κατέβασε το έλλειμμα του προϋπολογισμού της κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ το 2016 και αυτό είναι «καλά νέα», τόνισε ο Πιέρ Μοσκοβισί. Οι συζητήσεις για το χρέος θα επηρεάσουν το δημοσιονομικό μονοπάτι. Η Επιτροπή έκρινε ότι η νομική διαδικασία άρσης της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος θα προχωρήσει όταν ξεκαθαρίσουν τα υπόλοιπα θέματα. Πρέπει να πω όμως ότι είμαστε σε καλό δρόμο γιατί οι κανόνες που ορίζει η Συνθήκη έχουν καλυφθεί από την Ελλάδα, τόνισε ο Επίτροπος. 

Θα πρέπει να κλείσει η β' αξιολόγηση σημείωσε από την πλευρά του ο Β. Ντομπρόβσκις.

Σε καλή κατάσταση η Ευρώπη

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, το συνολικό επίπεδο του ελλείμματος στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να μειωθεί στο 1,4% του ΑΕΠ φέτος έναντι του ανώτατου επιπέδου του 6,1% του ΑΕΠ το 2010.

Βάσει της αξιολόγησης των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης του 2017, η Επιτροπή έχει επίσης λάβει ορισμένα μέτρα στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η Επιτροπή συνιστά να κλείσουν οι διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος για την Κροατία και την Πορτογαλία. Αν το Συμβούλιο ακολουθήσει τη σύσταση της Επιτροπής, αυτό θα έχει ως συνέπεια μόνο τέσσερα κράτη-μέλη (Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία και Ελλάδα (που αντιμετωπίζει «επείγουσες προκλήσεις») να βρίσκονται υπό το διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου, σε σύγκριση με 24 χώρες το 2011.

Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης εκθέσεις για το Βέλγιο και τη Φινλανδία σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), στις οποίες εξετάζει τη συμμόρφωσή τους με το κριτήριο του χρέους που προβλέπει η Συνθήκη. Και στις δύο περιπτώσεις, το συμπέρασμα είναι ότι το κριτήριο του χρέους θα πρέπει να θεωρείται ότι τηρείται επί του παρόντος. Στην περίπτωση του Βελγίου, το συμπέρασμα αυτό ισχύει υπό τον όρο ότι θα ληφθούν πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα το 2017, προκειμένου να εξασφαλιστεί ευρεία συμμόρφωση με την πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου το 2016 και το 2017 μαζί.

Στην περίπτωση της Φινλανδίας, σημειώνεται ότι η ταχεία θέσπιση και εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για αύξηση της παραγωγικότητας και της προσφοράς εργασίας είναι ουσιώδους σημασίας για τη βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα και τη βελτίωση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

Όσον αφορά στην Ιταλία, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι τα πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα που ζητήθηκαν για το 2017 έχουν ληφθεί και ότι, συνεπώς, δεν κρίνονται απαραίτητα περαιτέρω μέτρα για τη συμμόρφωση με το κριτήριο του χρέους στο παρόν στάδιο.

Η Επιτροπή απηύθυνε προειδοποίηση στη Ρουμανία σχετικά με την ύπαρξη σημαντικής απόκλισης από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου το 2016 και συνιστά στο Συμβούλιο να εγκρίνει σύσταση ώστε να λάβει η Ρουμανία τα κατάλληλα μέτρα το 2017, προκειμένου να διορθωθεί αυτή η σημαντική απόκλιση. Είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη διαδικασία του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ τίθεται σε λειτουργία. Παρέχει στις αρχές την ευκαιρία να λάβουν διορθωτικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η κίνηση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.

Με βάση την αξιολόγηση των προγραμμάτων σταθερότητας του 2017, η Επιτροπή προτείνει να χορηγηθεί η αιτούμενη ευελιξία στη Λιθουανία και τη Φινλανδία.

Να αδράξουν την ευκαιρία

Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προσφέρει η οικονομική ανάκαμψη για τη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, την τόνωση των επενδύσεων και την ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών τους. Οι προτεραιότητες διαφέρουν μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, αλλά οι περαιτέρω προσπάθειες σε όλους τους τομείς είναι αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη πιο εύρωστης και βιώσιμης ανάπτυξης με λιγότερους αποκλεισμούς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις (CRS) της για το 2017, οι οποίες καθορίζουν τις κατευθύνσεις οικονομικής πολιτικής για τα μεμονωμένα κράτη-μέλη για τους επόμενους 12 έως 18 μήνες. Η οικονομία στην ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ αποδεικνύεται ανθεκτική, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις όπως η χαμηλή αύξηση της παραγωγικότητας, τα προβλήματα που κληροδότησε η κρίση -συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων ανισοτήτων- και η αβεβαιότητα που προκαλείται κυρίως από εξωτερικούς παράγοντες.

Η Επιτροπή καλεί, συνεπώς, τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για να ισχυροποιήσουν τα θεμελιώδη μεγέθη των οικονομιών τους με την υλοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο: τόνωση των επενδύσεων, συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και εξασφάλιση υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις προκλήσεις και τις προτεραιότητες για τη ζώνη του ευρώ.

Ο αντιπρόεδρος Valdis Dombrovskis, αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, δήλωσε τα εξής: «Οι οικονομικές τάσεις είναι συνολικά θετικές και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να καταστεί η ευρωπαϊκή οικονομία πιο ανταγωνιστική, πιο ανθεκτική και πιο καινοτόμος. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις μεταρρυθμίσεις με τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί ανάπτυξη με λιγότερους αποκλεισμούς και να αναζωογονηθεί η παραγωγικότητα. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι επενδύσεις και η συνεχής προσοχή στις υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές είναι απαραίτητες για την ενίσχυση και τη διατήρηση της οικονομικής ανάκαμψης στην ΕΕ».

Η Marianne Thyssen, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, δήλωσε τα εξής: «Φέτος, η αντιμετώπιση της ανισότητας τίθεται αποφασιστικά στο επίκεντρο της αξιολόγησής μας. Κατορθώσαμε να γυρίσουμε τη σελίδα της κρίσης: το επόμενο κεφάλαιο είναι κοινωνικό. Καθώς η οικονομία προχωρά, πρέπει να αυξήσουμε τις ευκαιρίες για εκείνους που «έχουν μείνει πίσω» και να ανταποκριθούμε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες σε δεξιότητες επενδύοντας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση υψηλής ποιότητας. Η αύξηση της παραγωγικότητας θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται από την αύξηση των μισθών. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να υλοποιήσουμε την κοινή μας δέσμευση για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου για όλους».

Ο Pierre Moscovici, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε τα εξής: «Στην ΕΕ σημειώνεται ανάπτυξη και αυτή η θετική τάση θα συνεχιστεί το 2018 για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Ωστόσο, η ανάκαμψη εξακολουθεί να είναι άνιση και ευάλωτη. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για τη στήριξη της ανάπτυξης, μεταξύ άλλων τις έξυπνες οικονομικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και μια έξυπνη εφαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στα κράτη-μέλη να επιτύχουν την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών και την επίτευξη μιας δημοσιονομικής πολιτικής που θα συμβάλει στην ενίσχυση και όχι στην υπονόμευση της ανάκαμψης».


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v