Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μερίσματα: Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός

Αν και σε πολλές εισηγμένες η τιμή του δείκτη μερισματικής απόδοσης υπερβαίνει το 10%, συχνά "το παραμύθι τελειώνει με λύκο". Οι περιπτώσεις όπου η διανομή υψηλών μερισμάτων θα μπορούσε να συνεχιστεί και το 2009.

  • του Στέφανου Κοτζαμάνη
Μερίσματα: Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός
Αν και σε πολλές εισηγμένες εταιρίες η τιμή του δείκτη προσεγγίζει ή και υπερβαίνει το 10%, συχνά «το παραμύθι τελειώνει με λύκο»… - Ενδεικτικές περιπτώσεις όπου η διανομή υψηλών μερισμάτων θα μπορούσε να συνεχιστεί και το 2009.

H ελεύθερη πτώση των τιμών στην οποία έχουν υποχρεωθεί οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών έχει εκτινάξει μεν στα ύψη τους δείκτες μερισματικής απόδοσης, ωστόσο δεν είναι καθόλου βέβαιο πόσες από τις εισηγμένες εταιρίες θα προχωρήσουν και του χρόνου στη διανομή ανάλογων μερισμάτων με τα φετινά.

Τρεις είναι οι κυριότεροι λόγοι που προβληματίζουν τους επενδυτές γύρω από το συγκεκριμένο θέμα:

Πρώτον, το γεγονός ότι από το 2009 τα κέρδη που θα διανέμονται στους μετόχους θα φορολογούνται με συντελεστή 35% και όχι 25%, μετά και τα προ μηνός ψηφισθέντα κυβερνητικά μέτρα.

Δεύτερον, οι πτωτικές προσδοκίες που υπάρχουν για την πορεία της ζήτησης σε πολλούς κλάδους της οικονομίας μέσα στο 2009.

Και τρίτον, το ότι οι εταιρίες θα έχουν, λόγω της γενικότερης κρίσης, να αντιμετωπίσουν αυξημένα επιτόκια χορηγήσεων, αλλά και τράπεζες που προσπαθούν να «μαζέψουν» τα δάνεια τα οποία έχουν δώσει προς τις επιχειρήσεις.

Συγκρεκριμένα, υπάρχει ο φόβος ότι οι τράπεζες, σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να αντλήσουν -μέσω των διαφόρων κρατικών παρεμβάσεων ή μέσω δικών τους πρωτοβουλιών- επαρκή κεφάλαια, θα περιορίσουν τις «γραμμές» βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης που δίνουν στις επιχειρήσεις και ενδεχομένως να μην ανανεώσουν κάποιες μακροπρόθεσμες συμβάσεις επιχειρήσεων που θα λήξουν μέσα στο 2009.

Κάτω λοιπόν από αυτές τις συνθήκες, αρκετές εισηγμένες έχουν ήδη αρχίσει να προβληματίζονται γύρω από τη μερισματική πολιτική την οποία προτίθενται να ακολουθήσουν μέσα στο 2009.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, και με δεδομένη την ανάγκη των εταιριών για μειωμένη εξάρτηση από τις τράπεζες, ορισμένοι παράγοντες της αγοράς προτείνουν ότι θα πρέπει να γίνουν δεύτερες σκέψεις για το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τη διανομή των κερδών των εισηγμένων επιχειρήσεων.

21 μετοχές με ελκυστικούς δείκτες

Αμέσως παρακάτω παρουσιάζουμε τις περιπτώσεις 21 μετοχών (πέραν αρκετών τραπεζών που θα μπορούσαν να ενταχθούν σ’ αυτή την κατηγορία, όπως Marfin Popular Bank, Τράπεζα Κύπρου, Eurobank κ.ά.) με υψηλή μερισματική απόδοση, εικάζοντας για το πώς θα μπορούσαν να συμπεριφερθούν σε 7 - 9 περίπου μήνες από σήμερα.

Motor Oil: Η υψηλή μερισματική απόδοση αποτελεί πάγια πολιτική της Motor Oil καθ’ όλη την περίοδο που είναι εισηγμένη στη Σοφοκλέους, χρηματοδοτώντας τις επενδύσεις της μέσω των αποσβέσεων, αλλά και μέσω μακροπρόθεσμου δανεισμού. Φέτος διένειμε συνολικό μέρισμα 1,20 ευρώ, που με βάση την τρέχουσα τιμή (4/11) των 8,90 ευρώ οδηγεί σε απόδοση 13,5%!

Για φέτος, τα λειτουργικά κέρδη θα κινηθούν σε ικανοποιητικά επίπεδα, λόγω των υψηλών περιθωρίων διύλισης που έχουν επικρατήσει μέχρι σήμερα, ενώ οι όποιες πιθανές ζημίες αποθεμάτων (λόγω της υποχώρησης της τιμής του πετρελαίου) μόνο λογιστικό χαρακτήρα έχουν.

Η αγορά πάντως θεωρεί τη MOH περισσότερο εκτεθειμένη σε δάνεια σε σχέση με τα ΕΛΠΕ και γι' αυτό αμφιβάλλει κατά πόσον το μέρισμα του 2009 θα είναι αντίστοιχο με το περυσινό. Ωστόσο, η διοίκηση της εισηγμένης δεν έχει μιλήσει ακόμη…

OTE: Όλα δείχνουν ότι και το τρίτο φετινό τρίμηνο θα είναι καλύτερο από το αντίστοιχο περυσινό για τον Οργανισμό σε ό,τι αφορά την κερδοφορία. Και αυτό για μια μετοχή που με βάση το φετινό μέρισμα των 75 λεπτών οδηγεί σε δείκτη 6,6%. Μπορεί οι δανειακές υποχρεώσεις του ΟΤΕ να έχουν αυξηθεί μετά τις εξαγορές της μειοψηφίας της Cosmote και της Γερμανός, ωστόσο η ρευστότητα διατηρείται σαφώς ελεγχόμενη.

Είναι άγνωστο ποια μερισματική πολιτική θα ακολουθηθεί το 2009, όταν μάλιστα περιμένουν απάντηση πολύ πιο φλέγοντα θέματα για τη μελλοντική πορεία του Οργανισμού (επικείμενη ανακοίνωση του τριετούς business plan από τους Γερμανούς). Πάντως, οι μεγάλες δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει το Δημόσιο στην υλοποίηση του προϋπολογισμού προϊδεάζουν για διανομή υψηλού μερίσματος.

FG Europe: Φέτος η εισηγμένη διένειμε μέρισμα 22 λεπτών ανά μετοχή, οδηγώντας (κλείσιμο 4ης/11 στο 1,28 ευρώ) σε μερισματική απόδοση που προσεγγίζει το 17,2%! Παρά το γεγονός ότι τα φετινά κέρδη της εταιρίας αναμένονται αυξημένα, είναι αβέβαιο αν και κατά πόσον οι μέτοχοί της θα εισπράξουν κάτι ως μέρισμα μέσα στο 2009. Και αυτό για δύο λόγους:

Πρώτον, γιατί η FG Europe έχει ήδη διανείμει προμέρισμα ύψους 12 λεπτών ανά μετοχή.

Και δεύτερον, γιατί η εισηγμένη αναζητεί τρόπους ενίσχυσης της ρευστότητάς της «εκ των έσω», με δεδομένο ότι δεν προχώρησε το θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της.

Μοτοδυναμική: Φέτος διένειμε 42 λεπτά ανά μετοχή, γεγονός που ανεβάζει τον δείκτη μερισματικής απόδοσης στο 18,3% (!) με βάση το κλείσιμο της 4ης/11. Πρόκειται για μια νοικοκυρεμένη εμπορική εταιρία, πολιτική της οποίας είναι η διανομή στους μετόχους του συνόλου σχεδόν των καθαρών κερδών της. Τη βούλησή της αυτή την επανέλαβε και κατά την τακτική γενική συνέλευση του περασμένου Ιουνίου, αλλά από τότε… έχουν αλλάξει πολλά!

Η αγορά φαίνεται να αναμένει τη διανομή χαμηλότερου μερίσματος, καθώς είναι αμφίβολο αν η εισηγμένη θα επαναλάβει και φέτος το περυσινό ύψος κερδοφορίας και, επιπλέον, γιατί οι συνθήκες στην τραπεζική αγορά έχουν «στενέψει».

Γενική Εμπορίου: Η εταιρία διένειμε φέτος μέρισμα 3 λεπτών ανά μετοχή (απόδοση 7%), όσο και το 2007, παρά το γεγονός ότι το επενδυτικό πρόγραμμα είχε ολοκληρωθεί και παρά την αυξημένη περυσινή κερδοφορία.

Με δεδομένο ότι από το φθινόπωρο του 2007 η Γενική Εμπορίου έχει επιδοθεί σε μια προσπάθεια αποφυγής επισφαλειών και περιορισμού των δανείων, είναι αμφίβολο αν του χρόνου θα ξαναμοιράσει το ίδιο μέρισμα, παρά το γεγονός ότι η κερδοφορία στο εννεάμηνο της χρήσης δεν αναμένεται χαμηλότερη από την αντίστοιχη περυσινή.

Αλουμύλ Μυλωνάς: Φέτος διένειμε 14 λεπτά ανά μετοχή (απόδοση 8,8%), με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου να φτάνουν περίπου τα αντίστοιχα περυσινά.

Ωστόσο, οι παραδοσιακά υψηλές τραπεζικές υποχρεώσεις της εισηγμένης, σε συνδυασμό με το «κάθισμα» της οικοδομικής δραστηριότητας και τους φόβους για γενικότερο «σφίξιμο» στις τραπεζικές χορηγήσεις, κάνουν την αγορά να δείχνει επιφυλακτική για τη μερισματική πολιτική που θα ακολουθηθεί το 2009.

Κλουκίνας - Λάππας: Στο 10,3% (!) υπολογίζεται η μερισματική απόδοση με βάση το μέρισμα των 25 λεπτών που διανεμήθηκε φέτος. Παράγοντες της αγοράς, ωστόσο, το θεωρούν μη επαναλαμβανόμενο, λόγω της δραματικής υποχώρησης των κερδών που αναμένονται μέσα στην τρέχουσα χρήση.

Μάρμαρα Κυριακίδη: Στο 13,9% η τρέχουσα μερισματική απόδοση της εισηγμένης (διανεμήθηκαν φέτος 6 λεπτά ανά μετοχή), ωστόσο η γενικότερη συγκυρία και η αδήριτη ανάγκη για ενίσχυση της ρευστότητας της εισηγμένης στρέφουν σε άλλους τομείς το επενδυτικό ενδιαφέρον και όχι στο μέρισμα.

Autohellas: Στο 14,2% (!) η μερισματική απόδοση του τίτλου, με βάση το φετινό διανεμηθέν μέρισμα των 18 λεπτών. Πάντως, στην αγορά αναμένουν χαμηλότερο μέρισμα για το 2008, για τους εξής λόγους:

Πρώτον, τα φετινά κέρδη αναμένονται χαμηλότερα των περυσινών.

Δεύτερον, η εταιρία διέθετε -λόγω του αντικειμένου εργασιών της- πάντοτε σημαντικό δανεισμό, το ύψος του οποίου διευρύνθηκε φέτος μετά την επιστροφή κεφαλαίου στην οποία προχώρησε η εισηγμένη εταιρία.

Βάρδας: Φέτος διένειμε μέρισμα 15 λεπτών ανά μετοχή, γεγονός που οδηγεί σε δείκτη 12,6%! Υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους θεωρείται δύσκολο να επαναληφθεί και το 2009 η διανομή τέτοιου μερίσματος:

Πρώτον, είναι πολύ πιθανό τα φετινά κέρδη να υπολείπονται των περυσινών.

Δεύτερον, τα επιτόκια χορηγήσεων έχουν αυξηθεί.

Και τρίτον, η εισηγμένη προχωρά στο άνοιγμα σειράς νέων καταστημάτων (Tie Rack κ.ά.).

Σφακιανάκης: Η εισηγμένη διένειμε φέτος 0,25 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο οδηγεί σε απόδοση 12,2% (!), μετά την ελεύθερη πτώση που έχει υποστεί ο τίτλος κατά τους τελευταίους μήνες. Τα φετινά κέρδη δεν αναμένεται να απέχουν πολύ από τα αντίστοιχα περυσινά, με τη συνδρομή άλλωστε και έκτακτων επιδόσεων από την πώληση της συμμετοχής στο Καζίνο Λουτρακίου.

Το guidance αναφέρεται σε επίδοση γύρω στα 31 εκατ. ευρώ (28 εκατ. το 2007), αλλά είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει προς τα κάτω αναθεώρησή τους, ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των εννεαμηνιαίων λογιστικών καταστάσεων.

Το τι μέρισμα θα διανείμει η εισηγμένη το 2009 δεν μπορεί να προβλεφθεί από τώρα. Ωστόσο -εκτός των άλλων- θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και ο υψηλός καθαρός τραπεζικός δανεισμός του ομίλου (300 εκατ. στις 30/6/2008) έπειτα από ένα μπαράζ εξαγορών, το οποίο χρηματοδοτήθηκε μέσω δανειακών κεφαλαίων.

Mevaco: Με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής (4/11) η μερισματική απόδοση υπολογίζεται στο 7,9%. Τα κέρδη του εξαμήνου ήταν ανώτερα των αντίστοιχων περυσινών και υπάρχουν αρκετά καλές προοπτικές και για το δεύτερο μισό του έτους.

Γενικότερα, η Mevaco είναι μια νοικοκυρεμένη εταιρία με ικανοποιητική ρευστότητα και με σαφείς προϋποθέσεις ανάπτυξης. Η μερισματική πολιτική που θα ακολουθηθεί το 2009 είναι άγνωστη.

ΚΑΕ: Φέτος διένειμε μέρισμα 0,66 ευρώ, που οδηγεί σε απόδοση 11,2%. Η εξαγορά της Elmec Sport καθώς και τα επενδυτικά προγράμματα της εισηγμένης πολύ πιθανόν να επιδράσουν ανασταλτικά στην, παραδοσιακά, γενναιόδωρη μερισματική πολιτική της εισηγμένης.

Nexans: Σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο η μερισματική απόδοση του τίτλου, τη στιγμή που φέτος αναμένεται σημαντική αύξηση της κερδοφορίας και ο δανεισμός της εισηγμένης δεν προέρχεται από τις τράπεζες, αλλά από τον μητρικό όμιλο. Το «στοίχημα» είναι το κατά πόσον η διεθνής κρίση θα φρενάρει κάποιες επενδύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η υλοποίηση των οποίων θα απαιτούσε την προμήθεια καλωδίων.

Έλαστρον (Καλπίνης - Σίμος): Φέτος διένειμε μέρισμα 10 λεπτών ανά μετοχή (όταν τα κέρδη της χρήσης ήταν 25,6 λεπτά ανά μετοχή) οδηγώντας σε μερισματική απόδοση 13,3%! Τα κέρδη του πρώτου εξαμήνου ήταν πολύ υψηλότερα από τα περυσινά, ωστόσο η υποχώρηση της τιμής των μετάλλων πολύ πιθανόν να επηρεάσει πτωτικά την επίδοση κατά το δεύτερο μισό του έτους.

Λόγω της φύσης των εργασιών της, ο καθαρός δανεισμός της εισηγμένης δεν είναι ευκαταφρόνητος (57,5 εκατ. στις 30/6).

Οι «καλύτεροι του χωριού»

ΟΠΑΠ: Με το φετινό μέρισμα στο 1,74 ευρώ, η μετοχή ανεβάζει τον δείκτη της μερισματικής απόδοσης οριακά χαμηλότερα του 10%. Στο ταμείο του οργανισμού «περισσεύουν» τα εκατομμύρια και εκτιμάται ότι ακόμη και αν γίνουν κάποιες εξαγορές (Τουρκία κ.λπ.) δεν αναμένεται να επηρεαστεί πτωτικά η διανομή μερίσματος εξ αυτού του λόγου.

Η αυξημένη φορολόγηση των μερισμάτων λειτουργεί αναμφίβολα ανασταλτικά στη διανομή υψηλού μερίσματος, αλλά, από την άλλη πλευρά, τα φετινά κέρδη προσδοκώνται σημαντικά υψηλότερα από τα φετινά και γενικότερα η αγορά των τυχερών παιχνιδιών δεν αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά από τη γενικότερη κάμψη στην οικονομία.

ΑΓΕΤ Ηρακλής: Με γεμάτα ταμεία η εισηγμένη εταιρία και με τον βασικό μέτοχο να ελέγχει γύρω στο 90%, η διανομή υψηλού μερίσματος και μέσα στο 2009 δεν θα εκπλήξει κανέναν. Και αυτό όταν η τρέχουσα μερισματική απόδοση υπολογίζεται σε 16%. Η αγορά, ωστόσο, φοβάται το ενδεχόμενο κάποιας δημόσιας πρότασης σε χαμηλά επίπεδα τιμών.

Byte: Με μηδενικό καθαρό τραπεζικό δανεισμό, αξιοσημείωτη σταθερότητα επιδόσεων λόγω της μικρής έκθεσης σε έργα του δημόσιου τομέα και με κέρδη εξαμήνου υψηλότερα των αντίστοιχων περυσινών, έχει την άνεση να συνεχίσει να διανέμει ικανοποιητικά μερίσματα. Φέτος διένειμε 9 λεπτά ανά μετοχή, που οδηγεί σε απόδοση 7,8%.

Eurobank Properties: Με βάση την τρέχουσα αποτίμηση και το φετινό μέρισμα (0,4285 ευρώ), η σχετική απόδοση υπολογίζεται σε 7,6%. Η διοίκηση της εισηγμένης δήλωσε ότι θα συνεχίσει να διανέμει το 80% - 90% των κερδών της που δεν προέρχονται από ανοδικές αναθεωρήσεις εύλογων αξιών ακινήτων, γεγονός που σημαίνει ότι και η μερισματική απόδοση του 2009 θα εξακολουθήσει να είναι ανάλογα υψηλή. Να τονίσουμε ότι τα μερίσματα ΑΕΕΑΠ (στις οποίες ανήκει η ΕΥΠΡΟ) εξαιρούνται από τον πρόσφατο νόμο περί φορολόγησης των μερισμάτων.

Πειραιώς Ακινήτων: Η μερισματική απόδοση της μετοχής ανέρχεται σε 10,4% και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίον θα μπορούσε να μειωθεί, τουλάχιστον σημαντικά (μηδενικός δανεισμός, σημαντικό ταμείο για επενδύσεις, βασικοί μέτοχοι που χρειάζονται ρευστότητα κ.λπ.).

Πετρόπουλος: Με το κλείσιμο της 4ης/11 και το μέρισμα των 62 λεπτών που διανεμήθηκε φέτος, ο δείκτης μερισματικής απόδοσης εκτινάσσεται στο 18%! Η εισηγμένη φαίνεται ότι δεν θα έχει φέτος υστέρηση κερδών 10% - 15% περισσότερο από πέρυσι και επίσης διαθέτει σαφώς ικανοποιητική ρευστότητα, την οποία ωστόσο ενδέχεται να διοχετεύσει σε κάποιες εξαγορές. Το τι θα πράξει βέβαια η εισηγμένη δεν μπορεί να προβλεφτεί, όμως φαίνεται να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη διανομή μερίσματος που θα οδηγεί σε σαφώς ικανοποιητική μερισματική απόδοση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v