Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Σεπ 4 2008

Η HoL, η αρνητική καθαρή θέση και η ΑΜΚ

Η HoL, η αρνητική καθαρή θέση και η ΑΜΚ
Με αρνητική καθαρή θέση βρέθηκε στις 30/6 η Hellas On Line στην πρώτη δημοσίευση λογιστικής κατάστασης μετά την απορρόφησή της από τη Unibrain.

Η HoL στις 30/6 εμφάνισε αρνητική καθαρή θέση σε επίπεδο ομίλου 3,4 εκατ. ευρώ και σε επίπεδο εταιρίας 6,1 εκατ. ευρώ λόγω των νέων ζημιών που είχαν ως αποτέλεσμα οι ζημίες εις νέο να ανέλθουν στα 98,1 εκατ. ευρώ στον όμιλο με καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 89,8 εκατ. ευρώ.

Έτσι, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας στις 30/6 είναι κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου της και επομένως συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του 2190/1920. Ήτοι, θα πρέπει να προχωρήσει σε κεφαλαιακή ενδυνάμωσή της εντός των επόμενων μηνών.

Η γενική συνέλευση των μετόχων της HoL έχει αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 150 εκατ. ευρώ. Αύξηση που, όμως, έχει μετατεθεί χρονικά λόγω της δυσμενούς χρηματιστηριακής συγκυρίας.

Επιπλέον, η διοίκηση της εταιρίας βρίσκεται πολύ κοντά, όπως μας πληροφορεί η αναλυτική κατάσταση εξαμήνου, στην ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης νέου κοινοπρακτικού δανείου για τη χρηματοδότηση του συνόλου του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v