Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η σχέση μετοχών και πληθωρισμού

Την τελευταία εικοσαετία ο πληθωρισμός παρέμενε τιθασευμένος. Αποτέλεσμα οι μετοχές να ενισχύονται. Σήμερα όμως αυτό έχει αλλάξει. Ακόμα μία ένδειξη ότι η πορεία των αγορών θα είναι δυσμενής, αναρωτιέται ο αρθρογράφος των ”F.T.”, κ. John Authers.

του John Authers, Investment Editor,

από τη στήλη ”The Short View”

Σε έναν αβέβαιο κόσμο, όπου μία βρετανική τράπεζα εθνικοποιείται, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία στα οποία μπορούμε να βασιστούμε. Την περασμένη εβδομάδα δόθηκε στη δημοσιότητα η 53η έρευνα Barclays Equity Gilt, στην οποία καταγράφεται η πορεία μετοχών και ομολόγων στη Βρετανία.

Είχε το γνωστό συμπέρασμα: σε μακροχρόνιο ορίζοντα οι μετοχές ”νικούν” τα ομόλογα. Όμως η φετινή έρευνα έκρυβε και μία προειδοποίηση.

Κατά τη διάρκεια της ιστορίας, ο μεγαλύτερος εχθρός των επενδυτών ήταν ο πληθωρισμός. Οι μετοχές απλώς πρόσφεραν την κατάλληλη άμυνα εναντίον του. Από το 1899 έως το 1985 οι πραγματικές αποδόσεις των βρετανικών μετοχών σε σύγκριση με τις λιανικές τιμές ήταν αρνητικές.

Οι μετοχές συχνά δεν κατόρθωναν να ακολουθήσουν τον πληθωρισμό. Έως το 2007 οι πραγματικές αποδόσεις των βρετανικών μετοχών από το 1899 ήταν 109%, με το μεγαλύτερο μερίδιο αυτού του ποσοστού να οφείλεται στην πορεία των δύο τελευταίων δεκαετιών. Στο ίδιο διάστημα τα ομόλογα είχαν απώλειες 99,3%.

Αυτό που είναι αξιοσημείωτο για την τελευταία εικοσαετία δεν είναι η πορεία των μετοχών αλλά του πληθωρισμού, ο οποίος ήταν συγκρατημένος.

Όπως όμως επισημαίνει η Barclays, αυτή η τάση φτάνει στο τέλος της. Την τελευταία τετραετία, κατά μέσο όρο, ο πληθωρισμός και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού έχει ενισχυθεί 1%, για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του ’80.

Αυτό αποδίδεται στην έκρηξη της ανάπτυξης στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Με την Κίνα και άλλες χώρες να έχουν υψηλότερες απαιτήσεις και με τα αποθέματα να μειώνονται, η απόλυτα λογική συνέπεια είναι η ενίσχυση του πληθωρισμού.

Με τον πληθωρισμό να αποτελεί εκ νέου κίνδυνο, οι κεντρικές τράπεζες δεν διαθέτουν πλέον την εύκολη λύση της συνεχούς μείωσης των επιτοκίων. Αυτό δείχνει ότι η τρέχουσα πιστωτική κρίση δεν είναι μία ακόμη φάση του κύκλου, αλλά το τέλος μίας μη φυσιολογικής περιόδου, κατά την οποία ο πληθωρισμός παρέμενε τιθασευμένος.

Επίσης, δείχνει ότι η πορεία του πληθωρισμού στην Κίνα είναι ένας ιδιαίτερα κρίσιμος παράγοντας.

© The Financial Times Limited 2008. All rights reserved.
FT and Financial Times are trademarks of the Financial Times Ltd.
Not to be redistributed, copied or modified in any way.
Euro2day.gr is solely responsible for providing this translation and the Financial Times Limited does not accept any liability for the accuracy or quality of the translation

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v