Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Οκτ 31 2005

Η ΜΟΧΛΟΣ, ο ορκωτός και το εξάμηνο

Οι παρατηρήσεις του ορκωτού στις λογιστικές καταστάσεις εξαμήνου της εταιρίας ”ΜΟΧΛΟΣ” μόλις υπέπεσαν (έστω λίγο καθυστερημένα) στην αντίληψη της στήλης.

Μας εντυπωσίασαν όμως, καθώς μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι ”κατά την αποτίμηση των έργων σε εξέλιξη με βάση το ΔΛΠ 11 υπήρξαν υπολογιστικά λάθη”(!!).

Εξ αυτού, αναφέρει ο ορκωτός, ”αδυνατούμε να εκφράσουμε άποψη για την ακρίβεια των κονδυλίων ”απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια” (σ.σ. κονδύλι συνολικού ύψους 64,5 εκατ. ευρώ στην ενοποιημένη κατάσταση) και ”λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις” (σ.σ. κονδύλι ύψους 24,5 εκατ. ευρώ στην ενοποιημένη κατάσταση), καθώς και την τυχόν επίπτωσή τους στα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια”.

Ακόμη, αναφέρει ότι μια συμμετοχή, στην εταιρία EUROROM, έγινε στην τιμή κτήσης (περίπου 6 εκατ. ευρώ) χωρίς τη διενέργεια ελέγχου απομείωσης της συμμετοχής ”παρότι υφίστανται ενδείξεις απομείωσης της αξίας της”, οπότε ο ορκωτός αρνήθηκε να εκφράσει άποψη για την ορθή αποτίμηση της συγκεκριμένης συμμετοχής.

Κι έτσι ο ορκωτός καταλήγει την επισκόπησή του με μια σειρά από... ”αν” και εξαιρέσεις...

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v