Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η «ακτινογραφία» των turn around stories του ΄07!

Tα turn around stories, ήτοι οι εταιρίες που επιστρέφουν στα κέρδη, αποδίδουν σε ορισμένες περιπτώσεις ισχυρότερα κέρδη από τα βαριά χαρτιά. Οι περιπτώσεις 15 εταιριών. Πώς ανταποκρίθηκε το ταμπλό.

  • των Στ. Κοτζαμάνη, Γ.A. Σαββάκη
Η «ακτινογραφία» των turn around stories του ΄07!
** Οι αναλυτικοί πίνακες με τις αποδόσεις των turn arounds στο Χ.Α. και τα θετικά turn arounds για το 2007 δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

Πολύ συχνά τα μεγάλα κέρδη δεν προκύπτουν τόσο από τα λεγόμενα «βαριά χαρτιά» αλλά από τα turn around stories, δηλαδή από τις εταιρίες που κατάφεραν να επιστρέψουν από ζημίες σε κέρδη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της τελευταίας πενταετίας ήταν οι περιπτώσεις των επιχειρήσεων Σωληνουργεία Κορίνθου, Fourlis, ΑΝΕΚ κ.ά.

Ωστόσο, το γεγονός ότι όπου υπάρχει turn around υπάρχουν και μεγάλα χρηματιστηριακά κέρδη δεν αποτελεί «σιδερένιο κανόνα». Άλλες φορές γιατί η επιστροφή στα κέρδη είναι συγκυριακή και εύθραυστη. Άλλοτε, πάλι, γιατί η μετοχή είχε προφτάσει να «τρέξει» κι εμείς αγοράσαμε με καθυστέρηση, όταν είχαν ήδη προεξοφληθεί τα πάντα. 

Παρακάτω παρατίθενται μερικά από τα σημαντικά turn around stories του 2007, καθώς και οι προοπτικές των εταιριών.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ποτέ δεν έπαψε να είναι κερδοφόρα. Απλώς οι Γάλλοι -όπως είχαν ανακοινώσει πριν αποκτήσουν τον έλεγχο της τράπεζας- είχαν προειδοποιήσει για την εγγραφή υψηλών προβλέψεων, όπως και έγινε. Η επιστροφή στα κέρδη μέσα στο 2007 ήταν αναμενόμενη και το στοίχημα τώρα είναι κατά πόσον η Εμπορική θα καταφέρει τα επόμενα χρόνια να διευρύνει τα μερίδιά της στην αγορά και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την κερδοφορία της.

SINGULARLOGIC: Πρόκειται για το ηχηρότερο come back της Σοφοκλέους το 2007, καθώς ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 79%, το EBITDA εννεαπλασιάστηκε περίπου και από ζημίες 5,3 εκατ. ευρώ προέκυψαν κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ. Πέραν αυτού, η αύξηση κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε, ύψους 56 εκατ. ευρώ, βελτίωσε δραστικά την κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου, ο οποίος για το 2008 στοχεύει σε νέα άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας του.

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ: Οι ζημίες του 2006 οφείλονταν σε έκτακτους παράγοντες (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, κλείσιμο θυγατρικής στην Αγγλία κ.λπ.). Η εκτόξευση των αποτελεσμάτων της κατά περίπου 40% θυγατρικής του Sprider, σε συνδυασμό με το ότι τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα ήταν μικρότερα, οδήγησε στα περυσινά κέρδη. Οι φετινές αποδόσεις αναμένονται σαφώς καλύτερες λόγω της νέας προβλεπόμενης ανοδικής πορείας της Sprider αλλά και των ωφελειών από την αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που ολοκληρώθηκε. Φήμες για επέκταση σε νέες δραστηριότητες.

INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Η επάνοδος στα κέρδη (676.000 ευρώ) οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 46% και στην εκτέλεση έργων με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους (EBITDA 7,34 εκατ. ευρώ, έναντι -1,1 εκατ. ευρώ το 2006). Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές προοπτικές, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων είναι υψηλό (374 εκατ. ευρώ στις 31/12/2007), διεκδικούνται νέα έργα και επίκειται η δραστηριοποίηση σε νέους τομείς, όπως το real estate, η ανάπτυξη τεχνολογίας φωτοβολταϊκών συστημάτων και η ενεργειακή αξιοποίηση στερεών και ρευστών αποβλήτων.

INFORMER: Μέσα στο 2006 τακτοποιήθηκαν «αμαρτίες του παρελθόντος» με απομειώσεις επενδύσεων, αποχώρηση από θυγατρικές κ.λπ. Έτσι, παρά την υποχώρηση του κύκλου εργασιών, η δραστική μείωση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης καθώς και η μη επανάληψη έκτακτων ζημιών οδήγησαν σε κερδοφορία 1,65 εκατ. ευρώ. Οι προοπτικές του ομίλου θεωρούνται θετικές, με τον δανεισμό του να περιορίζεται στο 1,34 εκατ. ευρώ, όταν την ίδια στιγμή τα διαθέσιμά του ανέρχονται σε 6,18 εκατ. ευρώ (31/12/07).

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Από τα 3,8 εκατ. ζημία το 2006 ο όμιλος σημείωσε κέρδη 12,6 εκατ. ευρώ. Η σαφέστατη αυτή βελτίωση των επιδόσεων προήλθε κατά 12,6 εκατ. ευρώ από «κέρδη από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων», από την κεφαλαιακή ενίσχυση μετά την πώληση του 60% των θυγατρικών στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, καθώς και από τη ραγδαία αύξηση των τιμών των δημητριακών (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αύξηση ζήτησης για βιοκαύσιμα κ.λπ.). Για φέτος, βέβαια, δεν αναμένεται η επανάληψη των έκτακτων αποτελεσμάτων. Στόχοι της εταιρείας για το 2008 είναι τόσο η άνοδος του όγκου των πωλούμενων προϊόντων όσο και η βελτίωση της κερδοφορίας.

ΜΟΧΛΟΣ: Τα έργα που υλοποίησε μέσα στο 2007 ήταν πολύ υψηλότερου περιθωρίου, με αποτέλεσμα από τις μικρές ζημίες του 2006 να οδηγηθεί σε κέρδη 2,25 εκατ. ευρώ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων στις 31/12/2007 ανερχόταν σε 258,5 εκατ. ευρώ (195,9 εκατ. αφορούσαν στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα στη Ρουμανία), με την εισηγμένη να διεκδικεί και φέτος σειρά νέων συμβάσεων. Η διοίκηση δηλώνει την αισιοδοξία της για το μέλλον, ωστόσο η πορεία της μετοχής (-60% το τελευταίο εξάμηνο) προβληματίζει. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί κατά πόσον ο Μοχλός σχετίζεται με τις δραστηριότητες του ομίλου στις ΗΠΑ και τι ενδεχόμενες επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει αυτό στο μέλλον. Και αυτό γιατί στο 2007 εμφανίζεται σημαντικός κύκλος εργασιών αλλά και ζημία προερχόμενη από τις ΗΠΑ.

MLS: Η εταιρεία κατάλαβε προ τριετίας ότι δεν θα έπρεπε να επικεντρωθεί μόνο σε προϊόντα που ως βασικό αντικείμενό τους θα είχαν την εκπαίδευση και αποφάσισε να διευρύνει την γκάμα τους. Από πέρυσι ξεκίνησε την προσφορά των οδηγών πλοήγησης, οι οποίοι -μαζί με άλλα νέα προϊόντα- οδήγησαν σε ενίσχυση των εσόδων κατά 94% και σε καθαρά κέρδη 904.000 ευρώ (από ζημίες 545.000 ευρώ). Για τα επόμενα χρόνια η εισηγμένη προβλέπει διψήφιο ποσοστό ανόδου των πωλήσεων και ακόμη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο των κερδών.

ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Το 2006 ήταν πολύ κακή χρονιά για όλες τις εταιρείες του κλάδου. Αντίθετα, πέρυσι είδαμε άνοδο της διαφημιστικής δαπάνης, η οποία, σε συνδυασμό με κινήσεις βελτίωσης από τις εταιρείες, οδήγησε στη σαφή καλυτέρευση των αποτελεσμάτων.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ: Η μετοχή της εταιρείας βρίσκεται εκτός διαπραγμάτευσης λόγω της προφυλάκισης του προέδρου και βασικότερου μετόχου της κ. Π. Πανούση. Τα περυσινά κέρδη των 4,8 εκατ. ευρώ προέρχονται κυρίως από έκτακτους παράγοντες, όπως από τα κέρδη 2,08 εκατ. ευρώ που προήλθαν από την πώληση μετοχών της Αττικάτ και της Σείριος και από τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (1,67 εκατ. ευρώ). Το μέλλον της εταιρείας εστιάζεται κυρίως στις νέες συμβάσεις παραχώρησης (αυτοχρηματοδοτούμενα έργα) τις οποίες είτε έχει αναλάβει (μαρίνα ιστιοπλοϊκού κέντρου Αγίου Κοσμά), είτε έχει προεπιλεγεί (μαρίνα Ηρακλείου), είτε θα διεκδικήσει.

PAPERPACK: Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που υλοποιήθηκε απέδωσε και η εταιρεία κατάφερε πέρυσι να επιστρέψει σε θετικό αποτέλεσμα, καταγράφοντας μικρά κέρδη (475.000) και προχωρώντας σε επιστροφή κεφαλαίου. Νέα άνοδο κερδών προσδοκά για φέτος.

VELL GROUP: Η πρώην Τασόγλου συγχωνεύτηκε με τη Vell κι έτσι ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 103% και τα αποτελέσματα από τις -26.000 ευρώ εκτινάχτηκαν στα 2,12 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, εξ αυτών το 1,84 εκατ. ευρώ προήλθε από «κέρδη κατά την ενοποίηση λόγω της εξαγοράς της Αφοί Β. Βελλάνη» και φυσικά είναι μη επαναλαμβανόμενα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Δεν πρόκειται για ουσιαστικό come back καθώς τα κέρδη των 17,7 εκατ. ευρώ προήλθαν από μη επαναλαμβανόμενες πηγές (από ρυθμίσεις δανείων όταν πουλήθηκε η θυγατρική Περσεύς). Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι αρνητικά, ενώ επιπλέον η εισηγμένη οφείλει προς τον βασικό μέτοχο γύρω στα 13,5 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, έχει λαμβάνειν κάποια σημαντικά ποσά και σήμερα βρίσκεται σε συζητήσεις με την ΑΤΕbank προκειμένου να γίνει ρύθμιση ενός παλαιού δανείου. Όταν αυτό διευθετηθεί, θα ακολουθήσει η πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου με στόχο την επαναδραστηριοποίησή της στον κλάδο των συμμετοχών.

ΛΑΝΑΚΑΜ: Η εταιρεία διαθέτει μια σειρά από ακίνητα, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι αναξιοποίητα. Επίσης, έχει ξεκινήσει εμπορική δραστηριότητα στον χώρο της ένδυσης, όπου φαίνεται να κερδίζει έδαφος βήμα-βήμα. Από μικρές ζημίες, λοιπόν, σε περιορισμένα κέρδη.

ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ: Ο όμιλος κατάφερε να γυρίσει σε μικρά κέρδη (243 χιλ.) καθώς έλειψαν οι έκτακτες απώλειες του 2006, οι ζημιογόνες δραστηριότητες σταματούν και γενικότερα υλοποιείται πρόγραμμα αναδιάρθρωσης. Για φέτος θα εξεταστεί κατά πόσον θα συνεχίσει να λειτουργεί ή θα αναδιαρθρωθεί η ζημιογόνος θυγατρική Κύμη, ενώ παράλληλα σχεδιάζονται πωλήσεις ακινήτων (στόχος η μείωση του δανεισμού), η εκκαθάριση κάποιων μικρών θυγατρικών κ.ά. Η διοίκηση αισιοδοξεί για ένα σαφώς καλύτερο 2008.

***Πώς ανταποκρίθηκε το ταμπλό

Παρόλο που αρκετές από τις εταιρείες που παρουσιάζονται έχουν δείξει ότι όχι μόνο επέστρεψαν στα κέρδη αλλά και ότι έχουν γυρίσει σελίδα στην οικονομική τους κατάσταση, εξετάζοντας τις αποδόσεις τους στο ταμπλό από την 1η/1/2007 αλλά και από την αρχή του τετάρτου τριμήνου του προηγούμενου έτους, η εικόνα δεν φαίνεται να έχει ανταμείψει τους επενδυτές.

Από τις 29 εταιρείες μόλις 11 κινούνται με θετικό πρόσημο από τις αρχές του 2007, ενώ από τις αρχές του τετάρτου τριμήνου του ίδιου έτους ο αριθμός των τίτλων μειώνεται στους 4.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη το δυσμενές χρηματιστηριακό κλίμα που επικρατεί κατά το τελευταίο εξάμηνο.

Από την αρχή του προηγούμενου έτους ο τίτλος με τα υψηλότερα κέρδη στο ταμπλό της Σοφοκλέους είναι αυτός της Εικόνα Ήχος με 119,05%, ενώ η απόδοσή του από το τέλος του τρίτου τριμήνου είναι επίσης θετική με +15,86%.

Παράλληλα, η Alsinco επίσης κινείται με κέρδη, τόσο από την 1η/1/07 όσο και από τις 30/9/07, της τάξεως του 11,6% και 7,3% αντίστοιχα (στη δεύτερη φημολογείται η ύπαρξη λόμπι).

Στην πρώτη περίπτωση η πολιτική αναδιοργάνωσης της Expert φαίνεται να αποδίδει, ενώ στη δεύτερη αποτελεί ζητούμενο αν θα μπορέσουν σε κάποια μελλοντική φάση τα κέρδη να διαμορφωθούν σε υψηλά επίπεδα.
 
Κοινό στοιχείο και για τις δύο εταιρείες είναι η σημαντική αύξηση των λειτουργικών κερδών από το 2006 στο 2007.

Πολύ καλή κίνηση στο ταμπλό της Σοφοκλέους καταγράφει και ο τίτλος της Alapis με +54% από τις αρχές του 2007, ενώ οι απώλειες είναι της τάξεως του 4% μόλις από τις αρχές του τετάρτου τριμήνου του 2007.

Τα αποτελέσματα της εισηγμένης στο έτος ήταν εντυπωσιακά τόσο σε επίπεδο λειτουργικό αλλά και σε σχέση με την καθαρή κερδοφορία.

Βέβαια, η Alapis προέκυψε από μια σειρά συγχωνεύσεων και πρόκειται για ένα από τα γρηγορότερα growth stories, την εξέλιξη του οποίου αναμένουν με ενδιαφέρον αναλυτές και επενδυτές.

Πέραν όμως των θετικών κινήσεων στο ταμπλό της Σοφοκλέους, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι μετοχικοί τίτλοι καταγράφουν απώλειες είτε γιατί η αγορά είχε αποτυπώσει προγενέστερα την ευνοϊκή διάθεσή της, είτε γιατί μπορεί να προσδοκά περισσότερα πειστήρια για τις οικονομικές επιδόσεις.

Όσον αφορά στην περίπτωση της SingularLogic, η αγορά είχε προεξοφλήσει σχετικά γρήγορα την αντιστροφή των μεγεθών, οπότε η εισηγμένη καταγράφει απώλειες, ενώ για την περίπτωση της Μοχλός οι ευρύτερες εξελίξεις στον όμιλο και στον κλάδο επηρεάζουν και την πορεία της στο ταμπλό.

* Αναδημοσίευση από το φύλλο 525 της εφημερίδας ”ΜΕΤΟΧΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ”, 11/04 - 15/04/2008.

** Οι αναλυτικοί πίνακες με τις αποδόσεις των turn arounds στο Χ.Α. και τα θετικά turn arounds για το 2007 δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v