Ενα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό

Τη στρατηγική της Space Hellas αναλύει ο Σπύρος Μανωλόπουλος, Πρόεδρος της εταιρείας. Τι πρέπει να αλλάξει ώστε να κλείσει το ψηφιακό χάσμα, ιδίως στον δημόσιο τομέα.

Ενα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό

Πόσο πίσω έχει μείνει το ελληνικό Δημόσιο και οι εγχώριες επιχειρήσεις σε επίπεδο τεχνολογικής υποδομής, λόγω και της μακρόχρονης οικονομικής κρίσης; Μπορούμε τελικά να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος;

Παρότι η τεχνολογία σε παγκόσμιο επίπεδο τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, οι επενδύσεις τεχνολογικής υποδομής στο ελληνικό Δημόσιο έχουν μείνει πολύ πίσω. Αρκετοί φορείς λειτουργούν με εξοπλισμό και λογισμικό περασμένης γενιάς, με ό,τι αυτό σημαίνει σε ταχύτητα επεξεργασίας, χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων, διαλειτουργικότητα συστημάτων και ασφάλεια υποδομών και δεδομένων.

Σημαντικό πρόβλημα είναι και η πλημμελής ή και η παντελώς απούσα συντήρηση έργων που έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία, λόγω έλλειψης σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα τη σύντομη απαξίωση και τον παροπλισμό τους.

Στον ιδιωτικό τομέα, η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη, κυρίως στις μεσαίες και μεγάλες εταιρείες που κατόρθωσαν να επιβιώσουν. Ο ισχυρός ανταγωνισμός, η ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας και η μείωση του κόστους λειτουργίας κράτησαν τις επενδύσεις στην τεχνολογική αναβάθμιση των υποδομών τους σε ένα σταθερό επίπεδο.

Το χαμένο έδαφος σίγουρα μπορεί να ανακτηθεί, μιας και οι νέες τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να εκσυγχρονιστούν γρήγορα, με πολύ πιο εύκολο και ευέλικτο τρόπο. Όμως, ειδικά για το Δημόσιο απαιτείται ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός, με άμεσες ενέργειες και έργα τεχνολογίας που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ποια στρατηγική ακολούθησε η Space Ηellas για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και να βγει αλώβητη από αυτή;

H Space Hellas αντιλήφθηκε έγκαιρα ότι η Ελλάδα θα έμπαινε σε μια παρατεταμένη οικονομική κρίση. Έτσι, από πολύ νωρίς θωρακίσαμε την εταιρεία αναθεωρώντας την εμπορική στρατηγική μας και περιορίσαμε αντίστοιχα τα λειτουργικά της έξοδα, μειώνοντας σημαντικά την έκθεσή μας σε δημόσια έργα και διαμορφώνοντας έναν πιο έντονα πελατοκεντρικό χαρακτήρα.

Στοχεύσαμε κατά βάση σε ένα υγιές πελατολόγιο του ιδιωτικού τομέα και διευρύναμε την γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες αυτών των πελατών. Αναγνωρίζοντας την ευκαιρία ανάπτυξης, η εταιρεία ενίσχυσε τις επενδύσεις της στον χώρο των συστημάτων και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και λογισμικού. Με τον τρόπο αυτό καταφέραμε η συνεισφορά στον εταιρικό κύκλο εργασιών να προέρχεται απ’ όλους τους βασικούς προϊοντικούς άξονες, δηλαδή τις τηλεπικοινωνίες, την πληροφορική και την ασφάλεια.

Τέλος, δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στη διαρκή βελτίωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του ομίλου, ώστε να απολαμβάνουμε μια πολύ θετική πιστοληπτική αξιολόγηση και να ανανεώνουμε διαρκώς το κλίμα εμπιστοσύνης τόσο με τις τράπεζες, όσο και με τους βασικούς προμηθευτές μας.

Υλοποίησε η εταιρεία σας τις απαιτούμενες επενδύσεις προκειμένου να παρακολουθεί την τεχνολογική κοσμογονία και να μπορεί να προσφέρει στο μέλλον τις υπηρεσίες που θα ζητούν οι πελάτες της;

Η Space Hellas, στα 33 χρόνια πορείας της, έζησε τεράστιες τεχνολογικές αλλαγές και ήταν αυτές που την ενδυνάμωσαν και την έκαναν να ξεχωρίζει ανάμεσα στις εταιρείες του χώρου. Με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του Ομίλου, κάναμε σημαντικές στοχευμένες επενδύσεις σε υποδομές, σε τεχνογνωσία, σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σε επιχειρηματικά πλάνα στον χώρο της τεχνολογίας. Παράδειγμα, η επένδυση στο υπερσύγχρονο Service Operation Center της εταιρείας, που περιλαμβάνει υπηρεσίες Network Operation Center και Security Operations Center, το οποίο είναι σχεδιασμένο με πολλαπλές δυνατότητες λειτουργικής υποστήριξης των πελατών μας.

Επιπλέον, η επένδυσή μας στην ολλανδική εταιρεία Web-IQ, στην οποία συμμετέχουμε με το 17,21% και απευθύνεται στην παγκόσμια αγορά του Cyber Security και εφαρμογών για Real Time Web Intelligence. Επίσης, η επένδυση στον τηλεπικοινωνιακό κόμβο της εταιρείας στη Φρανκφούρτη για την παροχή υπηρεσιών multi cloud, η οποία συνεχίζει να επεκτείνεται με τη διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών και τις σημαντικές συνέργειες με διεθνείς κατασκευαστικούς οίκους, όπως: Cisco, DELL-EMC, Microsoft, Oracle κ.ά.

Σήμερα, θεωρώ ότι είμαστε ένα βήμα μπροστά σε σχέση με τον ανταγωνισμό και απόλυτα έτοιμοι να αντεπεξέλθουμε στις μελλοντικές απαιτήσεις των πελατών μας.

Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της Space Ηellas την επόμενη τριετία; Πόσο μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση του κύκλου εργασιών της η ανάληψη δημόσιων έργων και οι εργασίες στο εξωτερικό;

Η περαιτέρω διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της Space Ηellas και ο μετασχηματισμός της από System Integrator σε Digital Integrator είναι οι βασικοί άξονες του οράματός μας για το μέλλον. Η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει στον χώρο των συστημάτων και ολοκληρωμένων λύσεων τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ασφάλειας, καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα τεχνολογιών αιχμής, όπως Software Defined Infrastructure, Hybrid cloud provisioning, 5G applications, IoT, Big Data, Smart Cities, Safety & Security, Crisis Management, Cyber Security, Artificial Intelligence and Blockchain.

Οι επενδύσεις της εταιρείας σε καινοτομία, ανθρώπινο κεφάλαιο, υποδομές και τεχνογνωσία, μας επιτρέπουν να διεκδικούμε με αξιώσεις μεγάλα και σύνθετα έργα, δημόσια και ιδιωτικά, στην Ελλάδα αλλά και στις διεθνείς αγορές. Η ανάπτυξη της Space Hellas και η συνακόλουθη αύξηση των εσόδων της θα βασιστεί και σε ένα πλάνο εξαγορών εντός και εκτός Ελλάδας.

Ποια πράγματα πιστεύετε πως πρέπει να αλλάξουν στον τρόπο ανάθεσης των δημόσιων έργων πληροφορικής, έτσι ώστε αυτά να ολοκληρώνονται ταχύτερα, προς όφελος τόσο των εταιρειών του κλάδου όσο κυρίως και της ελληνικής οικονομίας;

Τα δημόσια έργα πληροφορικής είναι τις περισσότερες φορές σύνθετα και χαρακτηρίζονται από υψηλή πολυπλοκότητα και εξειδίκευση. Κατά συνέπεια, απαιτείται ειδική τεχνογνωσία στη σύσταση των τεχνικών προδιαγραφών, αλλά και δυνατότητα οργανωμένης ομάδας, με σαφή χρονοδιαγράμματα, γνώση των επιχειρησιακών αναγκών και δυνατότητα λήψης αποφάσεων.

Η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών που ορίζεται, πρέπει να είναι επαρκής για να εξασφαλίζεται η πληρότητα και η ποιότητα των προσφερόμενων λύσεων. Επίσης, η προσεκτική κατάρτιση του προϋπολογισμού σύμφωνα με ρεαλιστικές τιμές αγοράς και η δημιουργία ξεκάθαρων τεχνικών προδιαγραφών που ενισχύουν τον υγιή ανταγωνισμό, αλλά εξασφαλίζουν την ομαλή υλοποίηση και τη βιωσιμότητα του έργου, είναι βασικό συστατικό της ταχύτητας ολοκλήρωσης ενός διαγωνισμού. H υποκοστολόγηση ή οι ασαφείς τεχνικές προδιαγραφές οδηγούν πολλές φορές σε άγονους διαγωνισμούς, με σημαντικές καθυστερήσεις για την επαναπροκήρυξή τους, με αποτέλεσμα να χάνονται οι σχετικές ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

v