Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Ιουλ 4 2014

Σφηνάκια για Τιτάν, Βωβό, Μουζάκη και ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Σφηνάκια για Τιτάν, Βωβό, Μουζάκη και ΔΕΗ Ανανεώσιμες
Τιτάν: Η φετινή επιστροφή της Τιτάν (μετά από διετή απραξία) στη διανομή μερισμάτων έχει φέρει και πάλι στην επικαιρότητα συζητήσεις για το κατά πόσον οι (λίγες σε αριθμό και με μικρή εμπορευσιμότητα) προνομιούχες μετοχές θα μπορούσαν να μετατραπούν σε κοινές.

Το όφελος μάλιστα θα ήταν μεγάλο για τους κατόχους προνομιούχων καθώς η τρέχουσα τιμή της κοινής είναι υπερδιπλάσια από την αντίστοιχη της προνομιούχου.

Από την πλευρά της η διοίκηση του ομίλου στην πρόσφατη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων αναγνώρισε το πρόβλημα και επισήμανε πως πρέπει να αντιμετωπιστεί, ωστόσο άφησε να εννοηθεί πως δεν είναι ένα θέμα που θα μπορούσε να επιλυθεί τώρα.

ΥΓ.: Ρωτήσαμε επενδυτή που κατέχει σημαντικό ποσοστό των προνομιούχων αυτών τίτλων και μας διαβεβαίωσε πως δεν θα είχε αντίρρηση μια μετατροπή τους σε κοινές.

 

Μουζάκης: Η αξιοποίηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας θα αποτελέσει ένα από τα όπλα ώστε ο εισηγμένος όμιλος να ξεπεράσει την κρίση που μαστίζει τον κλωστοϋφαντουργικό κλάδο.

Έτσι, προς ενοικίαση (με στόχο την είσπραξη εσόδων) έχει βγει ένα μέρος των εγκαταστάσεων της εταιρείας που σήμερα δεν χρησιμοποιείται λόγω μείωσης της παραγωγικής δραστηριότητας.

Επιπρόσθετα, σαφές ήταν το μήνυμα της αντιπροέδρου της εισηγμένης Ελευθερίας Μουζάκη στο πλαίσιο της πρόσφατης τακτικής γενικής συνέλευσης: μείωση κόστους, προσαρμογή στα νέα δεδομένα, ρεαλιστική και δυναμική προώθηση των πωλήσεων.

 

Βωβός: Μέσα στον Ιούλιο, όπως δηλώνει η διοίκηση της Μπ. Βωβός, επίκειται η κατάθεση των επιχειρηματικών σχεδίων του ομίλου, με τη σύμφωνη γνώμη των βασικών της πιστωτών της, προκειμένου να υλοποιηθεί η συμφωνία διάσωσης με βάση τις διατάξεις του άρθρου 99 (βλέπε παλαιότερο δημοσίευμα του Euro2day.gr).

Ωστόσο, πριν από τις τελικές αποφάσεις (μεταξύ των οποίων και μετοχοποίηση χρεών από τις πιστώτριες τράπεζες), πρώτον, ολοκληρώθηκε στο πρώτο εξάμηνο η αποχώρηση 46 εργαζομένων και, δεύτερον, συμφωνήθηκε με την Alpha Bank και την Πειραιώς η μείωση του επιτοκίου χορηγήσεων στο Euribor έτους συν 100 μονάδες βάσης.

Στις 31/12/2013 τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ήταν αρνητικά (-410,8 εκατ. ευρώ), οι τραπεζικές υποχρεώσεις υπερέβαιναν τα 400 εκατ. ευρώ, η αξία των επενδυτικών ακινήτων ανερχόταν στα 210 εκατ. ευρώ, ενώ στον λογαριασμό «προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» περιλαμβάνονταν και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από καταγγελθείσες συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ύψους 136,5 εκατ. ευρώ.

ΥΓ.: Ο ορκωτός ελεγκτής εξέφρασε αρνητική γνώμη για τον ισολογισμό του 2013.

 

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 19.540.000 ευρώ προχωρά η 100% θυγατρική της ΔΕΗ, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ποσό που θα καλυφθεί στο σύνολό του από τον βασικό μέτοχο.

Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και στην εκμετάλλευση αιολικών, μικρών υδροηλεκτρικών και φωτοβολταϊκών μονάδων, είναι η δεύτερη φορά που προχωρά σε αύξηση Μ.Κ. την τελευταία διετία, καθώς και το 2013 το είχε και πάλι αυξήσει κατά 13.625.000 ευρώ. Η εταιρεία σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο 2014-18, προγραμματίζει επενδύσεις περίπου 400 εκατ. ευρώ σε μονάδες ΑΠΕ, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς τους να φτάσει τα 331 MW.

To 2013 είχε κέρδη προ φόρων 8,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,4 εκατ. το 2012, ενώ για το 2014 προϋπολογίζει έσοδα 30,6 εκατ., έναντι 28,4 εκατ. το 2013.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v