Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βάλτε το ΧΑ στο παιχνίδι των ιδιωτικοποιήσεων!

Την πρόταση να διαθέσει το ΤΑΙΠΕΔ ποσοστό των υπό ιδιωτικοποίηση εταιρειών μέσω Χ.Α. καταθέτει ο Σπύρος Κυρίτσης του ΣΜΕΧΑ. Ποια είναι τα οφέλη για το Δημόσιο, τους επενδυτές και το χρηματιστήριο.

  • του Σπύρου Κυρίτση*
Βάλτε το ΧΑ στο παιχνίδι των ιδιωτικοποιήσεων!
Ένα από τα σημαντικότερα θέματα της τελευταίας περιόδου, για το οποίο καθημερινά γράφονται και λέγονται πολλά, είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης για την αποκρατικοποίηση περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού δημοσίου, εισηγμένων ή μη στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Όπως είναι κοινώς αποδεκτό, ο βαθμός επιτυχίας των αποκρατικοποιήσεων θα καθορίσει τον βαθμό επιτυχίας του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά και σε μεγάλο βαθμό την ψυχολογία της αγοράς, ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη μελλοντική πορεία της.

Ο μέχρι σήμερα σχεδιασμός του ΤΑΙΠΕΔ για τις αποκρατικοποιήσεις εταιρειών του Δημοσίου (είτε αφορά υποδομές, είτε αξιοποίηση γης, είτε εταιρικό χαρτοφυλάκιο) είναι να επιλεγεί ο αγοραστής που θα προσφέρει το υψηλότερο τίμημα.

Μήπως όμως παράλληλα με την ανάδειξη του πλειοδότη αγοραστή το ελληνικό κράτος μέσω του ΤΑΙΠΕΔ πρέπει να προχωρήσει ταυτόχρονα και στη διάθεση ενός ποσοστού μετοχών του, π.χ. του 10%, στο ευρύ επενδυτικό κοινό;

Θα είχε αυτή η ενέργεια οφέλη, και σε ποιους τομείς;

Με άλλα λόγια, μήπως θα έπρεπε η πώληση των μετοχών στον πλειοδότη να συνοδευθεί ταυτόχρονα με την υποχρέωση εισαγωγής της εταιρείας στο Χ.Α., στην οργανωμένη ή μη αγορά του, και τη διάθεση ενός ποσοστού που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ σε μικροεπενδυτές, με τιμή «αντίστοιχη» με αυτήν που αγόρασε και ο νέος μέτοχος;

Τα οφέλη από μία τέτοια απόφαση θα ήταν πολλά και για πολλούς.
 
Κατ' αρχάς, το ελληνικό δημόσιο θα πρόσφερε τη δυνατότητα στους πολίτες του -όπως και σε ξένους ενδιαφερόμενους μικροεπενδυτές- να αποκτήσουν μετοχές και έτσι να συμμετάσχουν στις προοπτικές όσον αφορά την εξέλιξη των μεγεθών της εταιρείας, υπό τον νέο μέτοχο και διοίκηση. Η υφιστάμενη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς καθορίζει επακριβώς το πλαίσιο υποχρεώσεων και διαδικασιών για τις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών, εισαγωγή προς διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α., καθώς και τις περιπτώσεις εξαιρέσεων από τη σύνταξη ενημερωτικού δελτίου.

Ο τρόπος διάθεσης και απόκτησης αυτών των μετοχών θα μπορούσε να γίνει μέσω του Χ.Α., έτσι ώστε να διασφαλιστούν η διαφάνεια και η ισότιμη μεταχείριση των ενδιαφερόμενων επενδυτών. Ο κανόνας συμμετοχής τους στη διαδικασία του auction θα είναι αντίστοιχος με αυτόν που ισχύει στις δημόσιες εγγραφές από τους θεσμικούς επενδυτές, να υπάρχει δηλαδή ένα εύρος τιμών ±10% από την τιμή που πλήρωσε ο αγοραστής και μέσα σε αυτό να καταχωρίζονται οι προσφορές του κάθε επενδυτή. Έτσι θα προσδιορίζεται η τιμή απόκτησης αυτών των μετοχών, που θα είναι ίδια για όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία.

Επιπροσθέτως, το ελληνικό δημόσιο, μέσω της καθημερινής συναλλακτικής δραστηριότητας επί των μετοχών αυτών των εταιρειών, θα έχει και τα ποσοτικά οφέλη από την είσπραξη των πάσης φύσεως φόρων που επιβαρύνουν τις χρηματιστηρικαές συναλλαγές τους.

Ένα άλλο όφελος, ιδιαίτερα σημαντικό, είναι ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά θα αποκτήσει εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες όταν ανακοινώθηκε η αποκρατικοποίησή τους προσέλκυσαν το διεθνές ενδιαφέρον. Άρα, αυτές οι εταιρείες θα συμβάλλουν στην εξωστρέφεια και στην περαιτέρω ενδυνάμωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για το ελληνικό χρηματιστήριο. Και πιθανόν, η εισαγωγή αυτών των εταιρειών στο Χ.Α., μετά από μια μακρά περίοδο έλλειψης νέων εισαγωγών, να συμβάλει στην τόνωση του ενδιαφέροντος και άλλων επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στο Χ.Α.

Προφανώς, οφέλη θα έχουν σε δεύτερο χρόνο και οι ΕΠΕΥ. Η διαπραγμάτευση αυτών των εταιρειών, η συμμετοχή κάποιων εξ αυτών σε χαρτοφυλάκια διαχείρισης, θα αποφέρει έσοδα στις ΕΠΕΥ, στο πλαίσιο των προσφερόμενων επενδυτικών υπηρεσιών που προσφέρουν.

Η αποκρατικοποίηση ή η αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, με ταυτόχρονη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μικροεπενδυτών θα προσδώσει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά οφέλη στο δύσκολο αυτό εγχείρημα. Ο μηχανισμός υλοποίησής του με κανόνες διαφάνειας και ισότητας υπάρχει. Αυτό που θα πρέπει να διερευνηθεί είναι η ύπαρξη της αναγκαίας βούλησης.


* Ο κ. Κυρίτσης είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (ΣΜΕΧΑ).

**Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τον αρθρογράφο; Τι γνώμη έχετε;

To Εuro2day.gr ενθαρρύνει τον διάλογο και την έκφραση απόψεων από τους αναγνώστες. Σχολιάστε το άρθρο και πείτε την άποψή σας δημόσια για όσα συμβαίνουν και μας αφορούν όλους. Αν θεωρείτε το άρθρο σημαντικό, διαδώστε το με τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης.

Oι απόψεις που διατυπώνονται σε ενυπόγραφο άρθρο γνώμης ανήκουν στον συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά, μερικώς ή στο σύνολο, απόψεις του Euro2day.gr.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v