Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Vidavo: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο ΧΑ

Στα 3,14 ευρώ θα ανέρχεται η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της εταιρίας Vidavo, η οποία πραγματοποιεί την πρώτη παρουσίασή της στην Εναλλακτική Αγορά την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010.

Vidavo: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο ΧΑ
Στα 3,14 ευρώ θα ανέρχεται η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της εταιρίας Vidavo, η οποία πραγματοποιεί την πρώτη παρουσίασή της στην Εναλλακτική Αγορά την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010.

Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας, πριν και μετά την αύξηση κεφαλαίου έχει ως εξής: ο κ. Παντελής Αγγελίδης 65,12%, η κα Σταυρούλα Μαγκλαβέρα 0,01%, η THERMI 24,87%, μέτοχοι ιδιωτικής τοποθέτησης 10%.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την επένδυση στην εταιρία αφορούν, μεταξύ άλλων, στην εξάρτηση από στελέχη, μετόχους, προμηθευτές και την τεχνολογία, την εισαγωγή νέων ανταγωνιστών στον κλάδο, στην έλλειψη κανονιστικής ρύθμισης της αγοράς e-health στην Ευρώπη και στους κινδύνους που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον.

* Το πλήρες ενημερωτικό εισαγωγής της Vidavo στο ΧΑ δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη: "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v