Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ν. Φίλιππας: Η εικόνα των μετοχικών Α/Κ το 2005

Το 2005, σε αντίθεση με το 2004, σχεδόν ολόκληρη η αγορά των μετοχικών Α/Κ εσωτερικού προσέφερε ικανοποιητικές αποδόσεις στους μεριδιούχους της, τονίζει ο κ. Ν. Φίλιππας, επίκουρος καθηγητής, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως 28 Α/Κ ξεπέρασαν σε απόδοση τον Γενικό Δείκτη. Σε όρους συνδυασμένης απόδοσης, προσαρμοσμένης στον κίνδυνο, 42 Α/Κ ξεπέρασαν το Δείκτη. Αναλυτική παρουσίαση. Τα συμπεράσματα.

Ν. Φίλιππας: Η εικόνα των μετοχικών Α/Κ το 2005
του Νικόλαου Φίλιππα *

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η πλειοψηφία των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού προσέφεραν ικανοποιητικές αποδόσεις στους μεριδιούχους τους, αναδεικνύοντας τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα τους.

Το 2005 η χρηματιστηριακή αγορά των Αθηνών κινήθηκε έντονα ανοδικά εν μέσω συνδυασμού εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων. Τα διεθνή χαμηλά επιτόκια, αλλά κυρίως η συσσωρευμένη πλεονάζουσα ρευστότητα, οδήγησαν την πλειονότητα των ευρωπαϊκών και ασιατικών χρηματιστηρίων στην επίτευξη σημαντικών κερδών (βλέπε πίνακα ετήσιων αποδόσεων).

Η διεθνής ευνοϊκή συγκυρία σε συνδυασμό με τις εγχώριες θεσμικές δρομολογηθείσες επεμβάσεις, τη σταθερότητα της οικονομικής πολιτικής, αλλά ιδιαίτερα την προοπτική επιτάχυνσης της υλοποίησης του κυβερνητικού έργου, οδήγησαν τη χρηματιστηριακή αγορά των Αθηνών σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Η άνοδος του χρηματιστηρίου διαχύθηκε ισόρροπα σε όλους σχεδόν τους κλάδους, με εξαίρεση αυτούς των κατασκευών, των εκδόσεων - εκτυπώσεων και των τροφίμων - ποτών.

Ισόρροπη αύξηση παρατηρήθηκε και στους δείκτες FTSE, όπου ξεχώρισε ο FTSE-40 της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς κατέγραψε αύξηση 46,12% (πίνακας κλαδικών αποδόδεων).

Το 2005, σε αντίθεση με το 2004, ένας σημαντικός αριθμός μετοχών πέτυχε θετικές αποδόσεις (πίνακας ανοδικών & πτωτικών μετοχών)

Από αυτές ξεχώρισαν οι μετοχές πληροφορικής Microland και Altec, οι οποίες όμως κατά το παρελθόν είχαν υποστεί συντριπτικές απώλειες.

Από τις μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης με υψηλή εμπορευσιμότητα ξεχώρισαν οι μετοχές της Marfin (196%), του Αλουμινίου της Ελλάδος (172%), του Μυτιληναίου (167%), της Motor Oil (96,25%), της Ιntralot (63%), του Jumbo (61%) και των Οργανισμών Λιμένων Πειραιώς και Θεσ/νίκης.

Τέλος, από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχώρισαν αυτές των Τιτάν (59%), Εμπορική (59%), Εθνική (44%), ΟΠΑΠ (42%), Πειραιώς (38,6%), 3E (37%) και ΟΤΕ (32%).

Στον ιδιαίτερα σημαντικό πίνακα των αποδόσεων των Α/Κ παρουσιάζεται, συγκεντρωτικά, σειρά από χαρακτηριστικές μεταβλητές των εξεταζόμενων Α/Κ.

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζoνται οι απλές αποδόσεις των μετοχικών Α/Κ που λειτούργησαν για ολόκληρο το έτος και η κατάταξή τους με βάση την απλή απόδοση, το συνδυασμένο κριτήριο απόδοση/κίνδυνος (Sharpe), το ενεργητικό την 1η Ιανουαρίου και την 31η Δεκεμβρίου του 2005, τις εισροές(+)/εκροές(-) του έτους, τους συντελεστές επικινδυνότητας Beta και την τυπική απόκλιση και, τέλος, την ιδιαίτερα σημαντική μεταβλητή του συντελεστή προσδιορισμού R2.

Τα εμπειρικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι εξαιρετικής σπουδαιότητας και θα εστιάσουμε την προσοχή μας στα σπουδαιότερα από αυτά.

Οι Αποδόσεις των Μετοχικών Α/Κ

Από ένα σύνολο 60 μετοχικών Α/Κ εσωτερικού, 28 κατάφεραν να ξεπεράσουν τον Γενικό Δείκτη του χρηματιστηρίου, σε όρους απλής απόδοσης. Όμως σε όρους συνδυασμένης απόδοσης, προσαρμοσμένης στον κίνδυνο, πολύ περισσότερα Α/Κ (42) ξεπέρασαν τον Δείκτη.

Όπως ήταν φυσικό στις κορυφαίες θέσεις βρέθηκαν Α/Κ που επενδύουν στις μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Παρ’ όλα αυτά, σημαντικός αριθμός μετοχικών Α/Κ που επένδυσαν σε μετοχές του Γενικού Δείκτη πέτυχαν υψηλότερες αποδόσεις από αυτόν, με πολύ μικρότερο κίνδυνο.

Τα έξι μεγαλύτερα σε μέγεθος Α/Κ, που αποτελούν περίπου το 60% του συνόλου του ενεργητικού των μετοχικών Α/Κ εσωτερικού, πέτυχαν ιδιαίτερα ικανοποιητικές αποδόσεις για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με σημαντικές αθροιστικές αποδόσεις τριετίας και αντίστοιχη ασφάλεια.

Πιο συγκεκριμένα, η απόδοση του Alpha Βlue Chips μετοχικό εσωτερικού ανήλθε στο 103,7%, του Δήλος Βlue Chips μετοχικό εσωτερικού στο 89,99% και του Alpha μετοχικό εσωτερικού στο 102,84%.

Εξάλλου, η απόδοση του Eρμής Δυναμικό μετοχικό εσωτερικού διαμορφώθηκε στο 87,79%, του Interamerican Aναπτυσσόμενων Εταιριών μετοχικό εσωτερικού στο 40,32% και του Eurobank Value FTSE/ASE-20 Index Fund (μετοχικό εσωτερικού) στο 82,87%.

Παρά τις προσφερόμενες ικανοποιητικές αποδόσεις, τόσο σε επίπεδο έτους όσο και σε επίπεδο τριετίας, παρατηρήθηκαν αρκετές ρευστοποιήσεις μεριδίων, ιδιαίτερα στο Alpha Blue Chips (97 εκατ. ευρώ), στο Ερμής Δυναμικό (74 εκατ. ευρώ) και στο Alpha Μετοχικό Εσωτερικού (68 εκατ. ευρώ).

Αντίθετα, σημαντικές εισροές παρατηρήθηκαν στο Interamerican Δυναμικό (130,65 εκατ. ευρώ) και στα A/K της Eurobank Midcap Private Sector (50 εκατ. ευρώ) και Value Index FTSE/ASE-20.

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του έτους ήταν η αξιολόγηση ορισμένων Α/Κ μεγάλων εταιρειών διαχείρισης (EFG Eurobank-Εθνική) από τη γνωστή εταιρία Morningstar.

H αξιολόγηση της επίδοσης των Α/Κ από ανεξάρτητους οργανισμούς και η αντίστοιχη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών στο ευρύ επενδυτικό κοινό θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο τον θεσμό των Α/Κ στη συνείδηση του επενδυτικού κοινού και θα συμβάλει στην αποτελεσματικότητα της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς.

Τέλος, η δυνατότητα διαχείρισης ασφαλιστικών ταμείων από τις ΑΕΔΑΚ θα ωφελήσει μακροπρόθεσμα τους επενδυτές αλλά και την εγχώρια οικονομία.

Συμπεράσματα

Το 2005, σε αντίθεση με το 2004, σχεδόν ολόκληρη η αγορά των μετοχικών Α/Κ εσωτερικού προσέφερε ικανοποιητικές αποδόσεις στους μεριδιούχους της.

Η συσσωρευμένη εμπειρία των διαχειριστών, ο αυξημένος ανταγωνισμός και η ορθολογικοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς, αποτέλεσμα της εισόδου σημαντικών ξένων θεσμικών κεφαλαίων, είχε θετικό αντίκτυπο στη διαχείριση των ΑΕΔΑΚ.

Την τελευταία τριετία, η πλειονότητα των μετοχικών Α/Κ εσωτερικού προσέφερε ικανοποιητικές αποδόσεις, αναδεικνύοντας τη μακροπρόθεσμη φύση της επένδυσης αυτής.

Τέλος, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη διαφημιστική προβολή ορισμένων μετοχικών Α/Κ. Η απλή παράθεση της απόδοσης του Α/Κ για περιορισμένο χρονικό διάστημα χωρίς στοιχεία αναφορικά με τον κίνδυνο αλλά και το κατάλληλο χαρτοφυλάκιο αναφοράς (benchmark), αν και σύννομη, είναι πιθανό να λειτουργήσει παραπλανητικά στο μη εκπαιδευμένο επενδυτικό κοινό. Το θέμα όμως αυτό θα μας απασχολήσει σε επόμενο άρθρο.

* Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

** Οι πίνακες δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη Συνοδευτικό Υλικό


Oι απόψεις που διατυπώνονται σε ενυπόγραφο άρθρο γνώμης ανήκουν στον συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά, μερικώς ή στο σύνολο, απόψεις του Euro2day.gr.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v