Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Δεκ 3 2015

Καρέλιας: Εγινε μια... ΑΕΔΑΚ από μόνος του!

Καρέλιας: Εγινε μια... ΑΕΔΑΚ από μόνος του!

Για τα ολοένα και αυξανόμενα κέρδη της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια, όπως και για τα «γενναιόδωρα» μερίσματα που διανέμει η εισηγμένη, έχουν γραφτεί πολλά.

Το νέο όμως που προκύπτει από τις λογιστικές καταστάσεις του εννεαμήνου είναι πως ο Όμιλος θα μπορούσε να δημιουργήσει μια... μεγάλη ΑΕΔΑΚ, χρησιμοποιώντας μέρος μόνο των διαθεσίμων του.

Συγκεκριμένα, ενώ στις αρχές του 2015 η εισηγμένη είχε μηδενικές τραπεζικές υποχρεώσεις και διαθέσιμα (ταμείο) 263,4 εκατ. ευρώ, στις 30 Σεπτεμβρίου βρέθηκε με μηδενικές τραπεζικές υποχρεώσεις και με διαθέσιμα 175,58 εκατ. ευρώ.

Αλλά και με «επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων» ύψους 138,732 εκατ. ευρώ. Πρόκειται ουσιαστικά για μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού, εκδόσεων UBS και Deutsche Bank (85,8 και 52,86 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα).

Το γεγονός μάλιστα ότι τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια τοποθετούνται σε χρεόγραφα χαμηλού ρίσκου και βραχυχρόνιας διάρκειας (έως ένα έτος) δημιουργούν την εντύπωση πως η διοίκηση προχώρησε στη συγκεκριμένη επένδυση προκειμένου να προφυλαχθεί από τον κίνδυνο των κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση, ολόκληρες ελληνικές ΑΕΔΑΚ δεν έχουν τόσο μεγάλα ποσά τοποθετημένα σε αμοιβαία κεφάλαια, όπως ο Καρέλιας, αν λάβουμε υπόψη ότι τα μετρητά και τα Α/Κ της 30ής Σεπτεμβρίου αθροίζονταν το 2015 σε κάτι παραπάνω από 314 εκατ. ευρώ!

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v