Η προσαρμογή της ιδιωτικής ασφάλισης στα νέα δεδομένα

Η ΝΝ Hellas και η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Μαριάννα Πολιτοπούλου «δεσμεύονται» να ανταποκριθούν με επιτυχία στις μεγάλες προκλήσεις του ασφαλιστικού κλάδου.

Η προσαρμογή της ιδιωτικής ασφάλισης στα νέα δεδομένα
  • Συνέντευξη της Μαριάννα Πολιτοπούλου

Ο ασφαλιστικός κλάδος υπέστη πλήγμα αξιοπιστίας, τα προηγούμενα χρόνια, από τις χρεοκοπίες εταιρειών. Σε ποια επίπεδα βρίσκεται η εμπιστοσύνη των Ελλήνων προς τον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης;

Αποτιμώντας τη συμβολή του κλάδου στην ελληνική οικονομία τα τελευταία 10 χρόνια -όπως εκείνη εκφράζεται σε ύψος παραγωγής ασφαλίστρων-, θα έλεγα ότι η ασφαλιστική αγορά κατάφερε να ανακάμψει με υπευθυνότητα και συνέπεια. Το αδιάλειπτο «παρών» που δηλώνει η ιδιωτική ασφάλιση καθ’ όλη τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης είχε θετική παρά αρνητική επίδραση στην εμπιστοσύνη των Ελλήνων προς την ιδιωτική ασφάλιση. Ακόμη, η ανάληψη της εποπτείας του ασφαλιστικού κλάδου από την Τράπεζα της Ελλάδος έχει προσδώσει περαιτέρω αξιοπιστία στον κλάδο.

Στα χρόνια της κρίσης, αυξήθηκε η ανασφάλεια του πολίτη σε θέματα υγείας αλλά και σύνταξης. Σε ποιο βαθμό μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να καλύψει αυτό το κενό;

Η οικονομική κρίση που έχουμε βιώσει, είχε καίριες επιπτώσεις τόσο στις συντάξεις, με τις επανειλημμένες μειώσεις, όσο και στο σύστημα υγείας, με τον περιορισμό της κρατικής χρηματοδότησης. Μέσα από ιδιωτικά ασφαλιστικά προϊόντα, οι Έλληνες είχαν πληθώρα επιλογών στους τομείς υγείας και σύνταξης, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της ύφεσης. Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία στη χώρα μας, ο κλάδος ανταποκρίθηκε, προσαρμόζοντας τα προσφερόμενα προγράμματα και συμβόλαια στο μειωμένο εισόδημα των πολιτών.

Η ιδιωτική ασφάλιση είναι έτοιμη να καλύψει κενά που έχουν προκύψει μέσα από την ενεργή συμμετοχή της στον δεύτερο και τον τρίτο πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλο τον δυτικό κόσμο.

Πότε και με ποιες προϋποθέσεις εκτιμάτε ότι η σχέση παραγωγής προς ΑΕΠ θα αρχίσει να συγκλίνει με τον κατά πολύ υψηλότερο ευρωπαϊκό μέσο όρο;

Πράγματι, η σχέση παραγωγής ασφαλίστρων και ΑΕΠ της Ελλάδος υπολείπεται κατά πολύ του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου. Εάν, όμως, κάποιος μελετήσει πιο προσεκτικά τους αριθμούς, θα διαπιστώσει ότι το μεγαλύτερο μέρος της απόκλισης αυτής προέρχεται από τις ασφαλίσεις ζωής, δηλαδή υγείας, επιβίωσης και σύνταξης. Επιπλέον, σε χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, στις οποίες υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ ασφαλιστικών προϊόντων και ΑΕΠ, αυτό οφείλεται στη συμμετοχή των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών στα συνταξιοδοτικά συστήματα.

Για να υπάρξει σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί η κουλτούρα ασφάλισης στους Έλληνες. Αυτό, όμως, προϋποθέτει τη θεσμική ενθάρρυνση από την πλευρά της πολιτείας, με την παροχή φορολογικών κινήτρων και την απαλλαγή των ασφαλίστρων από τον σχετικό φόρο.

Πώς εξελίχθηκε το 2018 για την ΝΝ Hellas; Τι ρυθμούς ανάπτυξης και σε ποιους άξονες βλέπετε για το 2019 και τα επόμενα χρόνια;

Το 2018 ήταν μια επιτυχημένη χρονιά για την NN Hellas, με έμφαση στον άνθρωπο, γεμάτη βραβεύσεις και διακρίσεις για την προσπάθειά μας να παρέχουμε σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες στους ασφαλισμένους μας. Παράλληλα, η ικανοποίηση και η προσήλωση των εργαζομένων μας παραμένει υψηλή. Φτάνοντας στο τέλος του δομικού και λειτουργικού μετασχηματισμού που αρχίσαμε το 2016, βλέπουμε την αφοσίωση των ανθρώπων που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Η θετική πορεία του έτους επισφραγίστηκε με τα οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία ήταν και τα καλύτερα της τελευταίας δεκαετίας.

Στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, αλλά και του οράματός μας, παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας: να αποτελέσει η NN Hellas έναν πρότυπο ασφαλιστικό οργανισμό. Για το 2019 οι προτεραιότητές μας είναι να εξασφαλίσουμε σταθερή και κερδοφόρα παραγωγή νέων εργασιών, αλλά και να διατηρήσουμε τις υπάρχουσες αποτελεσματικά. Πιστεύουμε ότι θα το καταφέρουμε μέσα από την παροχή πρότυπων υπηρεσιών, που θα προσθέσουν αξία στους πελάτες, τους συνεργάτες, τους εργαζομένους, τους μετόχους και την κοινωνία.

Ομολογουμένως, ο στόχος μας είναι υψηλός, στο μέτρο μάλιστα που το μεσοπρόθεσμο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πόσο αλλάζουν τα δεδομένα στην ασφαλιστική αγορά οι νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν άμεση, γρήγορη και συχνά ολοκληρωμένη «απευθείας» επαφή με τον πελάτη;

Σήμερα τα δεδομένα έχουν ήδη αλλάξει. Κατά συνέπεια, οι καταναλωτές έχουν υψηλές απαιτήσεις και προσδοκίες σε ό,τι αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν, αλλά και το επίπεδο εξυπηρέτησης της εταιρείας που τις προσφέρει. Οι ασφαλιστικές καλούνται να μετασχηματίσουν ψηφιακά τις παρεχόμενες λειτουργίες, να βελτιστοποιήσουν τον χρόνο ανταπόκρισης και την ικανοποίηση των πελατών σε κάθε σημείο αλληλεπίδρασης.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μονόδρομο, ώστε να μπορέσουν να παρέχουν τις εξατομικευμένες ασφαλιστικές λύσεις και τη μοναδική εμπειρία επικοινωνίας που επιζητούν οι ασφαλισμένοι. Η παγκόσμια ασφαλιστική αγορά βρίσκεται σε τροχιά αξιοποίησης των νέων πηγών δεδομένων. Πρόκληση αποτελεί η σωστή και έγκαιρη ενσωμάτωση των Big Data και του Internet of Things (IoT) στο επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας των εταιρειών.

Λόγω της θέσης σας, έχετε στοιχεία της «μεγάλης εικόνας» για το πώς λειτουργεί το σύστημα υγείας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον κρατικό τομέα. Μπορείτε να απομονώσετε τρία σημεία, η βελτίωση των οποίων θα είχε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα;

Τα τρία σημεία, τα οποία κατά τη γνώμη μου θα μπορούσαν να επιφέρουν μεγάλη βελτίωση, είναι τα ακόλουθα:

• Ο ιατρικός κόσμος της χώρας, στον ιδιωτικό και τον κρατικό τομέα, να εντοπίσει και να υιοθετήσει τις πρακτικές που ακολουθούνται σε όλες τις προηγμένες χώρες.

• Η εφαρμογή του συστήματος Diagnosis Related Groups (DRGs) σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό του κόστους των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών και κυρίως του κόστους νοσοκομειακής περίθαλψης.

• Η κατάταξη των νοσηλευτικών μονάδων σε μια κλίμακα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, επιστημονικής και ιατρικής επάρκειας, καθώς και σε επίπεδο υιοθέτησης νέων ιατρικών τεχνολογιών.

 

v