Ευρωβαρόμετρο: Νέοι και ευρωπαϊκές κάλπες

Το 64% δήλωσε ότι έχει συμμετάσχει στις δραστηριότητες ενός ή περισσότερων οργανισμών κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Επιπλέον, το 48% ανέφερε ότι είχε αναλάβει δράση για την αλλαγή της κοινωνίας. Πόσοι δεν ενδιαφέρονται να ψηφίσουν.

Ευρωβαρόμετρο: Νέοι και ευρωπαϊκές κάλπες

Ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών που θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου, η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα ένα Ευρωβαρόμετρο για τη νεολαία και τη δημοκρατία, το οποίο αποκαλύπτει πρώιμες ενδείξεις ότι το 64% των νέων δηλώνουν ότι προτίθενται να ψηφίσουν.

Ωστόσο, ενώ το 38% ανέφερε ότι πιστεύει ότι η ψηφοφορία είναι η πιο αποτελεσματική δράση για να ακουστεί η φωνή του, περίπου το 19 % δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική και το 13 % δεν ενδιαφέρθηκε να ψηφίσει.

Η έρευνα έδειξε ότι πολλοί νέοι είναι ενεργοί και δραστήριοι: Το 64% δήλωσε ότι έχει συμμετάσχει στις δραστηριότητες ενός ή περισσότερων οργανισμών κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Επιπλέον, το 48% ανέφερε ότι είχε αναλάβει δράση για την αλλαγή της κοινωνίας μέσω της υπογραφής αναφοράς, της συμμετοχής σε συγκέντρωση ή της αποστολής επιστολής σε πολιτικό.

Ειδικότερα, οι νέοι δραστηριοποιούνται σε θέματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα (34%), την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον (33%), την υγεία και την ευημερία (29%) και τα ίσα δικαιώματα ανεξαρτήτως φύλου, φυλής ή σεξουαλικότητας (29%).

Οι νέοι αισθάνονται ότι το εκπαιδευτικό σύστημα τους έχει προετοιμάσει καλά για ορισμένες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Για παράδειγμα, το 73% δήλωσε ότι η εκπαίδευσή τους έχει εξοπλίσει με τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες για τον εντοπισμό της παραπληροφόρησης. Το 72 % δήλωσε ότι η εκπαίδευσή τους έχει διδάξει για να φροντίσει το περιβάλλον.

Τέλος, η έρευνα έδειξε ότι οι νέοι εξακολουθούν να έχουν ευρωπαϊκή προοπτική. Πάνω από το 43 % έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητα σε άλλη χώρα της ΕΕ. Στα τυπικά παραδείγματα περιλαμβάνονται οι σπουδές ή η κατάρτιση (16 %), ο εθελοντισμός (12 %) ή η εργασία (12 %).

Σχεδόν οι μισοί από τους νέους που συμμετείχαν στην έρευνα (49 %) δηλώνουν ότι γνωρίζουν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρει το Erasmus+, το πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Επιπλέον, το 67 % των νέων πιστεύουν ότι η ΕΕ έχει αντίκτυπο, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, στην καθημερινή τους ζωή, ενώ το 26 % δηλώνει ότι δεν το γνωρίζει και το 7 % δεν γνωρίζει.

Ιστορικό

Η έρευνα του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου 545 με τίτλο «Νεολαία και Δημοκρατία» πραγματοποιήθηκε μεταξύ 3 Απριλίου και 12 Απριλίου 2024, με στόχο αντιπροσωπευτικό δείγμα 26.189 νέων ηλικίας 15 έως 30 ετών στα 27 κράτη μέλη. Η έρευνα διενεργήθηκε μέσω διαδικτυακών συνεντεύξεων με τη βοήθεια υπολογιστή (CAWI).

Τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου θα τροφοδοτήσουν περαιτέρω το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την κληρονομιά του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας. Η Επιτροπή έχει διορίσει συντονιστή της ΕΕ για τη νεολαία και διοργανώνει έλεγχο της νεολαίας στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας τον Απρίλιο του 2024, τόσο ο Αντιπρόεδρος Μαργαρίτης Σχοινάς όσο και η επίτροπος κ. Iliana Ivanova φιλοξένησαν διαλόγους πολιτικής για τη νεολαία. Η συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο, οι κοινές ευρωπαϊκές αξίες και η συμμετοχή στα κοινά βρίσκονται στο επίκεντρο των προγραμμάτων Erasmus + και Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v