Λιβάνης: Οικονομικό ημερολόγιο

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων της εταιρείας όσον αφορά στην τακτική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2020 σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Tρίτη 23/6/2020

Η Εταιρεία υπενθυμίζει ότι η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.livanis.gr την Τρίτη 23/6/2020

Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: Δευτέρα 31/8/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019. Σε οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω ημερομηνιών η εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v