Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Μαϊ 3 2022

Κινήσεις για να «σωθεί» η Βαρβαρέσος - Tips από τα αποτελέσματα Σπύρου, Medicon και Revoil

Κινήσεις για να «σωθεί» η Βαρβαρέσος - Tips από τα αποτελέσματα Σπύρου, Medicon και Revoil

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ: Παρά το έντονα ζημιογόνο αποτέλεσμά της και το δυσθεώρητο ύψος των υποχρεώσεών της, η διοίκηση της νηματουργίας θεωρεί ότι η εταιρεία μπορεί να διασωθεί και για τον λόγο αυτό:

Πρώτον, έχει καταθέσει αίτημα λήψης προληπτικών μέτρων έναντι επιθετικών ενεργειών, υπόθεση που είναι προγραμματισμένη να εκδικαστεί την 1η Ιουνίου του 2022.

Και δεύτερον, συνεχίζει να βρίσκεται σε επαφές για την προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή, με «όπλο» το πόρισμα του «restructuring business plan» που εκπόνησε η Grant Thornton και θεωρεί τη βορειοελλαδίτικη νηματουργία ως λειτουργικά βιώσιμη (διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και παράγει νήματα υψηλής ποιότητας, ωστόσο οι επιδόσεις της φρενάρονται από την έλλειψη ρευστότητας).

Τα εμπόδια βέβαια που θα πρέπει να ξεπεραστούν είναι μεγάλα, καθώς πέρα από το αρνητικό EBITDA που σημείωσε η εισηγμένη το 2021, έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια (-17,8 εκατ. ευρώ) και αρνητικό κεφάλαιο κίνησης 35,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, προϋπόθεση προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή είναι ένα ιδιαίτερα γενναίο «κούρεμα» υποχρεώσεων, με βασικότερους πιστωτές τις τράπεζες (καθαρός δανεισμός στις 31/12/2021 στα 13,78 εκατ. ευρώ) και τη ΔΕΗ (το μεγαλύτερο τμήμα από το λογαριασμό «προμηθευτές» ύψους 21,24 εκατ. ευρώ).

Και μπορεί βέβαια η λήψη προληπτικών μέτρων να δώσει χρονικές ανάσες στην εισηγμένη, ωστόσο το μεγάλο ζητούμενο είναι η όσο το δυνατόν γρηγορότερη υποβολή αίτησης επικύρωσης συμφωνίας με τους πιστωτές, προκειμένου η Βαρβαρέσος να μπορέσει να αλλάξει σελίδα.

 

ΣΠΥΡΟΥ: Με καθαρό δανεισμό 13,82 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια μόλις 660 χιλ. ευρώ έκλεισε το 2021 για τον Αγροτικό Οίκο Σπύρου.

Μάλιστα, το ύψος των ιδίων κεφαλαίων θα είχε πιθανότατα περάσει σε αρνητικό έδαφος, αν δεν προέκυπτε άνοδος στην εύλογη αξία των επενδυτικών της ακινήτων, ή αν δεν είχαμε +3,34 εκατ. ευρώ «έσοδα από διαφορά προεξόφλησης άτοκων υποχρεώσεων».

Τα προαναφερθέντα κονδύλια έδωσαν την ευκαιρία στην εισηγμένη να λογιστικοποιήσει και έκτακτες ζημίες, μεταξύ των οποίων καταστροφή αποθεμάτων και «αναγνώριση ρήτρας αποζημίωσης» 750 χιλ. ευρώ (αποζημίωση στον αντισυμβαλλόμενο επειδή δεν κατάφερε να του πουλήσει το ακίνητό της).

Προκλήσεις…

 

MEDICON: Η εισηγμένη εταιρεία ευνοήθηκε σημαντικά από τη διενέργεια διαγνωστικών τεστ για την πανδημία, τόσο πέρυσι (εκτίναξη καθαρών κερδών από τα 753 χιλ. στα 3,07 εκατ. ευρώ) όσο και κατά το πρώτο φετινό τετράμηνο.

Σαφώς μονοψήφιο το P/E της μετοχής με βάση τα περυσινά αποτελέσματα, ωστόσο μεγαλύτερη σημασία έχει η δραστική μείωση του καθαρού δανεισμού από τα 6,11 στο 1,73 εκατ. ευρώ (δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA πολύ χαμηλότερος της μονάδας).

Και να σκεφτεί κανείς ότι πριν από λίγα χρόνια, η ρευστότητα και η βιωσιμότητα της εισηγμένης είχε δοκιμαστεί έντονα από το κούρεμα των κρατικών ομολόγων που υποχρεωτικά είχε λάβει από το Δημόσιο, ως αντίτιμο για τα προϊόντα με τα οποία προμήθευε τα κρατικά νοσοκομεία.

Όπως φαίνεται, τα δύσκολα ανήκουν πλέον στο παρελθόν…

 

REVOIL: Πολλοί, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της Revoil, έμειναν στην αύξηση των καθαρών κερδών (από τα 3,24 στα 4,7 εκατ. ευρώ) και στο μονοψήφιο P/E της μετοχής. Το βασικότερο ωστόσο στοιχείο των αποτελεσμάτων ήταν η επίτευξη θετικών ελεύθερων ταμειακών ροών ύψους 12,75 εκατ. ευρώ!

Γενικότερα, η Revoil, μετά το κλείσιμο της πληγής που προκάλεσε η ναυτιλιακή δραστηριότητα, έχει μετεξελιχθεί σε μια εταιρεία που παράγει συστηματικά κέρδη και μειώνει κάθε χρόνο τον καθαρό της δανεισμό, ο οποίος από τα 41,38 εκατ. του 2017 υποχώρησε στο τέλος της περυσινής χρήσης στα 22,6 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τόσο η διοίκηση της Revoil όσο και εκείνες των άλλων εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών πιστεύουν ότι ο κλάδος δεν κινδυνεύει από την πράσινη μετάβαση της οικονομίας, αλλά αντίθετα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v