Μιχαήλ Γελαντάλις

Στη θέση του Εκηβόλου
ο Μιχαήλ Γελαντάλις

Αποποίηση ευθυνών
Νοε 20 2009

Η 3Ε, το ηθικό και το νόμιμο

Εγκρίθηκε από το Χ.Α. η επιστροφή κεφαλαίου (1,5 ευρώ ανά μετοχή) στους μετόχους της Coca Cola Hellenic (όπως ανέφερε χθες το euro2day στο σχόλιο αγοράς της 14ης/18). Λεπτομέρειες αναφέρονται σε σχετικό θέμα με τίτλο: Επιστροφή κεφαλαίου από 3Ε.

Πρόκειται για ακόμα μία ενέργεια των μεγαλομετόχων του ομίλου (Coca Cola Hellenic - Frigoglass), που εκ των πραγμάτων και λόγω της συγκυρίας "σηκώνει αρκετή συζήτηση".

Το προφανές είναι πως με την κίνηση αυτή ωφελούνται ό λ ο ι οι μέτοχοι της εισηγμένης και βεβαίως αναλογικά οι έχοντες την πλειοψηφία (κυρίως η KarTess συμφερόντων των οικογενειών Δαυίδ - Λεβέντη, με ποσοστό 29,5%, οι Αμερικανοί της The Coca Cola Company με 23,9%, ο Olayan (Competrol με 5,1%) και η Credit Suisse με 5,08%).

Βάσει της συμμετοχής και του αριθμού εισηγμένων τίτλων (365.407.848 χρεόγραφα), οι επιχειρηματίες βασικοί μέτοχοι έχουν λαμβάνειν από τις αρχές Δεκεμβρίου περί τα 162 εκατ. ευρώ. Αναλογικά η TCCC άλλα 131 εκατ. ευρώ.

Στις 9/11 το Reuters ανέφερε την "έκδοση ομολόγου σε ευρώ, 7ετούς διάρκειας, ύψους 300 εκατ. ευρώ με στόχευση για την αποτίμηση του τίτλου στα mid swaps συν 110 - 115 μονάδες βάσης, ενώ ανάδοχοι είναι η Bank of America - Merrill Lynch, η Citigroup και η Goldman Sachs" .

Η στήλη επικοινώνησε με τον όμιλο ρωτώντας περισσότερα για την επιστροφή και τη σκοπιμότητα της κίνησης. Πράγματι, τόσο η κεφαλαιακή επάρκεια και τα διαθέσιμα όσο και η πιστοληπτική αξιολόγηση από την S&P με "Α" επιβεβαιώνουν το μέγεθος και το βάθος της Coca Cola Hellenic.

Ειπώθηκε επίσης πως υπάρχει κεφάλαιο "έτοιμο ανά πάσα στιγμή να εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε ευκαιρία εξαγοράς μεγέθους έως 250 εκατ. ευρώ". Διευκρινίστηκε επιπλέον πως "σε αυτήν τη φάση δεν υφίσταται κάτι συγκεκριμένο πέραν της γνωστής πρόθεσης για ενδεχόμενη κίνηση στη ρωσική αγορά νερού".

Όσον αφορά στην επιστροφή κεφαλαίου (που ωφελεί πρωτίστως τους μεγαλομετόχους), υπενθυμίστηκε ότι η προηγούμενη επιστροφή κεφαλαίου είχε γίνει το 2003. Όπως και είναι το ορθό.

Όμως, ενδιάμεσα η διοίκηση -μεσούσης της κρίσης- προχώρησε σε γενναιότατο πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης (απόλυτα κατανοητό αφού ο όμιλος τα πηγαίνει τόσο καλά, στις 28 χώρες όπου έχει παρουσία), με τα μέλη του Δ.Σ. ό μ ω ς να πωλούν σχεδόν στις υψηλές τιμές 2ετίας. Το ότι ακολούθησε γενναία διόρθωση της μετοχής, θα πείτε, ήταν συνέπεια της γενικότερα αρνητικής εικόνας του Χ.Α.

Τυπικά ο όμιλος έχει κάνει δύο επιστροφές κεφαλαίου τα τελευταία 7 χρόνια. Ουσιαστικά όμως οι βασικοί μέτοχοι έχουν πραγματοποιήσει άλλη μία μέσω της Frigoglass, όπου η Boval κατέχει το 44,08%. Πρόκειται για το σχήμα συμφερόντων των οικογενειών Δαυίδ - Λεβέντη (που στην περίπτωση της CCH έχει απορροφηθεί από την KarTess).

Βεβαίως και είναι δικαίωμα των μετόχων να επιστρέφουν κεφάλαια και να μοιράζουν stock options όποτε θέλουν ή να αφήνουν να απαξιωθούν άλλες εταιρίες (σε βάρος των μικρομετόχων) αφού αυτό είναι ελεύθερη αγορά. Όπως επίσης να προχωρούν σε απολύσεις και σε κλείσιμο μονάδων τους σε διάφορες αγορές, όπως για παράδειγμα η Frigo στον νομό Αχαΐας.

Η θέση της στήλης ξεκάθαρη για όλα αυτά τα θέματα (CCH - FRIGO) έχει εκφραστεί πλειστάκις, με ενδεικτικότερες αναφορές στις 9/7/08 για το "αρνητικό σερί 21 συνεδριάσεων της Frigo" στις 18 του ίδιου μήνα για τους "ξένους επενδυτές και τη Frigo", αλλά και πιο πρόσφατα στις 9/1/09 για τους o tempora o mores και στις 9/3/09 καθώς "κοντά στον βασιλικό ποτιζόταν και η γλάστρα".

Η εκτίμηση της στήλης είναι πως, εάν ισχύει στην πολιτική η λογική του "ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό", κάτι παραπλήσιο -τηρουμένων των αναλογιών- θα πρέπει λογικά να ισχύει και στον κόσμο των επιχειρήσεων και του χρηματιστηρίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v