Ο στρατηγικός σχεδιασμός της ΕΥΔΑΠ και οι ανάγκες της Αττικής

Οι επενδύσεις της επιχείρησης σε έργα υποδομής στην ύδρευση και την αποχέτευση και ο σχεδιασμός για το προσεχές διάστημα. Πώς και από πού φτάνει το νερό στις βρύσες των Αθηναίων.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της ΕΥΔΑΠ και οι ανάγκες της Αττικής

Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στη Γηραιά Ήπειρο στον χώρο της διαχείρισης υδάτων είναι η ΕΥΔΑΠ η οποία, σύμφωνα με τη διοίκησή της, «τροφοδοτεί την Αττική με ένα από τα πιο ποιοτικά νερά της Ευρώπης». Οι κύριες πηγές υδροληψίας και οι ταμιευτήρες που χρησιμοποιούνται, «Βρίσκονται σε περιοχές απαλλαγμένες από γεωργική και βιομηχανική δραστηριότητα. Η διαχείριση του πολύτιμου υδατικού πόρου, γίνεται πάντα με μέριμνα για την ισορροπία της φύσης».

Η ΕΥΔΑΠ, «με συνεχείς επενδύσεις σε έργα υποδομής Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σε τεχνολογία και σε εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, συνδράμει σημαντικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας, συμβάλλοντας έτσι στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και στην ικανοποίηση των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών». Η επιχείρηση βαθμολογήθηκε με άριστα όσον αφορά την ποιότητα του πόσιμου νερού της Αθήνας, σύμφωνα με το Urban Water Atlas for Europe.

Όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Γιάννης Μπενίσης, και στον τελευταίο ετήσιο απολογισμό της ΕΥΔΑΠ, κύριοι άξονες της στρατηγικής είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία της εταιρείας, η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η επέκταση του πελατολογίου με αύξηση της γεωγραφικής κάλυψης, η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, η αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού και της τεχνολογίας/καινοτομίας, η διευθέτηση του ρυθμιστικού και συμβατικού πλαισίου με το  ελληνικό Δημόσιο και η αυστηρή εφαρμογή και συμμόρφωση με όλα τα ποιοτικά και λειτουργικά πρότυπα.

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού που έχει αναπτύξει η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ επικεντρώνεται στην υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων οικονομικού προγραμματισμού, ανασχεδίαση και απλοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών, η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού για αποτελεσματική διαχείριση του δικτύου, η εφαρμογή κρίσιμων παρεμβάσεων στο δίκτυο για αποφυγή επαναλαμβανόμενων κοστοβόρων βλαβών, η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων διαχείρισης κινδύνων, η επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση των πελατών, η υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων ανάπτυξης και διαχείρισης προσωπικού, η εφαρμογή νέου μοντέλου συνεργασίας με τους Δήμους.

Τέλος, στις προτεραιότητες της διοίκησης περιλαμβάνεται και η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για νέες δραστηριότητες και επέκταση σε περιοχές εκτός Αττικής. Όπως έχει υποστηρίξει ο κ. Μπενίσης, «στόχος μας είναι η γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων μας τόσο στον τομέα της ύδρευσης (μέσω της παραλαβής δημοτικών δικτύων ύδρευσης) όσο και της αποχέτευσης (Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων Ανατολικής Αττικής) για την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Οι συνολικές απολήψιμες ποσότητες για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης, άρδευσης, κτηνοτροφίας και βιομηχανίας εντός του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής εκτιμώνται συνολικά σε 503.373.425 κυβικά μέτρα ετησίως, από τα οποία το 82,7% (416.173.308 κυβικά μέτρα) αφορά στην κάλυψη υδρευτικών αναγκών. Σχετικά με τις υπόλοιπες χρήσεις ύδατος στο υδατικό διαμέρισμα, η κατανάλωση σε νερό για άρδευση εκτιμάται σε 66.681.998 κυβικά μέτρα (13,2%), για κτηνοτροφία σε 2.064.033 κυβικά μέτρα (0,4%) και για βιομηχανικές χρήσεις σε 18.454.086 κυβικά μέτρα (3,7%).

Στο αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροπής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής επισημαίνεται πως «ο σημαντικότερος φορέας παροχής πόσιμου νερού είναι η Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ). Οι υδρευτικές καταναλώσεις εντός περιοχής αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ, υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας τα ετήσια στοιχεία παραγωγής νερού από τις ΜΕΝ (σ.σ. Μονάδες Επεξεργασίας) Γαλατσίου, Μενιδίου, Κιούρκων και Ασπροπύργου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιχείρησης για το πιο πρόσφατο έτος (2016) η παραγωγή νερού στις τέσσερεις ΜΕΝ ήταν συνολικά 410.789.568 κυβικά μέτρα».

Η Αττική προμηθεύεται σήμερα νερό από τέσσερις ταμιευτήρες, στον Μόρνο, τον Εύηνο, την (φυσική) λίμνη Υλίκη και τον Μαραθώνα. Ο Μόρνος έχει σήμερα περίπου 686,4 εκατ. κυβικά νερού, η Υλίκη 430,2 εκατ. κυβικά, ο Εύηνος 85 εκατ. κυβικά και ο Μαραθώνας 26,6 εκατ. κυβικά νερού. Επιπλέον, η επιχείρηση διαχειρίζεται δίκτυο 100 γεωτρήσεων, που μπορούν συνολικά να προσφέρουν άλλα 800.000 κυβικά νερού την ημέρα.

Το νερό επεξεργάζονται οι τέσσερις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ), Γαλατσίου, Μενιδίου, Κιούρκων και Ασπροπύργου, που έχουν τη δυνατότητα διύλισης περίπου 1,9 εκατ. κυβικών μέτρων ημερησίως. Το δίκτυο των αγωγών συμπληρώνεται από 81 αντλιοστάσια και 55 δεξαμενές (συνολικής χωρητικότητας 885.000 κυβικών) με στόχο να εξυπηρετούνται τα υψηλότερα σημεία της περιοχής.

Εκτός από την EΥΔΑΠ, στο Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής λειτουργούν σήμερα δύο Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων (ΔΕΥΑΛΑΓΘ) και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (ΔΕΥΑΤΗΛ). Εκτός των δήμων αρμοδιότητας της EΥΔΑΠ, και των παραπάνω δύο ΔΕΥΑ, για τις λοιπές περιοχές είναι υπεύθυνοι οι δήμοι.

Σε διάφορες περιοχές του Υδατικού Διαμερίσματος εφαρμόζεται «Μικτό Σύστημα» με βάση το οποίο τμήματα καλύπτονται από την EΥΔΑΠ και άλλα καλύπτονται είτε από ιδιωτικό δίκτυο είτε με ευθύνη του ΟΤΑ, σε κάποιες άλλες περιοχές το δημοτικό δίκτυο ενισχύεται από την EΥΔΑΠ, αλλά ο ΟΤΑ είναι ο πάροχος προς τον τελικό καταναλωτή. Τέλος σε κάποιες περιοχές ο τοπικός δήμος είναι εκτός της αρμοδιότητας της EΥΔΑΠ και ο ΟΤΑ είναι ο πάροχος προς τον τελικό καταναλωτή, όμως η EΥΔΑΠ λειτουργεί σαν κύριος προμηθευτής νερού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v