Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Ιουν 6 2020

Το «ταμείο» της Entersoft και τα σενάρια επιστροφής κεφαλαίου

Το «ταμείο» της Entersoft και τα σενάρια επιστροφής κεφαλαίου

Εξαιρετικά ήταν τα αποτελέσματα της Entersoft για το 2019: Διψήφιο ποσοστό αύξησης εσόδων, εκτίναξη καθαρών κερδών στα 2,235 εκατ. ευρώ (από 1,5 εκατ. το 2018, παρά την έκτακτη απομείωση ύψους 370 χιλιάδων ευρώ), θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές άνω του 1,5 εκατ. ευρώ και αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων στο 21%.

Στο μέτωπο της ρευστότητας τώρα, τα διαθέσιμα της 31ης/12/2019 (2,8 εκατ. ευρώ) σε συνδυασμό με το συνολικό τραπεζικό δανεισμό των 853 χιλ. ευρώ, οδηγούν σε ένα θετικό καθαρό ταμείο (net cash) ύψους 1,94 εκατ. ευρώ.

Στο ποσό αυτό βέβαια θα πρέπει να προστεθούν δύο ακόμη κονδύλια. Πρώτον, τα 468 χιλ. ευρώ του λογαριασμού «χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμημένα στην εύλογη αξία» (πρόκειται για τραπεζικό ομόλογο του εξωτερικού) και δεύτερον τα 3,8 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν το φετινό Μάρτιο μέσα από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Άρα, μια πρώτη προσέγγιση για το τρέχον θετικό καθαρό ταμείο αναφέρεται σε ένα ποσό γύρω στα 6,2 εκατ. ευρώ (περίπου στο 17% της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας της εισηγμένης).

Η φετινή χρονιά βέβαια κρύβει αρκετές αβεβαιότητες και για το λόγο αυτό (αλλά και ενδεχομένως εξ’ αιτίας της διεκδίκησης της εξαγοράς μέρους της SingularLogic) η διοίκηση της Entersoft θα προτείνει στην επικείμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος.

Ωστόσο, κύκλοι της αγοράς δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο μιας απόφασης για επιστροφή κεφαλαίου προς τα τέλη της χρονιάς, αναλόγως και των εξελίξεων που θα έχουν μεσολαβήσει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v