Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γ. Σάτλας: Προπομπός για συνέργειες στη ΝΑ Ευρώπη ο αγωγός IGB

Τα τέσσερα οφέλη για τη χώρα μας εξηγεί ο εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας που διαχειρίζεται τον αγωγό. Οι κινήσεις για νέες διακρατικές συμφωνίες, η ενίσχυση του δυναμικού και η αξιοποίηση του δικτύου οπτικής ίνας.

Γ. Σάτλας: Προπομπός για συνέργειες στη ΝΑ Ευρώπη ο αγωγός IGB

Ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός IGB μπορεί να λειτουργήσει ως προπομπός για μια σειρά παρόμοια έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με στόχο την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Την πεποίθηση αυτή εκφράζει ο Γιώργος Σάτλας, εκτελεστικός διευθυντής της ICGB AD, της κοινής εταιρείας που διαχειρίζεται τον αγωγό, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Euro2day.gr. Ο IGB είναι πλέον πραγματικότητα από την 1η Οκτωβρίου, μετά από μία δεκαετία και πλέον σχεδιασμών, καθυστερήσεων και παλινωδιών. Αποδείχθηκε «δύσκολο εγχείρημα», γιατί έπρεπε να συγκεραστούν όλα αυτά τα χρόνια εθνικές σκοπιμότητες, διοικητικά, νομοθετικά και ρυθμιστικά ζητήματα και επιπλέον, χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν και να ξεπεραστούν κατασκευαστικές δυσκολίες, που έχουν να κάνουν με το γεωγραφικό ανάγλυφο των δύο χωρών.

Η επόμενη ημέρα βρίσκει τον IGB να συνιστά πολύτιμη οδό για την τροφοδοσία της Βουλγαρίας με φυσικό αέριο και την Ελλάδα να αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πολλαπλά επιμέρους οφέλη. Πρώτα πρώτα, η ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων (συμμετέχει με 50% στην ΥΑΦΑ Ποσειδών, που κατέχει το 50% στην ICGB AD) υλοποιεί την πρώτη από τις επενδύσεις της, αποκτώντας σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία για τη συνέχεια. Δεύτερον, η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει έναν ακόμη διάδρομο για την πώληση ποσοτήτων αερίου.

Τρίτον, ενισχύεται το ταμείο του ελληνικού δημοσίου, από τη φορολόγηση των εσόδων της ICGB AD. Τέταρτον, ο αγωγός αυτός θα αποτελέσει τη δίοδο για τη μεταφορά αερίου στην ευρύτερη γειτονιά μας από το FSRU της Αλεξανδρούπολης.

Εξίσου σημαντικές είναι και οι συνέργειες που δημιουργούνται για την κάλυψη των αναγκών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με φυσικό αέριο. Ήδη έχουν υπογραφεί διακρατικές συμφωνίες για τη μεταφορά αερίου στη Ρουμανία, την Ουκρανία και την Ουγγαρία, ενώ επίκειται η κατασκευή και του διασυνδετήριου αγωγού Βουλγαρίας-Σερβίας, για την εξυπηρέτηση και της τελευταίας.

Άμεση προτεραιότητα της ICGB AD, όπως εξηγεί ο κ. Σάτλας, είναι η οργάνωση και λειτουργία της με βάση κανόνες επιχειρηματικής διακυβέρνησης, υποχρέωση που απορρέει και από την άδεια που εξασφάλισε ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ). Ταυτόχρονα, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα ασφάλειας του αγωγού από κυβερνοεπιθέσεις, επιδίωξη που διασφαλίζεται και μέσω του συστήματος Scada που έχει εγκατασταθεί, αλλά και από επιπλέον μέτρα που έχουν ληφθεί.

Στα επόμενα σχέδια της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται η αξιοποίηση για εμπορικές χρήσεις του δικτύου οπτικής ίνας, που έχει εγκατασταθεί παράλληλα με τον αγωγό, η σύνδεση του IGB με ένα ακόμη ενεργειακό δίκτυο στη Βουλγαρία, πέραν αυτού του Bulgartransgas, και βεβαίως, η ενίσχυση της δυναμικότητάς του από τα 3 bcm στα 5 bcm και με ανάστροφη ροή, ύστερα από την κατασκευή Σταθμών Συμπίεσης. Η προοπτική αυτή συνδέεται με το FSRU της Αλεξανδρούπολης, συνεπώς, παραπέμπεται για το 2024.

Να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα ο IGB συνδέεται με το εθνικό σύστημα μεταφοράς αερίου του ΔΕΣΦΑ και τον TAP. Στην εταιρεία ICGB AD συμμετέχουν ισόποσα η βουλγαρική κρατική εταιρεία Bulgarian Energy Holding και η ΥΑΦΑ Ποσειδών (μετέχουν ισομερώς η ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων με την ιταλική Edison).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v