Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Σεπ 19 2018

Η Μυτιληναίος και τα 110 εκατ. ευρώ των μετόχων

Η Μυτιληναίος και τα 110 εκατ. ευρώ των μετόχων

Μία από τις ελάχιστες εγχώριες εισηγμένες εταιρείες που χρησιμοποιεί σύγχρονες χρηματοοικονομικές μεθόδους για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αλλά και των αποδόσεών της είναι η Μυτιληναίος. Αξιοποιεί τη μέθοδο της προστιθέμενης οικονομικής αξίας (Economic Added Value - EVA), η οποία μετρά με χρηματικές μονάδες πόσο μεταβλήθηκε η περιουσία των μετόχων σε κάθε χρήση.

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία έχει το πλεονέκτημα ότι εντοπίζει έγκαιρα και αποτελεσματικά αποκλίσεις από τους στόχους, βοηθώντας στη λήψη των αντίστοιχων διορθωτικών μέτρων.

Για τον υπολογισμό της λαμβάνονται υπόψη τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), η αποδοτικότητα των απασχολούμενων κεφαλαίων (RoCE - Return on Capital Employed), η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (RoE - Return on Equity) και το μέσο κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης (WACC - Weighted Average Cost of Capital), το οποίο λαμβάνει υπόψη τη χρηματοοικονομική της διάρθρωση, δηλαδή την αναλογία ξένων και ιδίων κεφαλαίων επί των απασχολούμενων κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εταιρείας, οι παραπάνω δείκτες για την περίοδο 1.1 - 30.6.2018 σε ετησιοποιημένη βάση αλλά και την προηγούμενη χρήση είχαν ως θετικό αποτέλεσμα 190 εκατ. ευρώ για το 2017 και πάνω από 110 εκατ. (112 εκατ. ευρώ για την ακρίβεια) για το 2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v