Γ. Μπενίσης: Το νερό είναι δημόσια υπόθεση

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ μιλά για το παρόν της εταιρίας, το στρατηγικό σχεδιασμό για το μέλλον αλλά και τις άμεσες προτεραιότητες.

Γ. Μπενίσης: Το νερό είναι δημόσια υπόθεση

Eπενδύσεις περί το 1 δισ. ευρώ προωθεί την προσεχή πενταετία η ΕΥΔΑΠ, παράλληλα με τις οργανωτικές αλλαγές που έχουν ήδη υλοποιηθεί, με στόχο «όλο και περισσότεροι πολίτες να απολαμβάνουν το υψηλής ποιότητας νερό, τις αξιόπιστες υπηρεσίες αποχέτευσης και τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, που μπορεί να παρέχει», επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της EΥΔΑΠ, κ. Γιάννης Μπενίσης.

Ο κ. Μπενίσης τονίζει πως μέσω του νέου επενδυτικού προγράμματος προωθείται η γεωγραφική επέκταση της εταιρείας, αλλά και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες του στρατηγικού σχεδιασμού της EΥΔΑΠ για τα επόμενα χρόνια; Συνδέεται ο σχεδιασμός της διοίκησης με την κλιματική αλλαγή και με ποιον τρόπο;

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το νερό είναι δημόσια υπόθεση: αφορά την υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον. Πεποίθησή μας είναι ότι το νερό δεν είναι απλά κοινωνικό αγαθό, αλλά ανθρώπινο δικαίωμα. Γι’ αυτόν τον σκοπό δουλεύουμε σκληρά ώστε να υλοποιήσουμε όλα τα μεγάλα έργα που απαιτούνται και να εκσυγχρονίσουμε την Εταιρεία, χωρίς να επιβαρύνουμε τον πολίτη, επιδεικνύοντας αλληλεγγύη σε όσους το χρειάζονται και διατηρώντας πάντα ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.

Προτεραιότητά μας είναι τα μεγάλα έργα αποχέτευσης και Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων στις περιοχές της Αττικής που στερούνται των υπηρεσιών αποχέτευσης. Ο σχεδιασμός των εν λόγω έργων έγινε για να λειτουργήσουν με τεχνολογία αιχμής, που θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και την περιβαλλοντικά βέλτιστη μέθοδο διαχείρισης λυμάτων, μέσω της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών για άρδευση περιαστικού πρασίνου. Επιπλέον, η EΥΔΑΠ παράγει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 47% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνει, με στόχο την αύξηση του ποσοστού αυτού τα επόμενα χρόνια.

Έχουμε απόλυτη επίγνωση ότι η ανάπτυξη της EΥΔΑΠ και η υλοποίηση των έργων που σχεδιάζει, θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, αλλά και της τοπικής οικονομίας γενικότερα.

Με δεδομένες τις πιέσεις που θα δεχθούν περιοχές της χώρας μας από την κλιματική αλλαγή, πιστεύετε πως πρέπει να δοθεί περισσότερο βάρος και στον περιορισμό της σπατάλης νερού; Ποια μέτρα θεωρείτε πως απαιτούνται; Τι κάνει η EΥΔΑΠ σε αυτό το μέτωπο;

Η ΚΥΑ 135275/22-05-2017, με θέμα τους κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος, έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι η τιμολογιακή πολιτική για το νερό παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για την αποδοτική κατανάλωση των υδατικών πόρων, καθώς και την επαρκή συνεισφορά των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στα εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, λαμβάνοντας υπόψη, όπου απαιτείται, τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις της αποκατάστασης, καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες.

Οι επενδύσεις μας είναι προσανατολισμένες στην καλύτερη διαχείριση του πόρου και τη μείωση των διαρροών. Επιπλέον, η ΕΥΔΑΠ, εδώ και δεκαετίες, υλοποιεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, το οποίο παρακολουθούν περίπου 15.000 παιδιά το χρόνο.

Πού θα επικεντρωθούν οι επενδύσεις της EΥΔΑΠ με δεδομένες τις μεγάλες ανάγκες για τη συντήρηση/αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης; Ποια είναι τα σημαντικότερα έργα που προωθείτε αυτή την περίοδο;

Η ΕΥΔΑΠ έχει εγκρίνει ένα 5ετές επενδυτικό πρόγραμμα, με προϋπολογισμό περίπου 1 δισ. ευρώ, με το οποίο σχεδιάζουμε τη γεωγραφική επέκταση της Εταιρείας, αλλά και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Σημαντικό μερίδιο από το κονδύλι αυτό αφορά σε έργα για την αποχέτευση της Ανατολικής Αττικής, με την κατασκευή υπερσύγχρονων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) στους δήμους Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας.

Τα έργα διάθεσης των αστικών λυμάτων πρόκειται να δώσουν οριστική λύση στο πρόβλημα δεκαετιών που ταλανίζει την περιοχή. Περιλαμβάνουν τη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων, αλλά και τη διάθεση/επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων εκροών των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων της Ανατολικής Αττικής, τα οποία θα λειτουργούν με τεχνολογία αιχμής. Τα ΚΕΛ που θα κατασκευαστούν θα είναι μηδενικής όχλησης, μοναδικά στο είδος τους σε παγκόσμιο επίπεδο, με ενεργό εκπαιδευτικό ρόλο στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου νερού και θα αποτελούν πόλο έλξης για τους κατοίκους αλλά και τουριστικό αξιοθέατο.

Πιστεύετε πως η πείρα της EΥΔΑΠ μπορεί να αξιοποιηθεί με την ανάληψη της διαχείρισης των δικτύων σε άλλες περιοχές της Αττικής ή και της χώρας; Υπάρχουν νεότερα για συμφωνίες με άλλους δήμους ή περιοχές;

Η πολύ μεγάλη πείρα και τεχνογνωσία της Εταιρείας μπορεί να αξιοποιηθεί και με την ανάληψη της διαχείρισης των δικτύων σε άλλες περιοχές της Αττικής, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας μέσω της θυγατρικής μας, EΥΔΑΠ Νήσων Αναπτυξιακή Α.Ε. Η EΥΔΑΠ, εκτός από μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ελλάδα, είναι και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Οι υπηρεσίες μας βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο, ενώ βελτιώνονται συνεχώς με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Η ένταξη άλλων δικτύων στην ευθύνη της EΥΔΑΠ αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρείας, που αφορά σε επέκταση των δραστηριοτήτων της σε νέες περιοχές, ανταποκρινόμενη στα σχετικά αιτήματα των Δήμων. Το Σεπτέμβριο του 2018, το δίκτυο ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας εντάχθηκε στο υδροδοτικό σύστημα της EΥΔΑΠ.

Στόχος της εταιρείας είναι όλο και περισσότεροι πολίτες να απολαμβάνουν το υψηλής ποιότητας νερό, τις αξιόπιστες υπηρεσίες αποχέτευσης και τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, που η EΥΔΑΠ μπορεί να παρέχει.

Εκτός από τις επενδύσεις, μια ιστορική εταιρεία όπως η EΥΔΑΠ χρειάζεται και διοικητικές/οργανωτικές αλλαγές για να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις. Μπορείτε να αναφερθείτε στις σημαντικότερες αλλαγές που προχώρησε η διοίκηση και ποιες σχεδιάζετε για το επόμενο διάστημα;

Η σημερινή διοίκηση της EΥΔΑΠ προχώρησε σε οργανωτικές αλλαγές τον Οκτώβριο του 2016, με διαφάνεια και αξιολόγηση των στελεχών. Για πρώτη φορά, χρησιμοποιήθηκε μία από τις μεγαλύτερες και εγκυρότερες, σε διεθνές και εγχώριο επιχειρησιακό περιβάλλον, εταιρείες συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού, ενώ έγινε και εσωτερική διαβούλευση με τη συμμετοχή όλου του προσωπικού.

Επιπλέον, με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, εφαρμόσαμε το Σύστημα Διοίκησης μέσω Στόχων μέσω ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Πρόκειται για ένα έργο παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των στόχων όλων των οργανωτικών μονάδων και κατ’ επέκταση εκσυγχρονισμού και απλοποίησης των διαδικασιών οργάνωσης της εταιρείας. Βασικοί πυλώνες αυτής της εφαρμογής είναι αφενός ο καθορισμός και η υλοποίηση των επιχειρησιακών στόχων, αφετέρου η ανάπτυξη συστήματος δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού, υποστήριξης της καινοτομίας και προώθησης του στρατηγικού προσανατολισμού ψηφιακής ανάπτυξης της Εταιρείας, έχουμε δρομολογήσει, μεταξύ άλλων, τη Διακυβέρνηση Δεδομένων ως βασικό πυλώνα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Εταιρείας και την αξιοποίηση των εταιρικών δεδομένων μέσω ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, στο πλαίσιο των συστημάτων Big Data, καθώς και έρευνα για την αξιοποίηση προηγμένων τεχνικών Μηχανικής Μάθησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η EΥΔΑΠ είναι η πρώτη εταιρεία του δημόσιου τομέα στην οποία πολύ πρόσφατα απονεμήθηκε η υψηλή διάκριση Αριστείας «Committed to Excellence – 2 Star» από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας (EFQM), γεγονός που καταδεικνύει την αδιάκοπη προσπάθεια που καταβάλλεται από τη σημερινή διοίκηση και τους εργαζομένους για διαρκή βελτίωση.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός για τους βιολογικούς καθαρισμούς και τα δίκτυα αποχέτευσης στην Αττική;

Για τα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων εργαζόμαστε εντατικά και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την EΥΔΑΠ, τους Δήμους με τους οποίους έχουμε υπογράψει προγραμματικές συμβάσεις, τα αρμόδια υπουργεία και τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής για το βέλτιστο συντονισμό των εμπλεκόμενων μερών και την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση των έργων. Πρόκειται για πολύ σημαντικά έργα, τα οποία θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των περιοχών.

Ο σχεδιασμός για τους βιολογικούς καθαρισμούς και τα δίκτυα αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική, στους Δήμους Ραφήνας-Πικερμίου, Σπάτων-Αρτέμιδας και Μαραθώνα, έχει ολοκληρωθεί. Το σύνολο των μελετών των έργων αυτών έχει εγκριθεί, συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης των εργολαβιών και ολοκληρώνονται οι ενέργειες για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των έργων με την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης προς την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή εντός του Δεκεμβρίου. Με την έγκριση του αιτήματος χρηματοδότησης και στη συνέχεια των τευχών δημοπράτησης από τη Διαχειριστική Αρχή, θα ακολουθήσουν εντός του α΄ τριμήνου 2019 οι δημοπρατήσεις των εργολαβιών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v