Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κριτήρια ESG: Προκλήσεις και ευκαιρίες για το μέλλον

Εμπιστοσύνη και επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων συνιστούν την «Νέα Εξίσωση» στην μακροπρόθεσμη επιτυχία των επιχειρήσεων. Γραφει ο Δημήτρης Σακίπης, ESG Leader PwC Ελλάδας.

Κριτήρια ESG: Προκλήσεις και ευκαιρίες για το μέλλον
  • του Δημήτρη Σακίπη

Τα κριτήρια ESG σχετίζονται με τις επιδόσεις των επιχειρήσεων σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Οι επιχειρήσεις που ενσωματώνουν δείκτες ESG και αναπτύσσουν στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης βελτιώνουν την πρόσβασή τους σε κεφάλαια καθώς και τις σχέσεις τους με τους εργαζόμενούς τους, τους πελάτες τους, την κοινωνία και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η επιχειρηματική κοινότητα είναι πλέον πεπεισμένη πως η βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι συνυφασμένη με την ευημερία και την ασφάλεια του ευρύτερου περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

Η ΕΕ, μέσω της στρατηγικής της για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, του πλαισίου της για την ενεργειακή μετάβαση έως το 2030, της ταξινομίας για χρηματοδότηση σε υπεύθυνες δραστηριότητες, της Ενεργειακής Ένωσης και του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για το κλίμα, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. Σε ευθυγράμμιση με τους στόχους της ΕΕ και σύμφωνα με τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ (ΣΒΑ), οι επιχειρήσεις καλούνται με τη σειρά τους να υιοθετήσουν και εκείνες στόχους για τον μηδενισμό των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα μέσα στις επόμενες δεκαετίες υλοποιώντας μεταρρυθμίσεις και σχέδια δράσης που σχετίζονται με το ευρύτερο ESG πλαίσιο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρόκειται να ενισχύσουν βιώσιμες επενδύσεις ενσωματώνοντας ESG κριτήρια.

Προς αυτή την κατεύθυνση η νέα στρατηγική του παγκόσμιου δικτύου της PwC που υιοθετείται και από την PwC Ελλάδας, και η οποία συνοψίζεται στον τίτλο “The New Equation” ανταποκρίνεται μεταξύ άλλων στις προκλήσεις που δημιουργεί το ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον και οι νέες ESG απαιτήσεις. Βασικοί στόχοι της νέας στρατηγικής είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και η επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων. Αρωγό της νέας στρατηγικής αποτελούν οι άνθρωποι της εταιρείας, οι οποίοι συνθέτουν μια ισχυρή ομάδα αποτελούμενη από πλήθος διαφορετικών ειδικοτήτων και εμπειριών. Η ποικιλομορφία της ομάδας, η ισχυρή τεχνογνωσία σε θέματα που άπτονται του ESG καθώς και η δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογικών εργαλείων μάς επιτρέπουν να ανταποκριθούμε δυναμικά στις εξελισσόμενες απαιτήσεις του ESG οικοσυστήματος.

Πιο συγκεκριμένα, οι προκλήσεις στις οποίες καλούνται ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις αφορούν στον επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής και του τρόπου οργάνωσής τους έτσι ώστε τα κριτήρια ESG να μην αποτελούν μια ακόμη διαδικασία συμμόρφωσης. Αντίθετα, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ευκαιρία, ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτητη εμπιστοσύνη και επιπρόσθετη αξία για όλους τους stakeholders και μετόχους μέσω της ανάπτυξης βιώσιμων λύσεων. Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για διαφάνεια αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για τον σχεδιασμό της νέας αυτής στρατηγικής της PwC και ταυτόχρονα οδηγούν στην απαραίτητη πλέον, βαθιά κατανόηση των ζητημάτων ESG.

Βασική παράμετρος για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, είναι ο σχεδιασμός ενός οδικού χάρτη για την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός μοντέλου εσωτερικής διακυβέρνησης από τις εταιρίες, που σε συνδυασμό με τη χρήση των κατάλληλων τεχνολογιών, θα εντοπίζουν και θα ιεραρχούν ζητήματα που είναι περισσότερο ουσιαστικά για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Σύμφωνα λοιπόν με τη «Νέα Εξίσωση», τα καίρια σημεία αυτού του οδικού χάρτη στα οποία χρειάζεται να εστιάσουν οι επιχειρήσεις προκειμένου όχι απλά να διαχειριστούν τις προκλήσεις που έπονται αλλά να καταφέρουν επιτυχημένα, βιώσιμα αποτελέσματα που δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία και χτίζουν εμπιστοσύνη, είναι:

  • Να εντοπίζουν, να ιεραρχούν και να δημοσιοποιούν τα θέματα ESG που είναι περισσότερο ουσιαστικά για τη λειτουργία τους, καθώς και να περιγράφουν πώς τα θέματα αυτά επηρεάζουν την εταιρική τους επίδοση και την ικανότητά τους να εφαρμόζουν τη στρατηγική τους.
  • Να θέσουν νέες ανάγκες στόχευσης και προσανατολισμού με σκοπό να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική τους και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.
  • Να αποκτήσουν πρόσβαση σε γνώση και τεχνολογία σχετικά με νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες/ χρηματοδοτικά εργαλεία που σχετίζονται με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Να συμμετάσχουν σε προγράμματα αξιολόγησης ESG (ratings) και να επιτύχουν ανάλογες μετρήσεις που έχουν σημασία για επενδυτές που αποφασίζουν με γνώμονα το μακροχρόνιο όφελος.

Oι απόψεις που διατυπώνονται σε ενυπόγραφο άρθρο γνώμης ανήκουν στον συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά, μερικώς ή στο σύνολο, απόψεις του Euro2day.gr.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v