Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Δεκ 2 2015

Tips από το ενημερωτικό δελτίο της Alpha Bank

Tips από το ενημερωτικό δελτίο της Alpha Bank

ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ: Όπως αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών εξορθολογισμού κόστους, αναμένεται περαιτέρω μείωση του δικτύου καταστημάτων και προσωπικού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για το τελευταίο τρίμηνο 2015.

Κίνηση που αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση των προ προβλέψεων αποτελεσμάτων σε ενοποιημένη βάση και κατά το τρέχον δ' τρίμηνο.

 

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ: Η συνολική έκθεση του Ομίλου προς το ελληνικό δημόσιο ανήλθε σε 5,5 δισ. ευρώ περίπου, κατά την 30.9.2015.

Εξ αυτών το 1,3 δισ. ευρώ είναι δάνεια προς δημόσιες επιχειρήσεις/φορείς/οργανισμούς, 3,9 δισ. ομόλογα ελληνικού δημοσίου, 200 εκατ. αξιόγραφα εκδόσεως δημόσιων επιχειρήσεων/φορέων/οργανισμών και 100 εκατ. ευρώ καθαρά παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα.

 

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ: H χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ανήλθε στις 30/9 σε 27,1 δισ. ευρώ και αποτελείται από 4,9 δισ. χρηματοδότηση από την ΕΚΤ και 22,2 δισ. ευρώ μέσω του ELA.

Το διαθέσιμο ενέχυρο για χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ανέρχεται, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, σε 2,8 δισ. από 7,0 δισ. την 31.12.2014. Οι εκροές των καταθέσεων του Ομίλου ήταν €13,1 δισ. μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου 2014 και 30 Σεπτεμβρίου 2015.

 

DTC: Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που υπάγονται στον νόμο Χαρδούβελη, όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα, ανέρχονται σε 3,4 δισ. ευρώ και αποτελούν το 77,8% των συνολικών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων του ομίλου και το 6,8% του σταθμισμένου ενεργητικού.

 

ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: Το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας πριν τις απομειώσεις ανήλθε στις 30.9 στο 36,5%.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) ανήλθαν κατά την ίδια ημερομηνία στο 49,9% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (σ.σ. προ απομειώσεων).

Επιπρόσθετες αυξήσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω των πρόσφατων γεγονότων ενδέχεται να εμφανιστούν το 2015 και το επόμενο έτος, σύμφωνα με όσα εκτιμά η διοίκησή της στο ενημερωτικό δελτίο.

 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: Oι νέες χορηγήσεις και δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά αναμένεται να διατηρηθούν σε σταθερά επίπεδα, υποβοηθούμενα κυρίως από την αναμενόμενη επανέναρξη μεγάλων έργων υποδομής και την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ.

Οι λόγοι για την καθήλωση των χορηγήσεων είναι γνωστοί: η σημαντική πτώση στα διαθέσιμα εισοδήματα των νοικοκυριών και στα κέρδη των επιχειρήσεων από την επιβολή των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής και η επιδείνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Όσον αφορά στις καταθέσεις αναμένεται σταδιακή ανάκτηση όσων αποσύρθηκαν τους τελευταίους μήνες.
Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου ο Όμιλος έχει παρουσία, αναμένεται οριακή αύξηση των καταθέσεων κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2015.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v