Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Entersoft: Αύξηση 12% στα καθαρά έσοδα το 2019

Συνολικά τα καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 15,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση κατά 47% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ποιες είναι οι φετινές προοπτικές.

Entersoft: Αύξηση 12% στα καθαρά έσοδα το 2019

Σε ακόμα μία θετική χρονιά εξελίχτηκε το 2019 για τον Όμιλο της Entersoft. Η αναπτυξιακή της πορεία προήλθε από οργανική ανάπτυξη λόγω της απόκτησης πολλών νέων σημαντικών πελατών σε όλα τα βασικά προϊόντα και υπηρεσίες της (ERP, CRM, WMS, ηλεκτρονική τιμολόγηση, Cloud Services κ.λπ.).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Entersoft, συνολικά τα καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 15,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12% περίπου, ενώ τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση κατά 47% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ανήλθαν σε 2,9 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα στην παρούσα χρήση επιβαρύνθηκαν με μη επαναλαμβανόμενο ποσό περίπου 0,37 εκατ. €, λόγω απομείωσης υπεραξίας θυγατρικών εταιρειών που έχουν απορροφηθεί πλήρως από τη μητρική.

Η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται στις οικονομίες κλίμακας που δημιουργεί η ανάπτυξη των εσόδων, αλλά και στην καλή εμπορική πορεία που έχουν πλέον τα νέα προϊόντα WMS και οι υπηρεσίες Cloud Software as a Service και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης, σημειώνει η εταιρεία.

Στον τομέα των ERP, CRM και Enterprise Mobility συστημάτων, η εταιρεία συνέχισε την διείσδυση σε νέους πελάτες όλων των μεγεθών (μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις), είτε με απευθείας είτε με έμμεσες πωλήσεις μέσω των μεταπωλητών της. Από τις πιο εμβληματικές συμφωνίες με αναγνωρίσιμες επιχειρήσεις κι οργανισμούς ήταν οι υπογραφές συμβάσεων με την Εθνική Λυρική Σκηνή, τον όμιλο Audiovisual, τον Όμιλο Λάμψα (Μεγάλη Βρετανία), τη BETA Χρηματιστηριακή, τη Mevaco, τον πτηνοτροφικό συνεταιρισμό ΠΙΝΔΟΣ, την Betty Ice (θυγατρική της Unilever Romania) καθώς και ένα νέο μεγάλο έργο στην Japan Tobacco International στη Ρουμανία. Στον τομέα των Warehouse Management and Logistics συστημάτων (WMS), που αποτελεί πρόσφατη επένδυση, η εταιρεία αύξησε τα μερίδιά της υπογράφοντας περί τις 20 νέες συμβάσεις ενώ εκατοντάδες νέες εταιρείες προστέθηκαν στο δίκτυο ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Retail Link, ενισχύοντας τα ετησίως επαναλαμβανόμενα έσοδά της.

Οπως επισημαίνει η Entersoft, τα τελευταία χρόνια ο όμιλος καταγράφει με συνέπεια διψήφια ποσοστά ανόδου των εσόδων και των κερδών. Στις αρχές του 2020, το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ενέκρινε την εισαγωγή της εταιρείας στην Κύρια Αγορά με αύξηση κεφαλαίου. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, επιδίωξη της διοίκησης είναι να χρησιμοποιήσει τα αντληθέντα κεφάλαια για να ενισχύσει στο μέλλον τους ρυθμούς ανάπτυξης, με εξαγορές μικρότερων σε μέγεθος εταιρειών που θα εμπλουτίσουν το πελατολόγιο και τις λύσεις της.

Οι φετινές προοπτικές

Όπως αναφέρει η εταιρεία, «παρόλο που μέχρι τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, τα τελευταία δεν φαινόταν να έχουν επηρεαστεί σημαντικά, η διοίκηση αναμένει αυτό να συμβεί μετά το 2ο τετράμηνο του 2020. Όμως δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή και βέβαια συμπεράσματα για το ύψος αυτής της επίδρασης σχετικά με την εξέλιξη των εσόδων και των αποτελεσμάτων των εταιρειών του Ομίλου. Υπάρχουν αρχικές ενδείξεις για ακύρωση παραγγελιών νέων έργων ή και ήπιας κλίμακας αναβολής έργων. Στον Όμιλο υπάρχουν βέβαια και δραστηριότητες όπως αυτές της θυγατρικής Retail Link (π.χ. ηλεκτρονική τιμολόγηση και EDI στα Supermarkets), που δεν φαίνεται να επηρεάζονται από την πανδημία.

Ειδικότερα, η διοίκηση της Entersoft σημειώνει: «Για το 2020 η στρατηγική του Ομίλου στοχεύει στα παρακάτω:

• Συνέχιση των ρυθμών ανάπτυξης αντίστοιχων με τα προηγούμενα χρόνια σε ότι αφορά core προϊόντα κι υπηρεσίες του Ομίλου όπως τα συστήματα ERP, CRM και Enterprise Mobility.

• Περαιτέρω ενίσχυση των ρυθμών ανάπτυξης στα συστήματα Logistics και Warehouse management systems (WMS).

• Ενίσχυση της ηγετικής θέσης της θυγατρικής Retail Link με περαιτέρω ανάπτυξη στα συστήματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI)

• Συνέχιση στους αναπτυξιακούς ρυθμούς σε Ρουμανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

• Ενίσχυση των ρυθμών ανάπτυξης μέσα από στοχευμένες εξαγορές πλειοψηφικών ποσοστών μικρότερων της Entersoft εταιρειών σε τζίρο ή δραστηριοτήτων εταιρειών.

• Αύξηση της κερδοφορίας με ρυθμό μεγαλύτερο από την αύξηση των εσόδων.

Όλα τα παραπάνω τελούν διαρκώς υπό επανεξέταση λόγω της ξαφνικής εμφάνισης της πανδημίας Covid-19. Σε ό,τι αφορά την οργανική μας ανάπτυξη, σε πρώτη φάση εστιάζουμε στη διατήρηση της καλής ρευστότητας του Ομίλου αλλά και των ετησίως επαναλαμβανόμενων εσόδων (recurring revenues) από την εγκατεστημένη βάση πελατών.

Επίσης εστιάζουμε σε προϊόντα και υπηρεσίες που φαίνονται να μην επηρεάζονται ιδιαίτερα αρνητικά από τη συγκυρία όπως είναι τα έσοδα από λογισμικά για Internet B2B πωλήσεις και συστήματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Ταυτόχρονα δίνεται έμφαση σε κάθετες αγορές που παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση μέσα στην πανδημία όπως π.χ. Τρόφιμα, Φάρμακα, Ιατρικός εξοπλισμός κ.λπ.

Τέλος, παρακολουθούμε τις εξελίξεις σχετικά με την υιοθέτηση κι εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων από την ΑΑΔΕ, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει θετικά τα έσοδα από νέες εκδόσεις λογισμικού και υπηρεσίες τόσο την Entersoft όσο και στη θυγατρική Retail Link.

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε νέα προϊόντα κι υπηρεσίες, συνεχίζουμε τις επενδύσεις σε νέα υποσυστήματα λογισμικού για τη Διαχείριση της Βιομηχανικής Παραγωγής, το Enterprise Mobility καθώς και νέες υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η θυγατρική εταιρεία Retail Link συνεχίζει απρόσκοπτα τις επενδύσεις της σε νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που θα έχει αυξημένες δυνατότητες ανάπτυξης του πελατολογίου και θα υλοποιεί όλες τις σχεδιαζόμενες κι επικείμενες απαιτήσεις της ΑΑΔΕ από Παρόχους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης καθώς και των σχεδιαζόμενων αλλαγών στα Ηλεκτρονικά Βιβλία (myData). Η διοίκηση κρίνει ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται ανάγκη αναστολής αυτών των επενδύσεων, που θα καταστήσουν τον Όμιλο ακόμα πιο ισχυρό κι ανταγωνιστικό την επομένη της πανδημίας».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v