Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

VRS: Η ”σωστή” αποτίμηση των εταιριών πληροφορικής

Τους τρόπους και τη δέουσα μεθοδολογία της αποτίμησης των τεχνολογικών εταιριών πληροφορικής εντοπίζει η Valuation & Research Specialist στην νέα εξειδικευμένη της μελέτη. Ποιες... παρανοήσεις υπάρχουν και που πρέπει να δίνει έμφαση ο επενδυτής.

VRS: Η ”σωστή” αποτίμηση των εταιριών πληροφορικής
Στις μεθόδους και τα ”λεπτά” σημεία προσδιορισμού των αποτιμήσεων στις εταιρίες πληροφορικής αναφέρεται η μεγέθους 21 σελίδων εξειδικευμένη μελέτη της Valuation & Research Specialists*.

[Διαβάστε το πλήρες κείμενο της έκθεσης μέσω του σχετικού link στη δεξιά στήλη]

Σύμφωνα με το Νικόλαο Ηρ. Γεωργιάδη, υπεύθυνο ανάλυσης μετοχών και αγοράς της VRS ο οποίος υπογράφει και την έκθεση, κατά τις ”εύπορες” χρηματιστηριακές εποχές– όπως την περίοδο 1997 μέχρι και 1999 – οι εισηγμένες εταιρίες του Κλάδου της Πληροφορικής υιοθέτησαν την ”κακή συνήθεια” να αυτοαποκαλούνται ”system integrators” με απώτερο σκοπό την ”απαίτηση” υψηλότερων αποτιμήσεων από τη χρηματιστηριακή αγορά.

Η υπερτίμηση των κλαδικών εταιριών ως αποτέλεσμα των προσδοκιών περί των αναμενόμενων σημαντικών εσόδων από το πολυδιαφημισμένο ”system integration” αποτέλεσε μία κατάσταση βραχείας διάρκειας.

Τα μεγάλης κλίμακας έργα πληροφορικής δεν παρουσιάσθηκαν με τους επιθυμητούς ρυθμούς στο προσκήνιο και οι εταιρίες, χωρίς να είναι σε θέση να παίξουν το ρόλο του έμπειρου και καταξιωμένου ”system integrator”, είχαν ήδη προβεί σε υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες (αγορά ασώματων ενεργητικών στοιχείων, όπως τεχνογνωσία, πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού, κ.λ.π.), επιδεινώνοντας σε σημαντικό βαθμό τη χρηματοοικονομική τους εικόνα.

Όπως συμπεραίνεται στην έκθεση, η ανάδειξη και καταξίωση μιας εταιρίας πληροφορικής ως ”system integrator” έρχεται ως αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης προσπάθειας και ενός αποσαφηνισμένου στρατηγικού σχεδιασμού, στοιχεία τα οποία όμως δεν φαίνεται να χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα την πορεία εξέλιξης αρκετών επιχειρήσεων στον Ελληνικό Κλάδο.

Όπως εξάγεται από την έκθεση, παραδοσιακά, οι εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων εμφανίζουν διαχρονικά υψηλότερα περιθώρια κέρδους από τις υπόλοιπες εταιρίες πληροφορικής.

Σε πρακτικούς όρους, τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους των ”system integrators” τεκμηριώνονται από το γεγονός ότι οι υπηρεσίες τους και τα παραγόμενα προϊόντα τους δημιουργούν σημαντική προστιθέμενη αξία στους εταιρικούς πελάτες τους.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, όσο υψηλότερες και πολυπλοκότερες είναι οι ανάγκες μιας οικονομίας σε ενοποιημένα συστήματα πληροφορικής, τόσο κρισιμότερος και ζωτικότερος ο ρόλος των ”system integrators”, αλλά και τόσο μεγαλύτερα δύναται να είναι τα περιθώρια κερδοφορίας αυτών των εταιριών.

Τέλος, σύμφωνα με τη VRS, υπό ομαλές οικονομικές και χρηματιστηριακές συνθήκες, μία εταιρία ”system integrator” διακρίνεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

(1) Παρουσιάζει διαχρονικά σταθερότερα έσοδα – προερχόμενα από τον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και της τεχνικής υποστήριξης / συντήρησης – λόγω των μακροχρόνιων συμβολαίων που συνάπτει με τους εταιρικούς της πελάτες για την υλοποίηση των έργων ενοποίησης συστημάτων πληροφορικής.

(2) Δεν εμφανίζει τους ευμετάβλητους ρυθμούς ανάπτυξης σε επίπεδο πωλήσεων ή κερδοφορίας (π.χ. ιδιαίτερα υψηλούς ή ιδιαίτερα αρνητικούς), που χαρακτηρίζουν πολλές επιχειρήσεις της λεγόμενης Νέας Οικονομίας.

(3) Η κεφαλαιοποίηση μιας εταιρίας ”system integrator” εμφανίζεται χαμηλή, καθώς η Ελληνική αγορά στόχος είναι μάλλον περιορισμένη. Ενδεικτικά, ένα απλό άθροισμα των κύκλων εργασιών των μεγαλύτερων εταιριών ενοποίησης πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να ”δείχνει” έναν ετήσιο τζίρο της Ελληνικής αγοράς στο επίπεδο των 150 εκατ. ευρώ.

Θεωρητικά– και σε ομαλές χρηματιστηριακές συνθήκες- μία εταιρία ”system integrator” δεν ”μπορεί να απαιτεί” ένα ”premium” στην κεφαλαιοποίησή της, καθώς δεν φαίνεται να ενσωματώνει ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες κερδοφορίας, οι οποίες θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν ένα υψηλότερο P/E και ίσως ένα ελκυστικότερο PEG (”τιμή προς κέρδη ανά μετοχή”/ ”ρυθμό ανάπτυξης κερδοφορίας”).

Τελικά όμως στην πράξη, ο εν λόγω κανόνας δύναται να ανατρέπεται ανάλογα με τις προσδοκίες των επενδυτών, τις ιδιομορφίες μιας εταιρίας, αλλά και τους κύκλους της χρηματιστηριακής αγοράς.

[Διαβάστε το πλήρες κείμενο της έκθεσης μέσω του σχετικού link στη δεξιά στήλη]

* Σημείωση: Η ”Valuation & Research Specialist - VRS” δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται σήμερα στην εγχώρια και τη διεθνή κεφαλαιαγορά.

Κύρια αποστολή της είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου έρευνας, ανάλυσης και αποτίμησης εταιριών, μέσω της συστηματικής παρακολούθησης και μελέτης όλων των χρηματοοικονομικών εξελίξεων στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v