Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Μαϊ 6 2015

Τράπεζες: Γιατί αντέχουν «κούρεμα» ως και 10%

Τράπεζες: Γιατί αντέχουν «κούρεμα» ως και 10%

Τη δυνατότητα να αντέξουν ένα επιπρόσθετο κούρεμα της τάξης του 10% στην ονομαστική αξία των ενεχύρων τους έχουν οι εγχώριες τράπεζες, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο μέχρι τον Ιούνιο η σταθερότητα του συστήματος.

Με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Ελλάδος οι εγχώριες τράπεζες έχουν, αυτή τη στιγμή, κατατεθειμένα ενέχυρα στο ευρωσύστημα, ονομαστικής αξίας περίπου 177,3 δισ. ευρώ.

Εξ αυτών τα 40,3 δισ. ευρώ έχουν δοθεί στην ΕΚΤ και είναι ομόλογα EFSF ή δάνεια υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Έναντι αυτών οι τράπεζες αντλούν από την ΕΚΤ ρευστότητα ύψους 38,07 δισ. ευρώ. Δηλαδή, το μέσο haircut για δανεισμό από την ΕΚΤ διαμορφώνεται σε περίπου 4%.

Η συγκεκριμένη κατηγορία ενεχύρων δεν δύναται πρακτικά να απομειωθεί περαιτέρω καθώς πρόκειται κατά κύριο λόγο για ομόλογα EFSF (σ.σ περίπου 38 με 39 δισ. ευρώ) που έχουν πάρει οι τράπεζες στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής τους ή της απορρόφησης υγιών στοιχείων ενεργητικού πιστωτικών ιδρυμάτων που διασπάστηκαν.

Στην ΤτΕ οι τράπεζες έχουν κατατεθειμένα ενέχυρα ονομαστικής αξίας 137 δισ. ευρώ. Έναντι αυτών έχουν αντλήσει από τον έκτακτο μηχανισμό (ELA) ρευστότητα της τάξης των 70 δισ. ευρώ.

Θεωρητικά, δηλαδή, το μέσο haircut για τον δανεισμό από τον ELA ανέρχεται σε 50%. Πρόκειται, όμως, για παραπλανητική εικόνα. Στην πραγματικότητα οι τράπεζες έχουν κατατεθειμένα στην ΤτΕ ενέχυρα αξίας περίπου 25 δισ. ευρώ τα οποία δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει.

Το μέσο haircut για άντληση ρευστότητας από τον ELA ανέρχεται σε περίπου 35% και χονδρικά χωρίζεται ως εξής: Για τα ομόλογα με εγγύηση Δημοσίου η μέση απομείωση αξίας αγγίζει το 25% και για τα υπόλοιπα ενέχυρα (δάνεια, κρατικά ομόλογα, έντοκα κ.α.) κυμαίνεται περίπου στο 45%.

Επιπρόσθετα, οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν νέες εγγυήσεις Δημοσίου ύψους περίπου 18,5 δισ. ευρώ, αν θεωρηθεί ως ανώτατο όριο τα 52 δισ. ευρώ του περασμένου Ιανουαρίου.

Έχοντας ως εφεδρεία ενέχυρα ονομαστικής αξίας 43,5 δισ. οι τράπεζες μπορούν να αντέξουν ένα επιπρόσθετο κούρεμα της τάξης του 10% (σ.σ από το 35% στο 45%). Θα καλύψουν, δηλαδή, με τα ενέχυρα που βρίσκονται αχρησιμοποίητα στην ΤτΕ την ανάγκη πρόσθετων εξασφαλίσεων και θα τους μείνουν assets με τα οποία μπορούν να δανειστούν πρόσθετη ρευστότητα της τάξης των 10 δισ. ευρώ.

Σε περίπτωση που το μέσο haircut για τη ρευστότητα από τον ELA αυξηθεί κατά 20% (σ.σ από 35% σε 55%) οι τράπεζες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατάσταση σοκ ενώ ο χρόνος για μια συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και εταίρων θα γίνει κυριολεκτικά ασφυκτικός.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v