Μιχαήλ Γελαντάλις

Στη θέση του Εκηβόλου
ο Μιχαήλ Γελαντάλις

Αποποίηση ευθυνών
Τετ 28 Ιαν

Κατάργηση "εμπορευσιμότητας": Μια καλή αρχή

Άμεσα, πιθανόν στο Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου την επόμενη Πέμπτη, εκτιμάται πως θα αποφασιστεί η κατάργηση του κριτηρίου εμπορευσιμότητας.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό θέμα του euro2day, μετοχές 49 εισηγμένων (δηλαδή μία στις έξι εταιρίες) βρίσκονται σε διαπραγμάτευση στην κατηγορία ειδικών χρηματιστηριακών χαρακτηριστικών.

Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην αγορά μας, πληθώρα μετοχών -λόγω περιορισμένης εμπορευσιμότητας- αναμένεται να αλλάξει κατηγορία στην επόμενη αναθεώρηση.

Αυτό που απασχολεί περισσότερο τους φορείς είναι να μην υποβιβαστούν εταιρίες της μεγάλης κεφαλαιοποίησης προς τη μεσαία και χαμηλότερα, ενδεχόμενο που θα μείωνε ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητα του Χ.Α.

Ούτως ή άλλως, περιορισμένο το ενδιαφέρον, απόντες οι περισσότεροι ξένοι και ο τζίρος κολλημένος στα 100 - 120 εκατομμύρια ευρώ, που συγκεντρώνονται σε μία μικρή ομάδα μετοχών. Δεδομένης της κατάστασης, η προωθούμενη κατάργηση του κριτηρίου -που σημειωτέον δεν ισχύει σε άλλες μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές- θα μπορούσε να δώσει μια κάποια διέξοδο κυρίως για μετοχές εταιριών του FTSE Mid 40 και λιγοστών του Small Cap 80.

Έτσι κι αλλιώς, όπως έχουν τα πράγματα λίγες είναι οι κινήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν σε αυτή τη φάση και να δώσουν μικρές ανάσες στην αγορά. Τα κυριότερα προβλήματα της αγοράς είναι περισσότερο η αξιοπιστία και η χαμηλή σχέση εμπιστοσύνης, το έλλειμμα πληροφόρησης - ενημέρωσης και η απουσία ευρύτερης μακροπρόθεσμης στρατηγικής.

Καλό το μέτρο που προωθούν οι αρμόδιοι, αλλά θα πρέπει να είναι το πρώτο (*) από μία σειρά κινήσεων που σε  β ά θ ο ς  χρόνου θα μπορούσαν να καταστήσουν το Χ.Α. ξανά "αγοράσιμο".

Τώρα, που συνεχίζεται η αποχώρηση των… φραγκολεβαντίνων, των ξένων αναλυτών, των ειδημόνων, θα ήταν πρώτης τάξεως ευκαιρία για έναν συνολικότερο επαναπροσδιορισμό του θεσμού. Για να μπορέσει κάποια στιγμή το Χ.Α. να αποτελέσει και πάλι "επενδυτικό τόπο" και δεξαμενή άντλησης φθηνότερων κεφαλαίων.

(*) Σε αυτή τη λογική θα ήταν χρήσιμο να επανεξεταστούν, για παράδειγμα, η διαδικασία δημόσιας πρότασης, το πλαίσιο απόσυρσης μίας εταιρίας, τα δικαιώματα των μειοψηφούντων μετόχων, ο ρόλος των ξένων θεσμικών με παράλληλη αναβάθμιση των εγχώριων φορέων και βεβαίως η ουσιαστικότερη (και αποτελεσματικότερη) εποπτεία της αγοράς. Και βλέπουμε…

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v